Edit


ID 548
Name
IJPP tag PO-ČEŠ1
IJPP ID 1642
Description Vozi od ponedeljka do četrtka v dneh šolskega pouka (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)