Edit

FS prevozi, storitve in trgovina d.o.o.


ID 30
Name FS prevozi, storitve in trgovina d.o.o.
IJPP ID 1139
NVR ID A57
ID IJPP ID Interna št. Tip vozila Registracija Model
ID Reg. št. VR Ime linije Ime route Prva postaja Zadnja postaja Trips
4928 PR A57 7006 9 (49869) ? Dol.Toplice Novo mesto Dvor/Žužemb. 1
4938 PR A57 7002 7 (49879) ? Novo mesto - Sevno Novo mesto Sevno 1
4937 PR A57 9014 5 (49878) ? SEVNO Sevno Novo mesto 1
4936 PR A57 9011 8 (49877) ? Žužemberk - Novo mesto Novo mesto Žužemberk 1
4926 PR A57 9016 3 (49867) ? STRAŽA/ N. MESTO - ŽUŽEMBERK Straža/N.mestu Žužemberk 1
4939 PR A57 8032 7 (49880) ? D.Ajdovec - Sadinja vas D.Ajdovec Sadinja vas pri Dvoru 1
4922 PR A57 9005 9 (49863) ? Šmihelj Dečja vas pri Zagradcu Žužemberk 2
4923 PR A57 9007 6 (49864) ? Žužemberk - Dvor/Žužemb. Žužemberk Dvor/Žužemb. 2
4927 PR A57 9015 6 (49868) ? NOVO MESTO - V. DOL/ŠUMBERK Novo mesto Žužemberk 2
4929 PR A57 9010 11 (49870) ? Novo mesto Novo mesto Sadinja vas pri Dvoru 2
4933 PR A57 8028 13 (49874) ? Novo mesto Dvor/Žužemb. Novo mesto 2
4935 PR A57 9003 10 (49876) ? Žužemberk V.Dol/Šumberku Novo mesto 2
4940 PR A57 5501 6 (49881) ? D.Ajdovec - D.Ajdovec Žužemberk D.Ajdovec 2
4941 PR A57 9013 1 (49882) ? ? Žužemberk Zagradec/Krki 2
4931 PR A57 8004 9 (49872) ? Žužemberk - Novo mesto Žužemberk Novo mesto 3
4930 PR A57 6502 11 (49871) ? Žužemberk Novo mesto Ljubljana AP 3
4932 PR A57 6503 9 (49873) ? IVančna gorica Ljubljana AP Dol.Toplice 3
4934 PR A57 9004 15 (49875) ? D.Straža-Novo mesto Žužemberk Straža/N.mestu 3
4925 PR A57 9012 9 (49866) ? DOLENJSKE TOPLICE, ŽUŽEMBERK Novo mesto Ljubljana AP 4
4924 PR A57 6501 11 (49865) ? Žužemberk Dol.Toplice Ljubljana AP 4