ID Name IJPP Description
39 0 Vozi vsak dan.
64 23_2016 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ne vozi od 24.6. do 27.8.2017.
88 13_2017 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 23.6. do 26.8.2018.
118 43_2017 Vozi ob sobotah od 23.6. do 1.9.2018.
147 2_2018 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
157 32_2018 Vozi od 11.12.2018 do 14.1.2019 ter od 24.6. do 20.7.2019.
159 34_2018 Vozi od 16.12.2018 do 1.1.2019 ter od 9.6. do 20.7.2019.
166 42_2018 Od 20.4. do 16.6.2019 vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
201 25_2019 Ne vozi ob sobotah ter od 20.6. do 29.8.2020.
269 2_56_2019 Vozi 31.8.2020.
293 13_2020 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 19.6. do 10.7.2021.
295 17_2020 Vozi ob sobotah.
324 58_2020 Vozi ob sobotah in nedeljah ter 25.12.2020,1.,6.1.,5.4.,13.,24.5. in 3.6.2021.
337 SONEP1 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1.7. do 31.8.
338 SONEP Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih
345 BS-NEPA Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznika od 1.9 do 24.6.. Vozi, če je naslednji dan delavnik. Vozi tudi 31.8.
356 24_2020 Vozi ob sobotah ter 15.8.2021.
363 013_2020 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih do 29.8.2021.
376 035_2020 Vozi od 31.7. do 29.8.2021.
396 5550 Vozi vsak dan.
451 5578 Ne vozi od 19.6. do 30.7.2021.
519 5850 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.12. - 31.12.2021, 28.2.-4.3., 28. - 29.4., 26.6.-31.8.2022.
522 5853 Vozi ob sobotah in nedeljah ter 6.1.,18.4.,26.5.,6.6., 16.6., 15.8.2022.
541 ŠP1 Vozi v dneh šolskih počitnic (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
576 5871 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.12. - 31.12.2021, 21.2.-25.2., 28. - 29.4., 26.6.-31.8.2022.
620 6150 Vozi ob sobotah ter 15.8.2023.
625 6156 Vozi od 17.6. do 27.8.2023.
112124 6248 Vozi ob sobotah od 9.9. do 24.9.2023.
112132 6258 Vozi ob sobotah in nedeljah ter 26.10.,1.11.,8.12.2023.
112133 6259 Vozi do 24.9.2023.
112134 6260 Vozi ob sobotah. Ne vozi do 23.9.2023.
112135 6261 Vozi ob sobotah do 23.9.2023.
112139 6267 Vozi od 4.9. do 8.10.2023.
112141 6269 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. do 24.9.2023.
187540 6334 Vozi 27.12.-29.12.2023, 26.2.-1.3., 29.4.-30.4, 3.5., 26.6.-31.8., 28.10.-30.10.2024. Od 26.6.-31.8.2024 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
187545 6342 Vozi 27.12. - 29.12.2023, 19.2.-23.2., 29.4. - 30.4, 3.5., 26.6.-31.8., 28.10.-30.10.2024. Od 26.6.-31.8.2024 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
73 12_2016 Vozi od 24.6. do 27.8.2017. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
96 22_2017 Ne vozi od 23.6.do 26.8.2018 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih.
138 1_2018 Ne vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
150 22_2018 Ne vozi od 22.6.do 20.7.2019 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih.
156 3_2018 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
160 35_2018 Vozi od 22.6. do 20.7.2019.
212 36_2019 Vozi ob sobotah ter 15.8.2020. Ne vozi od 21.12. do 28.12.2019 ter od 18.4. do 29.8.2020.
327 SOŠP Vozi ob sobotah v dneh poletnih šolskih počitnic. Ne vozi ob praznikih.
344 BIS-D* Vozi ob delavnikih razen sobote
378 037_2020 Vozi ob sobotah od 31.7. do 25.9.2021.
380 040_2020 Vozi od 31.7. do 31.8.2021.
413 5609 Vozi od 13.12.2020 do 1.1.2021 ter od 12.6. do 30.7.2021.
446 5632 Vozi od 31.7. do 29.8.2021.
452 5657 Ne vozi od 31.7. do 29.8.2021.
453 5611 Vozi od 19./20.6. do 9./30.7.2021
461 5646 Vozi ob četrtkih in nedeljah od 31.7. do 12.9.2021
482 5794 Ne vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
514 5843 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.12. - 31.12.2021, 21.2.-25.2., 28. - 29.4., 26.6.-31.8.2022.
535 BS-PEPŠ Vozi ob petkih in dan pred praznikom. Vozi, če je bil ta dan šolski pouk (vsa območja)
537 PEPŠ1 Vozi ob petkih in dan pred praznikom.Vozi, če je bil ta dan šolski pouk (območje iz 5.odst. 8.čl. Prav.)
563 5868 Vozi ob ponedeljkih, sredah in sobotah od 11.7.2022 do 29.8.2022.
577 A15SNP1 Vozi ob sobotah,nedeljah in praznikih. Ne vozi 1.1. (izmenično vsak drugi teden s prevoznikom Arriva)
621 6151 Vozi ob sobotah od 10.6. do 26.8.2023 ter  29.4., 1.5., 25.6. in 15.8.2023.
622 6152 Vozi od 22.4. do 3.9.2023.
632 6191 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter od 26.6. do 31.8.2023.
36179 POŠ Vozi ob ponedeljkih v dneh šolskega pouka (vsa območja)
36180 ČEŠ Vozi ob četrtkih v dneh šolskega pouka (vsa območja)
52962 ME-NEPŠ2 Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznikov.Vozi,če je naslednji dan šol. pouk (obm. 6.odst. 8.čl. Prav.). Vozi tudi 31.8.
52989 ME-ČEPŠ Vozi ob četrtkih in dan pred praznikom. Vozi, če je bil ta dan šolski pouk (vsa območja).
52991 ME-SRŠP2 Vozi ob sredah v dneh šolskih počitnic (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
52992 ME-PEŠP2 Vozi ob petkih v dneh šolskih počitnic (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
52993 ME-POŠP2 Vozi ob ponedeljkih v dneh šolskih počitnic (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
260913 SO1 Vozi ob sobotah od 1.12. do 31.3.
42 32334054 Vozi ob sredah in sobotah od 29.6. do 27.8.2016
43 0_2016 Vozi vsak dan
92 19_2017 Vozi 27.-29.12.2017, 26.2.-2.3., 30.4., 26.6.-31.8., 29.-30.10., 2.11.2018. Od 26.6.-31.8.2018 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
107 32_2017 Vozi do 15.1.2018 ter od 25.6. do 18.9.2018.
140 11_2018 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter od 26.6. do 20.7.2019.
146 19_2018 Vozi 24., 27., 28. in 31.12.2018, 18.2.-22.2., 29., 30.4., 3.5., 26.6.-20.7.2019. Od 25.6.-20.7.2019 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
151 23_2018 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ne vozi od 22.6. do 20.7.2019.
158 33_2018 Vozi od 9.12.2018 do 12.1.2019 ter od 22.6. do 20.7.2019.
161 36_2018 Vozi ob sobotah. Ne vozi od 15.12.2018 do 29.12.2019 ter od 20.4. do 20.7.2019.
162 37_2018 Vozi ob sobotah od 15.12. do 29.12.2018 in od 20.4. do 20.7.2019.
213 37_2019 Vozi ob sobotah od 21.12. do 28.12.2019 in od 18.4. do 29.8.2020. Ne vozi 15.8.2020.
292 12_2020 Vozi od 19.6. do 10.7.2021. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
328 PEPŠ2 Vozi ob petkih in dan pred praznikom.Vozi, če je bil ta dan šolski pouk (območje iz 6.odst. 8.čl. Prav.)
346 BS-NEPŠ Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznikov. Vozi, če je naslednji dan šolski pouk (vsa območja). Vozi tudi 31.8.
381 041_2020 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 31.7. do 26.9.2021.
382 043_2020 Vozi ob sobotah do 28.8.2021 ter 15.8.2021.
398 5603 Ne vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
414 5553 Vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
447 5589 Vozi ob sobotah. Ne vozi od 19.12. do 26.12.2020 ter od 17.4. do 30.7.2021.
454 5645 Vozi od 31.7. do 31.8.2021.
484 5797 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
493 5816 Ne vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
536 SRŠ1 Vozi ob sredah v dneh šolskega pouka (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
543 SRŠP1 Vozi ob sredah v dneh šolskih počitnic (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
564 SONEP5 Vozi vsak dan od 1.7. do 31.8.. Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1.9. do 30.6.
572 ČEPŠ Vozi ob četrtkih in dan pred praznikom. Vozi, če je bil ta dan šolski pouk (vsa območja).
584 A22NPB6 Vozi ob nedeljah in praznikih od 25.6. do 31.8.
586 A22SO-A Vozi ob sobotah od 1.10 do 31.5. Ne vozi ob praznikih
595 5813 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
613 6140 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
253531 V-LOG Vozi vsak dan od 30.4. do 31.10.
253532 SONEP-6 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1.7. do 30.9.
77 26_2016 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Od 24.6. do 27.8.2017 vozi vsak dan.
108 33_2017 Vozi do 13.1.2018 ter od 23.6. do 16.9.2018.
109 34_2017 Vozi od 17.12.2017 do 1.1.2018 ter od 10.6. do 23.9.2018.
124 55_2017 Vozi do 9.6.2018; ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
141 12_2018 Vozi od 22.6. do 20.7.2019. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
148 20_2018 Vozi ob petkih do 21.6.2019 ter 7.2.2019; ne vozi 28.12.2018, 8.2. in 3.5.2019.
152 25_2018 Ne vozi ob sobotah ter od 22.6. do 20.7.2019.
331 A18D*B5 Vozi ob delavnikih razen sobote od 1.11. do 29.4.
341 PEŠ1 Vozi ob petkih v dneh šolskega pouka (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
348 ČEŠ1 Vozi ob četrtkih v dneh šolskega pouka (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
383 053_2020 Vozi ob četrtkih in nedeljah od 31.7. do 12.9.2021
390 0021_2020 Vozi ob nedeljah od 5.9.2021 ter 1.11.2021; ne vozi 24.10. in 31.10.2021.
439 5594 Ne vozi ob sobotah. Od 19.6. do 30.7.2021 vozi vsak dan.
448 5649 Vozi ob sobotah ter 15.8.2021. Ne vozi od 31.7. do 25.9.2021.
462 5564 Vozi torek/sredo in petek/soboto od 18./19.6 do 29./30.7.2021
508 5835 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.12. - 31.12.2021, 21.2.-25.2., 28. - 29.4., 26.6.-31.8.2022.
516 5847 Ne vozi ob sobotah. Od 18.6. do 28.8.2022 vozi vsak dan.
521 5852 Vozi 27.12. - 31.12.2021, 28.2.-4.3., 28. - 29.4., 26.6.-31.8.2022. Od 26.6.-31.8.2022 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
545 SONEP3 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1.4. do 31.10.
547 PEŠ2 Vozi ob petkih v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
549 A95POŠ Vozi ob ponedeljkih in prvi dan po praznikih. Vozi, če je ta dan šolski pouk (vsa območja). Vozi tudi 1.9.
552 A22ZŠP Vozi ob delav. razen sobote v dneh zim. in novol. poč.(obm. iz 5. odst. 8. čl. Prav. o šol. koled. OŠ).
553 A22NEPP Vozi ob nedeljah in praznikih.Vozi,če naslednji dan ni šolskega pouka(obm. iz 5. odst. 8. čl. Prav. o šol. koled. za OŠ)
560 5866 Vozi ob nedeljah do 19.6. in od 4.9.2022 ter 18.4., 2.5..2022; ne vozi 17.4., 1.5. in 30.10.2022.
567 A15D*B1 Vozi ob delavnikih razen sobote v dneh novolet. in prvom. šol. poč.(izmenično s prevoznikom Arriva)
605 5890 Vozi ob nedeljah; ne vozi 30.10.2022.
616 6143 Vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
623 6154 Vozi 27.12. - 30.12.2022, 30.1.-3.2., 28.4., 26.6.-31.8.2023. Od 26.6.-31.8.2022 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
112127 6252 Vozi do 24.9.2023.
112143 6271 Vozi ob sobotah do 23.9.2023.
44 1_2016 Ne vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
63 21_2016 Vozi ob nedeljah do 18.6. in od 3.9.2017 ter 8.2., 17.4. in 2.5.2017; ne vozi 25.12.2016, 16.4., 30.4. in 29.10.2017.
78 27_2016 Ne vozi ob sobotah. Od 24.6. do 27.8.2017 vozi vsak dan.
93 2_2017 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
97 23_2017 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ne vozi od 23.6. do 26.8.2018.
116 41_2017 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 21.4. do 23.9.2018.
142 13_2018 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 22.6. do 20.7.2019.
149 21_2018 Vozi ob nedeljah do 23.6.2019 ter 2.1. in 22.4.2019; ne vozi 23.12. in 30.12.2018, 21.4. in 28.4.2019
153 26_2018 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Od 22.6. do 20.7.2019 vozi vsak dan.
332 A18D*G1 Vozi ob delavnikih razen sobote od 1.9. do 30.6. Ne vozi od 27.12. do 31.12.
334 A18VA6 Vozi vsak dan. Ne vozi 25.12. in 1.1.
350 NEPA Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznikov od 1.9 do 24.6.. Vozi, če je naslednji dan delavnik. Vozi tudi 31.8.
357 39_2020 Vozi od 31.7. do 30.8.2021
388 09_2020 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 31.7.-31.8., 25.-29.10.2021.
441 5595 Vozi od 3.4. do 30.7.2021.
442 5647 Vozi od 31.7. do 10.10.2021.
443 5596 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 19.6. do 30.7.2021.
458 5606 Vozi ob sobotah od 19.6. do 30.7.2021 ter 1.5. in 25.6.2021.
465 5638 Vozi od 31.7. do 31.8.2021. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
466 5563 Vozi od ponedeljka do petka razen 25.12.2020,1.,6.1.,5.4.,13.,24.5. in 3.6.2021.
467 5618 Vozi od ponedeljka do petka; ne vozi 26.10 in 8.12.2021.
470 5637 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter od 31.7. do 31.8.2021.
473 5628 Vozi ob nedeljah od 5.9.2021 ter 1.11.2021; ne vozi 24.10. in 31.10.2021.
474 5629 Vozi od 31.7. do 26.9.2021.
475 5630 Vozi od 31.7. do 26.9.2021.
479 5634 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 31.7.-31.8., 25.-29.10.2021.
480 5655 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 31.7.-31.8., 25.-29.10.2021.
507 5834 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter od 26.6. do 31.8.2022.
513 5842 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Od 18.6. do 28.8.2022 vozi vsak dan.
517 5848 Vozi 27.12. - 31.12.2021, 21.2.-25.2., 28. - 29.4., 26.6.-31.8.2022. Od 26.6.-31.8.2022 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
533 Š2 Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
538 Š1 Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
55 52_2016 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter 27.-30.12.2016, 27.2.-3.3., 28.4., 26.6.-31.8., 30.10., 2.-3.11.2017.
99 25_2017 Ne vozi ob sobotah ter od 23.6. do 26.8.2018.
100 26_2017 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Od 23.6. do 26.8.2018 vozi vsak dan.
110 35_2017 Vozi od 23.6. do 2.9.2018.
111 36_2017 Vozi ob sobotah ter 15.8.2018. Ne vozi od 16.12.2017 do 30.12.2017 ter od 21.4. do 23.9.2018.
120 51_2017 Vozi ob sobotah od 5.5. do 30.6. in od 8.9. do 23.9.2018.
125 56_2017 Vozi do 9.6.2018; ne vozi ob sobotah.
143 15_2018 Ne vozi ob sobotah, ob nedeljah od 23.6. do 20.7.2019 ter 25.12., 26.12., in 30.12.2018 , 1.1., 21.4., 1.5. in 25.6.2019.
154 27_2018 Ne vozi ob sobotah. Od 22.6. do 20.7.2019 vozi vsak dan.
214 38_2019 Ne vozi od 20.6. do 29.8.2020.
326 9_2020 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 28.12. - 31.12.2020, 22.2.-26.2., 26. - 30.4., 26.6.- 10.7.2021.
339 PO-ČEŠ2 Vozi od ponedeljka do četrtka v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
340 POŠ2 Vozi ob ponedeljkih v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
342 POPŠ1 Vozi ob ponedeljkih in prvi dan po praznikih. Vozi,če je ta dan šolski pouk (obm. iz 5.odst. 8.čl. Prav.).Vozi tudi 1.9.
384 054_2020 Vozi torek/sredo in petek/soboto od 3.8. do 10.9.2021
385 056_2020 Vozi od 31.7. do 31.8.2021. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
387 058_2020 Vozi ob sobotah in nedeljah ter 26.10. in 8.12.2021.
389 0011_2020 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter od 31.7. do 31.8.2021.
394 009_2020 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 31.7.-31.8., 25.-29.10.2021.
400 5604 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter od 26.6. do 30.7.2021.
401 5590 Vozi ob sobotah razen ob praznikih.
403 5600 Vozi 28.12.- 31.12.2020, 22.2.-26.2., 26.4., 28. - 30.4., 26.6.-30.7.2021. Od 26.6.-30.7.2021 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
404 5554 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
406 5605 Vozi ob nedeljah do 20.6.2021 ter 8.2. in 5.4.2021; ne vozi 27.12.2020, 7.2., 4.4. in 25.4.2021.
407 5567 Vozi od 17.4. do 30.7.2021.
408 5569 Vozi od 17.4. do 30.7.2021.
409 5667 Vozi od 31.7. do 15.8.2021.
410 5560 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
412 5568 Ne vozi od 17.4. do 30.7.2021.
437 5593 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Od 19.6. do 30.7.2021 vozi vsak dan.
438 5640 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Od 31.7. do 29.8.2021 vozi vsak dan.
444 5641 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 31.7. do 26.9.2021.
56 9_2016 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.-30.12.2016, 27.2.-3.3., 28.4., 26.6.-31.8., 30.10., 2.-3.11.2017.
65 30_2016 Ne vozi od 24.6. do 27.8.2017.
79 32_2016 Vozi od 24.12.2016.-16.1.2017 ter od 26.6. do 12.9.2017.
101 27_2017 Ne vozi ob sobotah. Od 23.6. do 26.8.2018 vozi vsak dan.
102 28_2017 Vozi od 21.4. do 23.9.2018.
127 58_2017 Vozi ob sobotah in nedeljah ter 25.12., 26.12.2017, 1.1., 2.4., 1.5., 10.5., 21.5., 31.5., 15.8., 26.10. in 1.11.2018
139 10_2018 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 24., 27., 28. in 31.12.2018, 18.2.-22.2., 29., 30.4., 3.5., 26.6.- 20.7.2019.
145 18_2018 Vozi 24., 27., 28. in 31.12.2018, 25.2.-1.3., 29., 30.4., 3.5., 26.6.-20.7.2019. Od 25.6.-20.7.2019 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
197 21_2019 Vozi ob nedeljah do 21.6.2020 ter 13.4.2020; ne vozi 29.12.2019, 12.4., 26.4.2020.
198 22_2019 Ne vozi od 20.6.do 29.8.2020 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih.
199 23_2019 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ne vozi od 20.6. do 29.8.2020.
202 26_2019 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Od 20.6. do 29.8.2020 vozi vsak dan.
203 27_2019 Ne vozi ob sobotah. Od 20.6. do 29.8.2020 vozi vsak dan.
205 29_2019 Vozi od 18.4. do 29.8.2020.
206 3_2019 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
207 30_2019 Ne vozi od 18.4. do 29.8.2020.
208 32_2019 Vozi od 17.12.2019 do 13.1.2020 ter od 22.6. do 29.8.2020.
209 33_2019 Vozi od 15.12.2019 do 11.1.2020 ter od 20.6. do 29.8.2020.
211 35_2019 Vozi od 20.6. do 29.8.2020.
311 34_2020 Vozi od 13.12.2020 do 1.1.2021 ter od 12.6. do 10.7.2021.
312 35_2020 Vozi od 19.6. do 10.7.2021.
313 36_2020 Vozi ob sobotah. Ne vozi od 19.12. do 26.12.2020 ter od 17.4. do 10.7.2021.
314 37_2020 Vozi ob sobotah od 19.12. do 26.12.2020 in od 17.4. do 10.7.2021.
315 38_2020 Ne vozi od 19.6. do 10.7.2021.
316 40_2020 Vozi od 19./20.6. do 9./10.7.2021
317 41_2020 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 17.4. do 10.7.2021.
318 43_2020 Vozi ob sobotah od 19.6. do 10.7.2020 ter 1.5. in 25.6.2021.
319 5_2020 Vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
592 A18D*I1 Vozi ob delavnikih razen sobote v lihih tednih (izmenično vsak drugi teden z A18D*I2)
593 A18D*I2 Vozi ob delavnikih razen sobote v sodih tednih (izmenično vsak drugi teden z A18D*I1)
351 NEPŠ Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznikov. Vozi, če je naslednji dan šolski pouk (vsa območja). Vozi tudi 31.8.
463 5651 Vozi torek/sredo in petek/soboto od 3.8. do 10.9.2021
509 5838 Vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS. Ne vozi od 16.4. do 4.9.2022.
187544 6341 Vozi ob petkih do 21.6. in od 6.9.2024 ter 7.2.2024; ne vozi 29.12.2023, 3.5. in 1.11.2024.
29 32332597 Vozi ob nedeljah do 19.6. in od 4.9.2016 ter 8.2., 28.3., 2.5. in 1.11.2016; ne vozi 27.12.2015, 7.2., 27.3., 1.5. in 30.10.2016.
45 5_2016 Vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
74 15_2016 Ne vozi ob sobotah, ob nedeljah od 25.6. do 28.8.2017 ter 25. in 26.12.2016, 16.4., 27.4., 30.4., 1.5., 15.8., 29., 10., 31.10. in 1.11.2017.
76 40_2016 Vozi od 26.6. do 28.8.2017.
80 33_2016 Vozi od 22.12.2016 do 14.1.2017 ter od 24.6. do 10.9.2017.
81 6_2016 Ne vozi ob sobotah.
82 17_2016 Vozi ob sobotah.
83 0_2017 Vozi vsak dan.
84 1_2017 Ne vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
85 10_2017 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.-29.12.2017, 26.2.-2.3., 30.4., 26.6.-31.8., 29.-30.10., 2.11.2018.
86 11_2017 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter od 26.6. do 31.8.2018.
89 15_2017 Ne vozi ob sobotah, ob nedeljah od 24.6. do 26.8.2018 ter 24.12, 25.12., 26.12. in 31.12.2017, 1.1., 1.4., 27.4., 29.4., 1.5., 25.6., 15.8., 28.10., 31.10. in 1.11.2018.
91 18_2017 Vozi 27.-29.12.2017, 19.2.-23.2., 30.4., 26.6.-31.8., 29.-30.10., 2.11.2018. Od 26.6.-31.8.2018 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
94 20_2017 Vozi ob petkih do 15.6. in od 7.9.2018 ter 7.2. in 26.4.2018; ne vozi 29.12.2017, 9.2., 27.4. in 2.11.2018.
95 21_2017 Vozi ob nedeljah do 17.6. in od 2.9.2018 ter 2.1., 2.4. in 2.5.2018; ne vozi 24.12. in 31.12.2017, 1.4., 29.4. in 28.10.2018.
103 29_2017 Ne vozi od 21.4. do 23.9.2018..
104 3_2017 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
105 30_2017 Ne vozi od 23.6. do 26.8.2018.
112 37_2017 Vozi ob sobotah od 16.12. do 30.12.2017 in od 21.4. do 23.9.2018.
113 38_2017 Ne vozi od 23.6. do 2.9.2018.
114 39_2017 Vozi od 23.6. do 1.9.2018.
117 42_2017 Od 21.4. do 17.6.2018 vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih, od 3.9. do 23.9.2018 vozi vsak dan.
119 5_2017 Vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
121 52_2017 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter 27.-29.12.2017, 19.2.-23.2., 30.4., 26.6.-31.8., 29.-30.10., 2.11.2018.
122 53_2017 Vozi do 9.6.2018.
123 54_2017 Vozi od 10.6.2018.
126 57_2017 Vozi od ponedeljka do petka razen 25.12., 26.12.2017, 1.1., 2.4., 1.5., 10.5., 21.5., 31.5., 15.8., 26.10. in 1.11.2018
129 9_2017 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.-29.12.2017, 19.2.-23.2., 30.4., 26.6.-31.8., 29.-30.10., 2.11.2018.
131 105_2017 Vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
132 142_2017 Od 21.4. do 17.6.2018 vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih, od 3.9. do 23.9.2018 vozi vsak dan.
112140 6268 Vozi do 24.9.2023.
187555 6368 Vozi ob sobotah.
30 31637967 Vozi 28.-31.12.2015, 15.-19.2., 28.-29.4., 27.6.-31.8., 2.-4.11.2016. Od 27.6.-31.8.2016 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
31 31638687 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 25.6. do 28.8.2016.
32 31637767 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 28.-31.12.2015, 22.-26.2., 28.-29.4., 27.6.-31.8., 2.-4.11.2016.
34 31638450 Ne vozi od 25.6.do 28.8.2016 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih.
35 31637798 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS od 25.6. do 25.9.2016.
36 32334055 Vozi ob torkih in petkih od 28.6. do 26.8.2016
37 32 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
38 32333053 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 23.4. do 2.5. ter od 25.6. do 25.9.2016
40 31637804 Ne vozi od 23.4. do 25.9.2016.
46 2_2016 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
47 3_2016 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
48 24_2016 Vozi ob sobotah ter 15.8.2017.
49 25_2016 Ne vozi ob sobotah ter od 24.6. do 27.8.2017.
50 28_2016 Vozi od 22.4. do 24.9.2017.
51 29_2016 Ne vozi od 22.4. do 24.9.2017.
52 31_2016 Vozi od 24.6. do 27.8.2017.
53 41_2016 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 22.4. do 24.9.2017.
54 42_2016 Od 22.4. do 18.6.2017 vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih, od 28.8. do 24.9.2017 vozi vsak dan.
57 10_2016 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.-30.12.2016, 20.-24.2., 28.4., 26.6.-31.8., 30.10., 2.-3.11.2017.
58 11_2016 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter od 26.6. do 31.8.2017.
60 18_2016 Vozi 27.-30.12.2016, 27.2.-3.3., 28.4., 26.6.-31.8., 30.10., 2.-3.11.2017. Od 26.6.-31.8.2017 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
61 19_2016 Vozi 27.-30.12.2016, 20.-24.2., 28.4., 26.6.-31.8., 30.10., 2.-3.11.2017. Od 26.6.-31.8.2017 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
62 20_2016 Vozi ob petkih do 16.6. in od 8.9.2017 ter 7.2. in 26.4.2017; ne vozi 30.12.2016, 28.4. in 3.11.2017.
66 34_2016 Vozi od 18.12.2016 do 1.1.2017 ter od 11.6. do 24.9.2017.
67 36_2016 Vozi ob sobotah ter 15.8.2017. Ne vozi od 17.12.2016 do 31.12.2016 ter od 22.4. do 23.9.2017.
68 37_2016 Vozi ob sobotah od 17.12.2016 do 31.12.2016 in od 22.4. do 23.9.2017.
69 51_2016 Vozi ob sobotah od 22.4. do 23.9.2017.
70 54_2016 Vozi od 11.6.2017.
71 53_2016 Vozi do 10.6.2017.
72 22_2016 Ne vozi od 24.6.do 27.8.2017 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih.
87 12_2017 Vozi od 23.6. do 26.8.2018. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
115 40_2017 Vozi od 24.6. do 2.9.2018.
1 NEPC Vozi ob nedeljah in praznikih od 1.7. do 31.8.
2 V Vozi vsak dan
3 V1 Vozi vsak dan od 1.7. do 31.8.
4 31637788 Ne vozi od 25.6.do 28.8.2016 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih
5 31638076 Ne vozi od 25.6. do 28.8.2016.
6 31638740 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter od 27.6. do 31.8.2016..
7 32336309 Vozi ob petkih do 17.6. in od 2.9.2016 ter 24.12.2015 in 26.4.2016; ne vozi 25.12.2015, 1.1. in 29.4. 2016.
8 31637799 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS od 25.6. do 25.9.2016.
9 31658428 Vozi od 23.4. do 2.5. ter od 29.8. do 25.9.2016
10 31638632 Vozi 28.-31.12.2015, 22.-26.2., 28.-29.4., 27.6.-31.8., 2.-4.11.2016. Od 27.6.-31.8.2016 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
11 31637792 Vozi od 13.12.2015 do 1.1.2016 ter od 12.6. do 25.9.2016.
12 31637912 Ne vozi ob sobotah ter od 25.6. do 28.8.2016.
13 31658412 Vozi ob sobotah od 23.4. do 24.9.2016
14 15 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
15 31638082 Vozi od 23.4. do 25.9.2016. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
16 31637795 Vozi ob sobotah. Ne vozi od 25.6. do 28.8.2016.
17 11 Vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
18 31637794 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter 28.-31.12.2015, 15.-19.2., 28.-29.4., 25.6.-31.8., 2.-4.11.2016.
19 31637965 Vozi od 25.6. do 28.8.2016.
20 31637783 Vozi ob sobotah od 19.12.2015 do 2.1.2016 ter od 23.4. do 24.9.2016.
21 32336304 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 28.-31.12.2015, 15.-19.2., 28.-29.4., 27.6.-31.8., 2.-4.11.2016.
22 32045108 Vozi ob sobotah ter 15.8.2016. Ne vozi od 19.12.2015 do 2.1.2016 ter od 23.4. do 24.9.2016
23 31343180 Vozi ob sobotah ter 15.8.2016.
24 52 Ne vozi ob sobotah.
25 10 Ne vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
26 31638078 Od 23.4. do 25.9.2016 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
27 31638021 Vozi od 25.6. do 28.8.2016. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
28 31638397 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ne vozi od 25.6. do 28.8.2016.
33 7 Vozi ob sobotah.
41 31637858 Vozi od 23.4. do 25.9.2016.
59 13_2016 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 24.6. do 27.8.2017.
90 17_2017 Vozi ob sobotah.
98 24_2017 Vozi ob sobotah ter 15.8.2018.
358 42_2020 Vozi do 29.8.2021.
365 020_2020 Vozi ob petkih od 3.9.2021; ne vozi 29.10.2021.
392 0030_2020 Ne vozi od 31.7. do 26.9.2021.
75 39_2016 Vozi od 25.6. do 27.8.2017.
128 6_2017 Ne vozi ob sobotah.
130 101_2017 Ne vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
133 995_2017 Vozi ob petkih in nedeljah ter 30.10. in 1.11.2018.
134 996_2017 Ne vozi ob petkih in nedeljah ter 30.10. in 1.11.2018.
136 975_2017 Vozi 02.12.2018
155 28_2018 Vozi od 20.4. do 20.7.2019.
219 5_2019 Vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
354 A18POČE Vozi od ponedeljka do četrtka, ne vozi ob praznikih
395 5668 Vozi od 17.4. do 15.8.2021.
402 5614 Vozi ob sobotah.
450 5648 Vozi ob sobotah od 31.7. do 25.9.2021.
455 5597 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 17.4. do 30.7.2021.
469 5669 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 28.12. - 31.12.2020, 22.2.-26.2., 26. - 30.4., 26.6.- 15.8.2021.
494 5817 Vozi od 18.6. do 30.8.2022.
502 5827 Vozi ob petkih do 24.6. in od 2.9.2022; ne vozi 31.12.2021, 29.4.2022.
520 5851 Vozi ob nedeljah do 19.6. in od 4.9.2022 ter 8.2., 18.4., 2.5..2022; ne vozi 26.12.2021, 17.4., 1.5.2022.
523 5859 Vozi ob četrtkih in nedeljah od 5.6. do 4.9.2022.
526 5863 Ne vozi ob sobotah.
540 ŠPA Vozi v dneh šolskih počitnic od 1.9. do 30.6. (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
548 PO-ČEŠ1 Vozi od ponedeljka do četrtka v dneh šolskega pouka (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
558 ME Splošni ME
619 6146 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.12. - 30.12.2022, 30.1.-3.2., 28.4., 26.6.-31.8.2023.
626 6170 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Od 17.6. do 27.8.2023 vozi vsak dan.
631 6181 Vozi ob petkih do 23.6.2023 ter 26.4.2023; ne vozi 30.12.2022, 28.4.2023.
635 6198 Vozi od 16.1. do 27.3.2023. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
52995 ME-V5 Vozi vsak dan od 1.5. do 31.10.
52996 ME-DŠP Vozi ob delavnikih razen sobote od 26.6. do 31.8.
112121 6245 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ne vozi do 24.9.2023.
112122 6246 Vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS. Ne vozi do 24.9.2023.
112123 6247 Vozi ob nedeljah od 10.9.2023; ne vozi 29.10.2023.
112125 6249 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih do 24.9.2023.
112128 6253 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 30.10.-3.11.2023.
112136 6262 Vozi ob petkih od 8.9.2023; ne vozi 3.11.2023.
112137 6265 Vozi 30.10,, 2.11., 3.11.2023.
112138 6266 Vozi  30.10, 2.11., 3.11.2023.
260914 NE1 Vozi ob nedeljah od 1.12. do 31.3.
106 31_2017 Vozi od 23.6. do 26.8.2018.
135 976_2017 Vozi 10.11.2018
144 17_2018 Vozi ob sobotah.
164 39_2018 Vozi od 22.6. do 20.7.2019.
178 6_2018 Ne vozi ob sobotah.
200 24_2019 Vozi ob sobotah ter 15.8.2020.
204 28_2019 Vozi od 11.4. do 29.8.2020.
210 34_2019 Vozi od 15.12.2019 do 1.1.2020 ter od 13.6. do 29.8.2020.
216 40_2019 Vozi od 21.6. do 29.8.2020.
225 NEPB Vozi ob nedeljah in praznikih od 1.9. do 30.6.
227 SR Vozi ob sredah, ne vozi ob praznikih
230 D*C Vozi ob delavnikih razen sobote v dneh novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic
232 D*B Vozi ob delavnikih razen sobote, ne vozi v dneh poletnih šolskih počitnic
234 42_2019 Vozi do 3.10.2020.
237 49_2019 Vozi od 4.10.2020.
238 60_2019 Vozi vsak dan do 6.9.2020.
243 65_2019 Vozi 4.9.2020.
306 28_2020 Vozi od 3.4. do 10.7.2021.
330 A18D*B4 Vozi ob delavnikih razen sobote od 30.4. do 31.10.
411 5566 Ne vozi od 17.4. do 30.7.2021.
429 5612 Vozi ob petkih do 18.6.2021 ter 24.12.2020; ne vozi 25.12.2020, 1.1. in 30.4.2021.
468 5619 Vozi ob sobotah in nedeljah ter 26.10. in 8.12.2021.
471 5650 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter od 31.7. do 31.8.2021.
477 5652 Ne vozi od 31.7. do 26.9.2021.
488 5808 Vozi ob sobotah ter 15.8.2022.
515 5844 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 18.6. do 4.9.2022.
518 5849 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 16.4. do 4.9.2022.
525 5861 Vozi ob sobotah razen ob praznikih.
531 D*E Vozi ob delavnikih razen sobote od 1.7. do 31.8.
534 D*F Vozi ob delavnikih razen sobote. Ne vozi v dneh novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic
554 A34V1 Vozi vsak dan. Ne vozi 1.1., Velika noč, 1.5., 15.8 in 25.12.
574 5869 Vozi ob nedeljah od 4.9. do 9.10.
583 V4 Vozi vsak dan od 1.9. do 30.6.
602 5882 Vozi ob petkih; ne vozi 4.11.2022.
637 6203 Vozi od 24.6. do 27.8.2023.
644 6214 Vozi sreda, petek in nedelja od 3.5 do 3.9.2023.
653 6224 Ne vozi od 22.4. do 3.9.2023.
666 6240 Ne vozi ob sobotah. Ne vozi ob nedeljah do 18.6. in od 3.9.2023 ter 2.1., 8.2., 10.4., 2.5..2023; vozi še 25.12.2022, 1.1., 9.4., 30.4.2023.
112129 6254 Vozi od ponedeljka do petka razen 26.10., 1.11.,8.12.2023.
112130 6256 Vozi ob torkih, petkih in nedeljah od 5.9. do 8.10.2023.
187539 6332 Vozi od 22.6. do 25.8.2024.
187553 6365 Vozi od 1.4.2024..
223 6_2019 Ne vozi ob sobotah.
251 2_13_2019 Vozi 30.8.2020.
263 2_30_2019 Ne vozi do 27.9.2020.
267 2_41_2019 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih do 27.9.2020.
273 3_29_2019 Vozi do 27.9.2020.
280 3_63_2019 Vozi do 6.9.2020. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
285 99_2019 Ne vozi ob sobotah.
369 025_2020 Ne vozi ob sobotah ter od 31.7. do 29.8.2021.
420 5656 Vozi do 29.8.2021.
459 5666 Vozi ob sobotah do 28.8.2021 ter 15.8.2021.
460 5585 Vozi ob četrtkih in nedeljah od 20.6. do 30.7.2021
472 5625 Vozi ob nedeljah od 5.9.2021 ter 1.11.2021; ne vozi 24.10. in 31.10.2021.
478 5624 Vozi vsak dan od 11.7.2021.
483 5796 Vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
487 5806 Vozi ob sobotah razen ob praznikih.
510 5839 Vozi ob nedeljah do 19.6. in od 4.9.2022 ter 8.2., 18.4., 2.5..2022; ne vozi 26.12.2021, 17.4., 1.5.2022.
530 D* Vozi ob delavnikih razen sobote
551 BIS-Š1 Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
562 5867 Vozi ob nedeljah, torkih in petkih od 10.7.2022 do 28.8.2022.
585 A22D*4 Vozi ob delavnikih razen sobote od 1.5. do 31.10.
598 5877 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
599 5879 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 2.-4.11.2022.
601 5881 Vozi 2.-4.11.2022.
603 5883 Ne vozi ob sobotah in nedeljah ter 26.10., 1.11. in 8.12.2022.
604 5885 Vozi od ponedeljka do petka razen 26.10.,01.11.,08.12.2022.
606 5895 Ne vozi ob sobotah in nedeljah, razen 30.10.2022
607 A20PEP Vozi ob petkih od 1.9. do 30.6.. Če je petek praznik, vozi dan pred praznikom. Vozi tudi 26.4., če je ta dan delavnik.
608 6130 Vozi vsak dan.
612 6137 Ne vozi ob soborah, nedeljah ter 26.12.2022. 6.1., 10.4., 1.5., 18.5., 29.5., 8.6., 15.8.2023.
614 6141 Vozi ob sobotah razen ob praznikih.
615 6142 Vozi od 26.6. do 31.8.2023. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
617 6144 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter od 26.6. do 31.8.2023.
52932 ME-V Vozi vsak dan
52988 ME-ČEPEA Vozi ob četrtkih in petkih od 1.9. do 30.6.. Ne vozi ob praznikih.
52997 ME-DŠ Vozi ob delavnikih razen sobote od 1.9. do 24.6.
52998 ME-POŠ Vozi ob ponedeljkih v dneh šolskega pouka (vsa območja)
52999 ME-ČEŠ Vozi ob četrtkih v dneh šolskega pouka (vsa območja)
112120 6244 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 30.10.-3.11.2023.
301 22_2020 Ne vozi od 19.6.do 10.7.2021 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih.
329 PEŠ Vozi ob petkih v dneh šolskega pouka (vsa območja)
333 A18VA4 Vozi vsak dan. Ne vozi 31.12.
343 PE Vozi ob petkih, ne vozi ob praznikih
347 ČEŠ2 Vozi ob četrtkih v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
355 PEPŠ Vozi ob petkih in dan pred praznikom. Vozi, če je bil ta dan šolski pouk (vsa območja)
416 5613 Ne vozi ob sobotah.
476 5636 Ne vozi od 31.7. do 26.9.2021.
481 5793 Vozi vsak dan
495 5818 Vozi od 19.6. do 31.8.2022.
496 5819 Vozi od 13.12.2021.
497 5822 Vozi od ponedeljka do petka razen 6.1.,18.4.,26.5.,6.6., 16.6., 15.8.2022.
498 5823 Ne vozi od 16.4. do 4.9.2022.
499 5824 Vozi od 12.12.2021 do 1.1.2022 ter od 18.6. do 4.9.2022.
500 5825 Vozi od 16.4. do 4.9.2022.
501 5826 Vozi od 18.6. do 28.8.2022.
503 5829 Vozi ob sobotah ter 15.8.2022. Ne vozi od 18.12. do 25.12.2021 ter od 16.4. do 4.9.2022.
504 5830 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 16.4. do 4.9.2022.
505 5831 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ne vozi od 16.4. do 4.9.2022.
506 5832 Vozi ob sobotah od 18.12. do 25.12.2021 in od 16.4. do 4.9.2022.
511 5840 Vozi ob sobotah od 16.4. do 4.9.2022.
512 5841 Vozi od 2.4. do 4.9.2022.
524 5860 Vozi torek in petek od 3.6 do 4.9.2022.
527 5864 Vozi ob sobotah.
528 D*I Vozi ob delavnikih razen sobote v dneh poletnih šolskih počitnic
529 D Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote
532 D*A Vozi ob delavnikih razen sobote. Ne vozi od 27.12 do 31.12.
539 ŠP2 Vozi v dneh šolskih počitnic (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
555 A18ŠS1 Vozi v dneh šolskega pouka od 1.9. do zimskih počitnic (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
556 A18ŠS2 Vozi v dneh šolskega pouka od zimskih počitnic (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ) do 24.6.
559 5865 Ne vozi ob sobotah, ne vozi ob nedeljah do 19.6. in od 4.9.2022 ter 18.4., 2.5..2022; vozi še 17.4., 1.5. in 30.10.2022.
565 V3 Vozi vsak dan od 1.6. do 30.9.
566 ČEPEA Vozi ob četrtkih in petkih od 1.9. do 30.6.. Ne vozi ob praznikih.
575 5870 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.12. - 31.12.2021, 21.2.-25.2., 28. - 29.4., 26.6.-31.8.2022.
587 A22SO-B Vozi ob sobotah od 1.6. do 30.9. Ne vozi ob praznikih.
591 A31ŠP2 Vozi ob delavnikih razen sobote v dneh jesenskih, zimskih in poletnih počitnic (obm. iz 6.odst. 8.čl. Prav. o šol.kol.)
325 6_2020 Ne vozi ob sobotah.
349 D*NEP Vozi ob delavnikih razen sobote ter ob nedeljah in praznikih
379 038_2020 Ne vozi od 31.7. do 29.8.2021.
397 5551 Ne vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
405 5571 Vozi ob nedeljah do 20.6.2021 ter 8.2. in 5.4.2021; ne vozi 27.12.2020, 7.2., 4.4. in 25.4.2021.
415 5562 Vozi ob sobotah in nedeljah ter 25.12.2020,1.,6.1.,5.4.,13.,24.5. in 3.6.2021.
417 5575 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 28.12. - 31.12.2020, 22.2.-26.2., 26. - 30.4., 26.6.- 30.7.2021.
418 5626 Vozi ob sobotah ter 15.8.2021.
419 5662 Vozi od 31.7. do 30.8.2021
421 5663 Vozi od 31.7.2021 do 2.10.2021.
422 5664 Vozi od 2.8.2021.do 4.10.2021.
423 5583 Vozi od 19.6. do 30.7.2021. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
424 5659 Vozi do 29.8.2021. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
425 5584 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 19.6. do 30.7.2021.
426 5660 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih do 29.8.2021.
427 5576 Vozi 28.12.- 31.12.2020, 15.2.- 19.2., 26.4., 28. - 30.4., 26.6.-30.7.2021. Od 26.6.-30.7.2021 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
428 5643 Vozi 31.7.-31.8., 25.-29.10.2021. Od 31.7.-31.8.2021 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
430 5627 Vozi ob petkih od 3.9.2021; ne vozi 29.10.2021.
431 5577 Ne vozi od 19.6.do 30.7.2021 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih.
432 5661 Ne vozi do 29.8.2021 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih.
433 5602 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ne vozi od 19.6. do 30.7.2021.
434 5642 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ne vozi od 31.7. do 29.8.2021.
435 5592 Ne vozi ob sobotah ter od 19.6. do 30.7.2021.
436 5633 Ne vozi ob sobotah ter od 31.7. do 29.8.2021.
440 5635 Ne vozi ob sobotah. Od 31.7. do 29.8.2021 vozi vsak dan.
445 5581 Vozi od 19.6. do 30.7.2021.
449 5570 Vozi ob sobotah od 19.12. do 26.12.2020 in od 17.4. do 30.7.2021.
456 5631 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 31.7. do 26.9.2021.
457 5670 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 17.4. do 15.8.2021.
485 5801 Ne vozi ob sobotah in nedeljah ter 6.1., 18.4., 26.5., 6.6., 16.6., 15.8.2022.
486 5804 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
489 5809 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ne vozi od 18.6. do 28.8.2022.
490 5810 Ne vozi ob sobotah ter od 18.6. do 28.8.2022.
491 5811 Vozi ob sobotah od 11.6. do 27.8.2021 ter 30.4., 1.5.. in 15.8.2022.
492 5812 Vozi od 26.6. do 31.8.2022. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
163 38_2018 Ne vozi od 22.6. do 20.7.2019.
180 44_2018 Vozi ob sobotah od 22.6. do 31.8.2019 ter 1.5., 25.6. in 15.8.2019.
181 45_2018 Vozi ob sobotah od 22.6. do 31.8.2019 ter 1.5., 2.5., 25.6. in 15.8.2019.
183 92_2018 Vozi 23.03.2019
184 24_2018 Vozi ob sobotah ter 15.8.2019.
185 0_2019 Vozi vsak dan.
186 1_2019 Ne vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
187 10_2019 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.12.2019 - 3.1.2020, 24.2.- 28.2., 28. - 30.4., 26.6.-29.8.2020.
188 11_2019 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter od 26.6. do 29.8.2020.
189 12_2019 Vozi od 20.6. do 29.8.2020. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
190 13_2019 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 20.6. do 29.8.2020.
191 15_2019 Ne vozi ob sobotah, ob nedeljah od 28.6. do 29.8.2020 ter 25.12., 26.12., in 29.12.2019 , 1.1., 2.1., 12.4., 1.5., 25.6.2020.
192 17_2019 Vozi ob sobotah.
193 18_2019 Vozi 27.12., 30.12.in 31.12.2019, 3.1.2020, 17.2.-21.2., 28. - 30.4., 26.6.-29.8.2020. Od 26.6.-29.8.2020 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
194 19_2019 Vozi 27.12., 30.12.in 31.12.2019, 3.1.2020, 24.2.- 28.2., 28. - 30.4., 26.6.-29.8.2020.. Od 26.6.-29.8.2020 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
195 2_2019 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
196 20_2019 Vozi ob petkih do 19.6.2020; ne vozi 27.12.2019, 3.1., 1.5.2020.
296 18_2020 Vozi 28.12.- 31.12.2020, 22.2.-26.2., 26.4., 28. - 30.4., 26.6.-10.7.2021. Od 26.6.-10.7.2021 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
297 19_2020 Vozi 28.12.- 31.12.2020, 15.2.- 19.2., 26.4., 28. - 30.4., 26.6.-10.7.2021. Od 26.6.-10.7.2021 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
298 2_2020 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
299 20_2020 Vozi ob petkih do 18.6.2021 ter 24.12.2020; ne vozi 25.12.2020, 1.1. in 30.4.2021.
300 21_2020 Vozi ob nedeljah do 20.6.2021 ter 8.2. in 5.4.2021; ne vozi 27.12.2020, 7.2., 4.4. in 25.4.2021.
302 23_2020 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ne vozi od 19.6. do 10.7.2021.
303 25_2020 Ne vozi ob sobotah ter od 19.6. do 10.7.2021.
304 26_2020 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Od 19.6. do 10.7.2021 vozi vsak dan.
305 27_2020 Ne vozi ob sobotah. Od 19.6. do 10.7.2021 vozi vsak dan.
307 29_2020 Vozi od 17.4. do 10.7.2021.
308 3_2020 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
309 30_2020 Ne vozi od 17.4. do 10.7.2021.
310 31_2020 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 19.6. do 10.7.2021.
377 036_2020 Vozi ob sobotah ter 15.8.2021. Ne vozi od 31.7. do 25.9.2021.
137 0_2018 Vozi vsak dan.
165 40_2018 Vozi od 23.6. do 20.7.2019.
215 39_2019 Vozi od 20.6. do 29.8.2020.
217 41_2019 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 18.4. do 29.8.2020.
218 43_2019 Vozi ob sobotah od 20.6. do 29.8.2020 ter 1.5., 2.5., 25.6.2020.
220 56_2019 Vozi od 26.6. do 29.8.2020. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
221 57_2019 Vozi od ponedeljka do petka razen 25.,26.12.2019,1.1.,6.1.,13.4.,1.5.,21.5.,1.6.,11.6.2020.
222 58_2019 Vozi ob sobotah in nedeljah ter 25.,26.12.2019,1.1.,6.1.,13.4.,1.5.,21.5.,1.6.,11.6.2020.
224 9_2019 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.12.2019 - 3.1.2020, 17.2.-21.2., 28. - 30.4., 26.6.-29.8.2020.
226 D*J Vozi ob delavnikih razen sobote, ne vozi v dneh novoletnih, prvomajskih in poletnih šolskih počitnic
228 NEP Vozi ob nedeljah in praznikih
229 D*G Vozi ob delavnikih razen sobote od 1.9. do 30.6.
231 PO Vozi ob ponedeljkih, ne vozi ob praznikih
233 A18V1 Vozi vsak dan od 01.06. do 30.06 ter od 01.09 do 30.09.
235 44_2019 Vozi do 4.10.2020.
236 45_2019 Vozi od 5.10.2020.
239 61_2019 Vozi vsak dan od 7.9.2020.
240 62_2019 Vozi od 7.9.2020. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
241 63_2019 Vozi do 6.9.2020. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
242 64_2019 Vozi od 1.10.2020. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
244 66_2019 Vozi vsak dan do 6.9.2020.
246 68_2019 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 7.9.2020.
542 TOŠ2 Vozi ob torkih v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
546 SRŠ2 Vozi ob sredah v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
320 53_2020 Vozi ob četrtkih in nedeljah od 20.6. do 8.7.2021
321 54_2020 Vozi torek/sredo in petek/soboto od 18./19.6 do 10./11.7.2021
322 56_2020 Vozi od 26.6. do 10.7.2021. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
323 57_2020 Vozi od ponedeljka do petka razen 25.12.2020,1.,6.1.,5.4.,13.,24.5. in 3.6.2021.
335 A34V2 Vozi vsak dan. Ne vozi ob praznikih
336 SO Vozi ob sobotah, ne vozi ob praznikih
372 028_2020 Vozi od 31.7. do 10.10.2021.
373 029_2020 Vozi od 31.7. do 26.9.2021.
374 030_2020 Ne vozi od 31.7. do 26.9.2021.
375 031_2020 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 31.7. do 26.9.2021.
386 057_2020 Vozi od ponedeljka do petka; ne vozi 26.10 in 8.12.2021.
391 0029_2020 Vozi od 31.7. do 26.9.2021.
393 0058_2020 Vozi vsak dan od 11.7.2021.
52994 ME-V4 Vozi vsak dan od 1.9. do 30.6.
260915 DPP Vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka v času novoletnih in zimskih počitnic v ljubljanski regiji
544 SONEP2 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 25.6. do 31.8.
557 PL Splošni PL
561 SONEP4 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1.6 do 31.8.
568 A18NEP6 Vozi ob nedeljah, če ni naslednji dan praznik in zadnji dan praznikov, če ni naslednji dan sobota. Vozi od 1.10. do 31.5
569 A22D*B1 Vozi ob delavnikih razen sobote v dneh novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic (izmenično s prevoz. LPP)
570 A22SNP1 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ne vozi 1.1. (izmenično vsak drugi teden s prevoz. LPP)
571 A22SOND Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 18.12. do 31.3.
573 V2 Vozi vsak dan od 25.6. do 31.8.
578 A18NEP4 Vozi ob nedeljah, če ni naslednji dan praznik in zadnji dan praznikov, če ni naslednji dan sobota
579 5872 Vozi ob petkih od 9.9. do 14.10.
580 SRŠP2 Vozi ob sredah v dneh šolskih počitnic (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
581 PEŠP2 Vozi ob petkih v dneh šolskih počitnic (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
582 POŠP2 Vozi ob ponedeljkih v dneh šolskih počitnic (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
588 A22TPR Vozi ob delavnikih od torka do petka
589 A22DB2 Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote, in 2.1.,8.2.,2.5.,25.6,31.10., če ni nedelja. Ne vozi 6.1.,25.4.,2.6.,8.12.
590 A18BKE Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1.7. do 30.9.
594 5798 Ne vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
596 5820 Vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
597 5873 Vozi ob sobotah in nedeljah ter 26.10.,01.11.,08.12.2022.
609 6131 Ne vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
610 6133 Vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
611 6134 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
618 6145 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.12. - 30.12.2022, 6.2.-10.2., 28.4., 26.6.-31.8.2023.
627 6172 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ne vozi od 17.6. do 27.8.2023.
628 6173 Ne vozi ob sobotah ter od 17.6. do 27.8.2023.
629 6174 Ne vozi ob sobotah. Od 17.6. do 27.8.2023 vozi vsak dan.
630 6177 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 17.6. do 27.8.2023.
634 6196 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter od 16.1. do 27.3.2023
638 6206 Vozi ob sobotah razen ob praznikih.
645 6216 Vozi ob sobotah in nedeljah ter 26.12.2022,6.1.,10.4.,1.5.,18.5.,29.5.,8.6.,15.8.2023.
649 6220 Vozi ob sobotah od 17.12. do 31.12.2022 in od 22.4. do 3.9.2023.
650 6221 Vozi ob nedeljah do 18.6. in od 3.9.2023 ter 2.1.,8.2., 10.4., 2.5..2023; ne vozi 25.12.2022, 1.1., 9.4., 30.4.2023.
651 6222 Vozi od 11.12.2022 do 1.1.2023 ter od 17.6. do 3.9.2023.
247 69_2019 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih do 4.10.2020.
248 70_2019 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 5.10.2020.
249 2_11_2019 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 31.8.2020.
250 2_12_2019 Vozi od 6.10.2020.
252 2_15_2019 Ne vozi ob sobotah ter 30.8.2020.
253 2_18_2019 Vozi 31.8. ter 26.-30.10.2020.
254 2_19_2019 Vozi 31.8. ter 26.-30.10.2020.
255 2_20_2019 Vozi ob petkih od 11.9.2020; ne vozi 30.10.2020.
256 2_21_2019 Vozi ob nedeljah od 6.9.2020; ne vozi 25.10.2020.
257 2_23_2019 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ne vozi 30.8.2020.
258 2_25_2019 Ne vozi ob sobotah ter 30.8.2020.
259 2_26_2019 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Vozi 30.8.2020.
260 2_27_2019 Ne vozi ob sobotah.
261 2_28_2019 Vozi do 11.10.2020.
262 2_29_2019 Vozi do 27.9.2020.
264 2_36_2019 Vozi ob sobotah. Ne vozi do 26.9.2020.
265 2_37_2019 Vozi ob sobotah do 26.9.2020.
266 2_38_2019 Ne vozi 30.8.2020.
268 2_43_2019 Vozi do 5.10.2020.
270 2_57_2019 Vozi od ponedeljka do petka razen 26.10.,8.12.2020.
271 2_58_2019 Vozi ob sobotah in nedeljah ter 26.10.,8.12.2020.
272 2_9_2019 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 31.8. in 26.-30.10.2020.
274 3_30_2019 Ne vozi do 27.9.2020.
275 3_9_2019 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 31.8. in 26.-30.10.2020.
276 3_44_2019 Vozi do 4.10.2020.
277 3_60_2019 Vozi vsak dan do 6.9.2020.
278 3_61_2019 Vozi vsak dan od 7.9.2020.
279 3_62_2019 Vozi od 7.9.2020. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
281 4_60_2019 Vozi vsak dan do 6.9.2020.
282 4_61_2019 Vozi vsak dan od 7.9.2020.
283 4_62_2019 Vozi od 7.9.2020. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
284 4_63_2019 Vozi do 6.9.2020. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
286 A22VE Vozi vsak dan od 1.4. do 31.10.
287 A22NEPA Vozi ob nedeljah in praznikih od 01.6. do 30.9.
288 0_2020 Vozi vsak dan.
289 1_2020 Ne vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
290 10_2020 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 28.12.- 31.12.2020, 15.2.- 19.2., 26. - 30.4., 26.6.-10.7.2021.
291 11_2020 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter od 26.6. do 10.7.2021.
600 5880 Vozi vsak dan
279021 D*K Vozi ob delavnikih razen sobote od 1.4. do 1.11.
167 43_2018 Vozi ob sobotah od 22.6. do 20.7.2019.
168 5_2018 Vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
169 50_2018 Vozi od 7.6. do 20.7.2019.
170 51_2018 Ne vozi od 7.6. do 20.7.2019.
171 52_2018 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter 24., 27., 28. in 31.12.2018, 25.2.-1.3., 29., 30.4., 3.5., 26.6.-20.7.2019.
172 53_2018 Ne vozi od 7.6. do 20.7.2019 ter ob sobotah.
173 54_2018 Vozi ob petkih in nedeljah ter 2.1., 7.2. in 22.4.2019. Ne vozi 23.12., 28.12., 30.12, 8.2., 21.4.2019.
174 55_2018 Ne vozi ob petkih in nedeljah ter 2.1., 7.2. in 22.4.2019. Vozi še 23.12., 28.12., 30.12, 8.2., 21.4.2019.
175 56_2018 Vozi od 26.6. do 20.7.2019. ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih
176 57_2018 Vozi od ponedeljka do petka razen 25.,26.12.,2018, 1.1.,22.4.,1.5., 30.5., 10.6. in 20.6..2019.
177 58_2018 Vozi ob sobotah in nedeljah ter 25.,26.12.,2018, 1.1.,22.4.,1.5., 30.5., 10.6. in 20.6..2019.
179 9_2018 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 24., 27., 28. in 31.12.2018, 25.2.-1.3., 29., 30.4., 3.5., 26.6.- 20.7.2019.
182 91_2018 Vozi 24.03.2019
245 67_2019 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih do 6.9.2020.
294 15_2020 Vozi ob sobotah razen ob praznikih.
352 NEPŠ1 Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznikov.Vozi,če je naslednji dan šol. pouk (obm. 5.odst. 8.čl. Prav.). Vozi tudi 31.8.
353 NEPŠ2 Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznikov.Vozi,če je naslednji dan šol. pouk (obm. 6.odst. 8.čl. Prav.). Vozi tudi 31.8.
359 45_2020 Vozi od 31.7.2021 do 2.10.2021.
360 46_2020 Vozi od 2.8.2021.do 4.10.2021.
361 011_2020 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter od 31.7. do 31.8.2021.
362 012_2020 Vozi do 29.8.2021. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
364 019_2020 Vozi 31.7.-31.8., 25.-29.10.2021. Od 31.7.-31.8.2021 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
366 021_2020 Vozi ob nedeljah od 5.9.2021 ter 1.11.2021; ne vozi 24.10. in 31.10.2021.
367 022_2020 Ne vozi do 29.8.2021 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih.
368 023_2020 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ne vozi od 31.7. do 29.8.2021.
370 026_2020 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Od 31.7. do 29.8.2021 vozi vsak dan.
371 027_2020 Ne vozi ob sobotah. Od 31.7. do 29.8.2021 vozi vsak dan.
399 5573 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 28.12.- 31.12.2020, 15.2.- 19.2., 26. - 30.4., 26.6.-30.7.2021.
464 5610 Vozi od 26.6. do 30.7.2021. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
550 BIS-Š2 Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
187514 6286 Vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
280668 6374 Vozi od 24.4. do 30.9.2024
52931 ME-NEPC Vozi ob nedeljah in praznikih od 1.7. do 31.8.
52933 ME-V1 Vozi vsak dan od 1.7. do 31.8.
52934 ME-NEPB Vozi ob nedeljah in praznikih od 1.9. do 30.6.
52935 ME-D*J Vozi ob delavnikih razen sobote, ne vozi v dneh novoletnih, prvomajskih in poletnih šolskih počitnic
52936 ME-SR Vozi ob sredah, ne vozi ob praznikih
52937 ME-NEP Vozi ob nedeljah in praznikih
52938 ME-D*G Vozi ob delavnikih razen sobote od 1.9. do 30.6.
52939 ME-D*C Vozi ob delavnikih razen sobote v dneh novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic
52940 ME-PO Vozi ob ponedeljkih, ne vozi ob praznikih
52941 ME-D*B Vozi ob delavnikih razen sobote, ne vozi v dneh poletnih šolskih počitnic
52942 ME-SOŠP Vozi ob sobotah v dneh poletnih šolskih počitnic. Ne vozi ob praznikih.
52943 ME-PEPŠ2 Vozi ob petkih in dan pred praznikom.Vozi, če je bil ta dan šolski pouk (območje iz 6.odst. 8.čl. Prav.)
52944 ME-PEŠ Vozi ob petkih v dneh šolskega pouka (vsa območja)
52945 ME-SO Vozi ob sobotah, ne vozi ob praznikih
52946 ME-SONEP1 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1.7. do 31.8.
52947 ME-SONEP Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih
52948 ME-PO-ČEŠ2 Vozi od ponedeljka do četrtka v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
52949 ME-POŠ2 Vozi ob ponedeljkih v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
52950 ME-PEŠ1 Vozi ob petkih v dneh šolskega pouka (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
52951 ME-POPŠ1 Vozi ob ponedeljkih in prvi dan po praznikih. Vozi,če je ta dan šolski pouk (obm. iz 5.odst. 8.čl. Prav.).Vozi tudi 1.9.
52952 ME-PE Vozi ob petkih, ne vozi ob praznikih
52953 ME-BIS-D* Vozi ob delavnikih razen sobote
52954 ME-BS-NEPA Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznika od 1.9 do 24.6.. Vozi, če je naslednji dan delavnik. Vozi tudi 31.8.
52955 ME-BS-NEPŠ Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznikov. Vozi, če je naslednji dan šolski pouk (vsa območja). Vozi tudi 31.8.
52956 ME-ČEŠ2 Vozi ob četrtkih v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
52957 ME-ČEŠ1 Vozi ob četrtkih v dneh šolskega pouka (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
52958 ME-D*NEP Vozi ob delavnikih razen sobote ter ob nedeljah in praznikih
52959 ME-NEPA Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznikov od 1.9 do 24.6.. Vozi, če je naslednji dan delavnik. Vozi tudi 31.8.
52960 ME-NEPŠ Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznikov. Vozi, če je naslednji dan šolski pouk (vsa območja). Vozi tudi 31.8.
52961 ME-NEPŠ1 Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznikov.Vozi,če je naslednji dan šol. pouk (obm. 5.odst. 8.čl. Prav.). Vozi tudi 31.8.
112126 6251 Ne vozi od 4.9. do 24.9.2023.
280669 6375 Vozi ob nedeljah od 5.5. do 23.6.2024 in od 1.9. do 29.9.2024.
52963 ME-PEPŠ Vozi ob petkih in dan pred praznikom. Vozi, če je bil ta dan šolski pouk (vsa območja)
52964 ME-D*I Vozi ob delavnikih razen sobote v dneh poletnih šolskih počitnic
52965 ME-D Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote
52966 ME-D* Vozi ob delavnikih razen sobote
52967 ME-D*E Vozi ob delavnikih razen sobote od 1.7. do 31.8.
52968 ME-D*A Vozi ob delavnikih razen sobote. Ne vozi od 27.12 do 31.12.
52969 ME-Š2 Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
52970 ME-D*F Vozi ob delavnikih razen sobote. Ne vozi v dneh novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic
52971 ME-BS-PEPŠ Vozi ob petkih in dan pred praznikom. Vozi, če je bil ta dan šolski pouk (vsa območja)
52972 ME-SRŠ1 Vozi ob sredah v dneh šolskega pouka (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
52973 ME-PEPŠ1 Vozi ob petkih in dan pred praznikom.Vozi, če je bil ta dan šolski pouk (območje iz 5.odst. 8.čl. Prav.)
52974 ME-Š1 Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
52975 ME-ŠP2 Vozi v dneh šolskih počitnic (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
52976 ME-ŠPA Vozi v dneh šolskih počitnic od 1.9. do 30.6. (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
52977 ME-ŠP1 Vozi v dneh šolskih počitnic (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
52978 ME-SRŠP1 Vozi ob sredah v dneh šolskih počitnic (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
52979 ME-SONEP2 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 25.6. do 31.8.
52980 ME-SONEP3 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1.4. do 31.10.
52981 ME-PEŠ2 Vozi ob petkih v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
52982 ME-PO-ČEŠ1 Vozi od ponedeljka do četrtka v dneh šolskega pouka (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
52983 ME-BIS-Š2 Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
52984 ME-BIS-Š1 Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)
52985 ME-SONEP4 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1.6 do 31.8.
52986 ME-SONEP5 Vozi vsak dan od 1.7. do 31.8.. Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1.9. do 30.6.
52987 ME-V3 Vozi vsak dan od 1.6. do 30.9.
52990 ME-V2 Vozi vsak dan od 25.6. do 31.8.
187541 6335 Vozi od 10.12.2023 do 1.1.2024 ter od 22.6. do 29.9.2024.
187542 6338 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 27.4. do 29.9.2024.
187543 6339 Vozi ob sobotah od 15.6. do 24.8.2024 ter  27.4., 1.5., 2.5., 25.6. in 15.8.2024.
187550 6358 Vozi od 22.6. do 1.9.2024.
187552 6364 Vozi od 23.6. do 2.9.2024.
280670 6376 Vozi 7.6.2024
633 6195 Ne vozi ob nedeljah in praznikih ter od 16.1. do 27.3.2023.
636 6200 Vozi od 16.1. do 27.3.2023. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter 6.2 -10.2.2023.
639 6207 Vozi ob sobotah razen ob praznikih od 16.1. do 27.3.2023.
640 6208 Vozi ob sobotah razen ob praznikih. Ne vozi od 16.1. do 27.3.2023.
641 6209 Vozi od ponedeljka do petka razen 26.12.2022,6.1.,10.4.,1.5.,18.5.,29.5.,8.6.,15.8.2023.
642 6210 Ne vozi od 22.4. do 3.9.2023.
643 6213 Vozi ob torkih, petkih in nedeljah od 5.5. do 3.9.2023.
646 6217 Vozi od 22.4. do 3.9.2023.
647 6218 Vozi od 22.4. do 3.9.2023.
648 6219 Vozi ob sobotah ter 15.8.2023. Ne vozi od 17.12. do 31.12.2022 ter od 22.4. do 3.9.2023.
652 6223 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.12. - 30.12.2022, 6.2.-10.2., 28.4., 26.6.-31.8.2023.
654 6225 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter 28.4.,26.6.-31.8.,2023.
655 6226 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ne vozi od 22.4. do 3.9.2023.
656 6227 Vozi ob sobotah od 22.4. do 3.9.2023.
657 6228 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 22.4. do 3.9.2023.
658 6231 Vozi od 25.6. do 28.8.2023.
659 6232 Vozi od 1.4. do 3.9.2023.
660 6233 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.12. - 30.12.2022, 6.2.-10.2., 28.4., 26.6.-31.8.2023.
661 6234 Vozi 27.12. - 30.12.2022, 6.2., 7.2., 9.2.,10.2., 28.4., 26.6.-31.8.2023. Od 26.6.-31.8.2023 ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
662 6235 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 17.6. do 3.9.2023.
663 6237 Vozi ob nedeljah do 18.6. in od 3.9.2023 ter 2.1.,8.2., 10.4., 2.5..2023; ne vozi 25.12.2022, 1.1., 9.4., 30.4.2023.
664 6238 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 22.4. do 3.9.2023.
665 6239 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.12. - 30.12.2022, 6.2.-10.2., 28.4., 26.6.-31.8.2023.
667 6242 Ne vozi ob sobotah.
668 6243 Vozi ob sobotah.
669 A20POP Vozi ob ponedeljkih in prvi dan po praznikih od 1.9. do 24.6. Ne vozi ob praznikih.
670 V5 Vozi vsak dan od 1.5. do 31.10.
36177 DŠP Vozi ob delavnikih razen sobote od 26.6. do 31.8.
36178 Vozi ob delavnikih razen sobote od 1.9. do 24.6.
187531 6324 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Od 22.6. do 25.8.2024 vozi vsak dan.
187532 6325 Ne vozi ob sobotah ter od 22.6. do 25.8.2024.
187533 6326 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ne vozi od 27.4. do 29.9.2024.
187534 6327 Ne vozi ob sobotah. Od 22.6. do 25.8.2024 vozi vsak dan.
187554 6367 Ne vozi ob sobotah.
236350 6369 Vozi vsak dan od 21.3.2024
624 6155 Vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS. Ne vozi od 22.4. do 3.9.2023.
112131 6257 Vozi sreda, petek in nedelja od 6.9 do 6.10.2023.
112142 6270 Ne vozi ob sobotah. Ne vozi ob nedelja od 4.9.2023; vozi še 29.10.2023.
112144 6272 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih do 24.9.2023.
112145 6273 Vozi ob nedeljah od 10.9.2023; ne vozi 29.10.2023.
112146 6277 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 30.10.-3.11.2023.
112147 6279 Ne vozi od ponedeljka do petka od 14.5. do 3.9.2023. Vozi med prazniki-dela prostih dneh v RS.
112148 6280 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS. Ne vozi tudi od 14.5. do 3.9.2023.
112149 6282 Ne vozi od ponedeljka do petka od 13.4. do 28.4.2023, od 3.5. do 5.5.2023, od 10.5. do 26.5.2023 in od 29.5. do 3.9.2023. Vozi 27.4 in 15.8.2023.
187512 6283 Vozi vsak dan.
187513 6284 Ne vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
187515 6287 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
187516 6300 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
187517 6303 Vozi ob sobotah razen ob praznikih.
187518 6304 Vozi od 26.6. do 31.8.2024. Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
187519 6305 Vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.
187520 6306 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter od 26.6. do 31.8.2024.
187521 6309 Vozi ob sobotah ter 15.8.2024.
187522 6310 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter od 26.6. do 31.8.2024.
187523 6316 Vozi ob sobotah razen ob praznikih.
187524 6317 Vozi ob torkih, petkih in nedeljah od 5.5. do 6.10.2024.
187525 6318 Vozi sreda, petek in nedelja od 3.5 do 4.10.2024.
187526 6319 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ne vozi od 22.6. do 25.8.2024.
187527 6320 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.12. - 29.12.2023, 26.2.-1.3., 29.4. - 30.4, 3.5., 26.6.-31.8., 28.10.-30.10.2024.
187528 6321 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.12. - 29.12.2023, 19.2.-23.2., 29.4.-30.4., 3.5., 26.6.-31.8., 28.10.-30.10.2024.
187529 6322 Vozi ob sobotah od 16.12. do 30.12.2023 in od 27.4. do 29.9.2024.
187530 6323 Vozi ob sobotah ter 15.8.2024. Ne vozi od 16.12. do 30.12.2023 ter od 27.4. do 29.9.2024.
187535 6328 Vozi od 30.3. do 6.10.2024.
187536 6329 Vozi od 27.4. do 29.9.2024.
187537 6330 Ne vozi od 27.4. do 29.9.2024.
187538 6331 Ne vozi ob sobotah. Ne vozi ob nedeljah do 23.6. in od 1.9.2024 ter 2.1., 8.2. in 1.4.2024; vozi še 24.12. in 31.12.2023, 31.3., 28.4. in 27.10.2024.
280671 6377 Vozi ob nedeljah do 21.4. in od 6.10.2024. Ne vozi 27.10.2024.
231459 D*K Vozi ob delavnikih razen sobote od 1.4. do 1.11.
187546 6344 Od 30.5. do 30.6.2024 vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih v Republiki Avstriji. Od 6.7. do 8.9.2024 vozi vsak dan.
187547 6347 Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS ter 27.12. - 29.12.2023, 19.2.-23.2., 29.4.-30.4., 3.5., 26.6.-31.8., 28.10.-30.10.2024.
187548 6355 Vozi ob nedeljah do 23.6. in od 1.9.2024 ter 2.1., 8.2., 1.4. 2024; ne vozi 24.12. in 31.12.2023, 31.3., 28.4., 27.10.2024.
187549 6357 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 22.6. do 25.8.2024.
187551 6363 Vozi od 22.6. do 1.9.2024.
231458 SONEP6 Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1.4. do 1.11.
236351 6370 Vozi vsak dan do 20.3.2024
236352 6371 Vozi vsak dan od 22.03.2024