Edit

MPOV d.o.o. Vinica


ID 21
Name MPOV d.o.o. Vinica
IJPP ID 1130
NVR ID A34
ID IJPP ID Interna št. Tip vozila Registracija Model
86 1000334 BUS
181 1000336 BUS
276 950737 BUS
467 1000180 BUS
548 950732 BUS
667 950637 BUS
783 950673 BUS
1273 950715 BUS
1348 950892 BUS
41937 1000586 BUS
41891 950114 BUS
ID Reg. št. VR Ime linije Ime route Prva postaja Zadnja postaja Trips
5075 9006 11 ? Preloka-Črnomelj-Semič-Dol.toplice Vinica Sevno 1
5077 9003 10 ? Črnomelj Vinica Ljubljana AP 1
5060 8010 9 ? Črnomelj-Novo mesto Vinica Sevno 1
5074 8001 12 ? Adlešiči Črnomelj Esol Preloka 1
5069 7001 11 ? Špeharji Hrib Vinica 1
5076 9011 9 ? Novo mesto - H.Lahinj - Črnomelj Sevno Vinica 1
5067 9004 10 ? Ljubljana-Žužemberk-Podtu - D.Toplice -Podturn-Vinica Vinica Ljubljana AP 2
5070 1 2 ? Vinica Preloka Črnomelj Esol 2
5054 8007 5 ? Gradac PTT Vrtača pri Semiču Črnomelj 2
5058 8006 0 ? Vinica Črnomelj h.Lahinja Vinica 2
5063 9013 4 ? Novo mesto - Črnomelj Sevno Vinica 2
5052 7003 5 ? Črnomelj Loka Š-Črnomelj Učakovci Črnomelj h.Lahinja 2
5066 9005 10 ? Žužemberk Ljubljana AP Črnomelj 2
5071 9012 6 ? Žužemberk - Novo mesto - Dol. Toplice Črnomelj Ljubljana AP 2
5053 7010 3 ? Črnomelj Loka Š Črnomelj Lahinja 3
5061 9010 5 ? Novo mesto - Straža - Podturn - Semi Sevno Semič 3
5062 8012 6 ? Črnomelj - Semič - Podturn - Straža Črnomelj Sevno 3
5073 8005 8 ? Črnomelj-Metlika-Novo mesto-Celje Vinica Maribor AP 3
5050 6506 7 ? Črmošnijice/Gačami - Vrača pri Semiču Črmošnjice/Gačami Vrtača pri Semiču 4
5057 8003 5 ? Vinica - Črnomelj h.Lahinja Črnomelj h.Lahinja Vinica 4
5064 8503 4 ? Črnomelj Loka Š - Naklo/Dol Črnomelj Loka Š Naklo/Dol. 4
5068 8008 10 ? Lokve Semič Črnomelj Loka Š 5
5072 9007 1 ? Vinica Črnomelj, Črnomelj Vrtača pri Semiču Preloka 5
5065 8009 12 ? Semič-Žužemberk Črnomelj Ljubljana AP 5
5056 6012 10 ? Črnomelj h.Lahinja - Vinica Vinica Črnomelj h.Lahinja 5
5055 8501 9 ? -Griblje-Gradac PTT Črnomelj h.Lahinja Črnomelj Loka Š 5
5078 9001 20 ? Preloka - Adlešiči Vinica Črnomelj PTT 6
5051 6510 8 ? Grič pri Dobličah Hajka Črnomelj 6
5059 7503 5 ? Gradnik- Vrtača pri Semiču Črešnjevec/Semiču Semič Š 7