oJPP – odprti javni potniški promet

Cilji

Cilj iniciative je omogočiti prost programski dostop do podatkov JPP (tako posameznikom in neprofitnim razvijalcem, kot tudi podjetjem) ter sodelovati v razvoju odprto-kodnih rešitev za dostop do podatkov JPP, kot tudi integraciji Slovenskih podatkov v obstoječe (npr. Transportr, Navita...).

Na grobo zajemajo:

Razlogi

Javni potniški promet nedvomno igra veliko vlogo v bitki proti podnebnim spremembam, kot tudi problemom odvisnosti od avtomobilov ter neenakosti dostopa. A če želimo, da ga uporabi čim več ljudi, mora bit uporaba zanje čim bolj enostavna in optimalna. Trenutno stanje informiranja tako obstoječih, kot potencialnih uporabnikov JPP o linijah, voznih redih in drugih zanje pomembnih podatkih pa je žal vse daleč od optimalnega.
Vsak prevoznik ima svojo aplikacijo in nobena izmed njih ni pretirano dobra, neodvisne rešitve (ki so pogosto dosti boljše od "uradnih") pa težko pridejo do potrebnih podatkov za svoje delovanje. Prevozniki aktivno sodelujejo z največjim igralcem na tržišču (Google Maps), drugim pa podatkov ne dajo, zato razvijalcem ostane edina možnost dostopa do podatkov skozi Googlovo plačljivo (in zelo drago) storitev - to, pa se jim enostavno ne splača. Novih, boljših rešitev zato ne dobimo, hkrati pa s tem utrjujemo že tako močno pozicijo tehnološkega giganta kot mešetarja s podatki.

Na bolj filozofski ravni pa Javni potniški promet prvotno služi svojim uporabnikom, zato imajo ti pravico dostopati do vseh podatkov (voznih redov, podatkov o prihodih, itd.) na takšen način, kot jim najbolj ustreza. V Društvu smo veliki podporniki ideje, da bi programska oprema ter podatki, financirani iz javnih sredstev, morali biti državljanom popolnoma prosto dostopni za uporabo in predelavo - konec koncev so oni tisti, ki so zanje plačali.

Kot primere inovativne uporabe podatkov, da vas v koristnost projekta še bolj prepričamo, navajamo nekaj idej naših članov ter drugih ustvarjalcev po svetu: