Edit

Avtobusni prevozi Kastigar Polikarp s.p.


ID IJPP ID Interna št. Tip vozila Registracija Model
652 950711 BUS
678 950408 BUS
887 950896 BUS
1688 950409 BUS
ID Reg. št. VR Ime linije Ime route Prva postaja Zadnja postaja Trips
4770 PR A32 9008 8 (50027) ? Dobrnič Ambrus Sevno 1
4769 PR A32 9007 8 (50025) ? Dobrnič Sevno Ambrus 1
4771 PR A32 9011 6 (50049) ? Žužemberk Sevno Ivančna Gorica 1
4766 PR A32 7001 12 (46972) ? Krka - Žužemberk Ambrus Sevno 1
4767 PR A32 9004 7 (47020) ? Novo mesto-Krka Sevno Ambrus 1
4768 PR A32 9001 11 (50024) ? ? Ivančna Gorica Sevno 1
4764 PR A32 9003 6 (45662) ? ? Dobrnič Ljubljana AP 2
4765 PR A32 8501 8 (46950) ? Dobrnič - Ljubljana Dobrnič Ljubljana AP 2
4763 PR A32 9002 2 (40866) ? G.Vrh/Dobrniču - Dobrnič Dobrnič G.Vrh/Dobrniču 4
4772 PR A32 9005 10 (51003) ? Žužemberk Dobrnič Sevno 6