Edit

Avtobusni prevozi Kastigar Polikarp s.p.


ID 19
Name Avtobusni prevozi Kastigar Polikarp s.p.
IJPP ID 1128
NVR ID A32
ID IJPP ID Interna št. Tip vozila Registracija Model
1688 950409 BUS
ID Reg. št. VR Ime linije Ime route Prva postaja Zadnja postaja Trips
4770 9008 8 ? Dobrnič Ambrus Sevno 1
4769 9007 8 ? Dobrnič Sevno Ambrus 1
4771 9011 6 ? Žužemberk Sevno Ivančna Gorica 1
4766 7001 12 ? Krka - Žužemberk Ambrus Sevno 1
4767 9004 7 ? Novo mesto-Krka Sevno Ambrus 1
4768 9001 11 ? ? Ivančna Gorica Sevno 1
4764 9003 6 ? ? Dobrnič Ljubljana AP 2
4765 8501 8 ? Dobrnič - Ljubljana Dobrnič Ljubljana AP 2
4763 9002 2 ? G.Vrh/Dobrniču - Dobrnič Dobrnič G.Vrh/Dobrniču 4
4772 9005 10 ? Žužemberk Dobrnič Sevno 6