Edit

MPOV d.o.o. Vinica


ID IJPP ID Interna št. Tip vozila Registracija Model
86 1000334 BUS
106 950259 BUS NM MP0V42 MAN Lion's Coach
145 950740 BUS
181 1000336 BUS
226 1000333 BUS
238 950521 BUS
276 950737 BUS
389 951358 BUS
396 1000331 BUS
467 1000180 BUS
548 950732 BUS
590 1000340 BUS
667 950637 BUS
715 950636 BUS
783 950673 BUS
794 1000502 BUS
1580 950706 BUS
1706 950112 BUS
1273 950715 BUS
1348 950892 BUS
1463 950987 BUS
1536 950857 BUS
41891 950114 BUS
ID Reg. št. VR Ime linije Ime route Prva postaja Zadnja postaja Trips
5075 PR A34 9006 11 (47189) ? Preloka-Črnomelj-Semič-Dol.toplice Vinica Sevno 1
5077 PR A34 9003 10 (47191) ? Črnomelj Vinica Ljubljana AP 1
5060 PR A34 8010 9 (46055) ? Črnomelj-Novo mesto Vinica Sevno 1
5074 PR A34 8001 12 (47188) ? Adlešiči Črnomelj Esol Preloka 1
5069 PR A34 7001 11 (46991) ? Špeharji Hrib Vinica 1
5076 PR A34 9011 9 (47190) ? Novo mesto - H.Lahinj - Črnomelj Sevno Vinica 1
5067 PR A34 9004 10 (46988) ? Ljubljana-Žužemberk-Podtu - D.Toplice -Podturn-Vinica Vinica Ljubljana AP 2
5070 PR A34 0001 2 (46992) ? Vinica Preloka Črnomelj Esol 2
5054 PR A34 8007 5 (27771) ? Gradac PTT Vrtača pri Semiču Črnomelj 2
5058 PR A34 8006 0 (39178) ? Vinica Črnomelj h.Lahinja Vinica 2
5063 PR A34 9013 4 (46130) ? Novo mesto - Črnomelj Sevno Vinica 2
5052 PR A34 7003 5 (18727) ? Črnomelj Loka Š-Črnomelj Učakovci Črnomelj h.Lahinja 2
5066 PR A34 9005 10 (46987) ? Žužemberk Ljubljana AP Črnomelj 2
5071 PR A34 9012 6 (46993) ? Žužemberk - Novo mesto - Dol. Toplice Črnomelj Ljubljana AP 2
5053 PR A34 7010 3 (18728) ? Črnomelj Loka Š Črnomelj Lahinja 3
5061 PR A34 9010 5 (46128) ? Novo mesto - Straža - Podturn - Semi Sevno Semič 3
5062 PR A34 8012 6 (46129) ? Črnomelj - Semič - Podturn - Straža Črnomelj Sevno 3
5073 PR A34 8005 8 (46995) ? Črnomelj-Metlika-Novo mesto-Celje Vinica Maribor AP 3
5050 PR A34 6506 7 (18724) ? Črmošnijice/Gačami - Vrača pri Semiču Črmošnjice/Gačami Vrtača pri Semiču 4
5057 PR A34 8003 5 (39090) ? Vinica - Črnomelj h.Lahinja Črnomelj h.Lahinja Vinica 4
5064 PR A34 8503 4 (46264) ? Črnomelj Loka Š - Naklo/Dol Črnomelj Loka Š Naklo/Dol. 4
5068 PR A34 8008 10 (46990) ? Lokve Semič Črnomelj Loka Š 5
5072 PR A34 9007 1 (46994) ? Vinica Črnomelj, Črnomelj Vrtača pri Semiču Preloka 5
5065 PR A34 8009 12 (46980) ? Semič-Žužemberk Črnomelj Ljubljana AP 5
5056 PR A34 6012 10 (39086) ? Črnomelj h.Lahinja - Vinica Vinica Črnomelj h.Lahinja 5
5055 PR A34 8501 9 (27917) ? -Griblje-Gradac PTT Črnomelj h.Lahinja Črnomelj Loka Š 5
5078 PR A34 9001 20 (47192) ? Preloka - Adlešiči Vinica Črnomelj PTT 6
5051 PR A34 6510 8 (18725) ? Grič pri Dobličah Hajka Črnomelj 6
5059 PR A34 7503 5 (44689) ? Gradnik- Vrtača pri Semiču Črešnjevec/Semiču Semič Š 7