Edit


ID 339
Name
IJPP tag PO-ČEŠ2
IJPP ID 1386
Description Vozi od ponedeljka do četrtka v dneh šolskega pouka (območja iz 6. odst. 8. čl. Pravilnika o šol. koled. za OŠ)