Edit

Mirttours Peter Mirt s.p.


ID 27
Name Mirttours Peter Mirt s.p.
IJPP ID 1136
NVR ID A51
ID IJPP ID Interna št. Tip vozila Registracija Model
727 950577 BUS
1359 951274 BUS
41936 950184 BUS
ID Reg. št. VR Ime linije Ime route Prva postaja Zadnja postaja Trips
5049 9002 5 ? Stranje nad Blanco Trnovec Blanca Blanca 2
5048 PR A51 5000 9 (47080) ? Krško, Krško Brežice, Brežice Bizeljsko Šekoranja Bistrica ob Sotli Blanca Maribor AP 4
253117 PR A51 5000 10 (52233) ? Krško, Krško Brežice, Brežice Bizeljsko Šekoranja Bistrica ob Sotli Blanca Maribor AP 4
895945 5000 11 ? Krško, Krško Brežice, Brežice Bizeljsko Šekoranja Bistrica ob Sotli Blanca Maribor AP 4