Edit

SŽ - Potniški promet, d.o.o.


ID IJPP ID Interna št. Tip vozila Registracija Model
ID Reg. št. VR Ime linije Ime route Prva postaja Zadnja postaja Trips
6179 SŽ Z01 14904631 0 (50217) ? ? Ljubljana Dobova 1
75109 SŽ Z01 149403172 0 (50580) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6477 ? ? None None 1
568236 SŽ Z01 151712512 0 (53088) ? ? Pragersko Murska Sobota 1
6396 SŽ Z01 149042653 0 (50434) ? ? Sežana Ljubljana 1
6430 SŽ Z01 149042905 0 (50468) ? ? Maribor Zidani Most 1
6301 SŽ Z01 149042280 0 (50339) ? ? Dobova Ljubljana 1
568046 SŽ Z01 151714514 0 (52898) ? ? Kočevje Grosuplje 1
568269 SŽ Z01 151713613 0 (53121) ? ? Stranje Podčetrtek 1
567827 SŽ Z01 151713167 0 (52679) ? ? Jarše-Mengeš Ljubljana 1
567879 SŽ Z01 151712401 0 (52731) ? ? Jesenice Ljubljana 1
568232 SŽ Z01 151711640 0 (53084) ? ? Ljubljana Murska Sobota 1
567807 SŽ Z01 151713228 0 (52659) ? ? Ivančna Gorica Ljubljana 1
568082 SŽ Z01 151713614 0 (52934) ? ? Imeno Celje 1
568344 SŽ Z01 151712606 0 (53196) ? ? Ljubljana Sežana 1
567925 SŽ Z01 15171617 0 (52777) ? ? Maribor Ljubljana 1
6375 SŽ Z01 149042524 0 (50413) ? ? Maribor Ormož 1
75096 SŽ Z01 149403154 0 (50538) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
75114 SŽ Z01 149403178 0 (50597) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
567946 SŽ Z01 151712446 0 (52798) ? ? Ljubljana Kranj 1
6373 SŽ Z01 149042522 0 (50411) ? ? Pragersko Ormož 1
75088 SŽ Z01 149403143 0 (50522) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6251 SŽ Z01 149042213 0 (50289) ? ? Ljubljana Litija 1
6641 SŽ Z01 149043710 0 (50784) ? ? Rogatec Celje 1
567988 SŽ Z01 151714200 0 (52840) ? ? Nova Gorica Jesenice 1
568349 SŽ Z01 151714205 0 (53201) ? ? Jesenice Nova Gorica 1
6517 SŽ Z01 149043202 0 (50660) ? ? Novo mesto Kandija Ljubljana 1
6354 SŽ Z01 149042503 0 (50392) ? ? Ormož Pragersko 1
567858 SŽ Z01 151712445 0 (52710) ? ? Kranj Ljubljana 1
568297 SŽ Z01 151712634 0 (53149) ? ? Ljubljana Logatec 1
6554 SŽ Z01 149043288 0 (50697) ? ? Metlika Ljubljana 1
568043 SŽ Z01 151714508 0 (52895) ? ? Kočevje Grosuplje 1
6563 SŽ Z01 149043297 0 (50706) ? ? Ljubljana Ivančna Gorica 1
568122 SŽ Z01 151714435 0 (52974) ? ? Šentilj Maribor 1
6259 SŽ Z01 149042221 0 (50297) ? ? Ljubljana Zidani Most 1
568369 SŽ Z01 15171860 0 (53221) ? ? Most na Soči Bohinjska Bistrica 1
6431 SŽ Z01 149042906 0 (50469) ? ? Zidani Most Maribor 1
6218 SŽ Z01 149041803 0 (50256) ? ? Sežana Divača 1
75098 SŽ Z01 149403156 0 (50542) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
568229 SŽ Z01 151712518 0 (53081) ? ? Maribor Murska Sobota 1
6625 SŽ Z01 149043612 0 (50768) ? ? Imeno Stranje 1
567928 SŽ Z01 15171521 0 (52780) ? ? Maribor Ljubljana 1
567703 SŽ Z01 15171315 0 (52554) ? ? Jesenice Dobova 1
6544 SŽ Z01 149043234 0 (50687) ? ? Metlika Ljubljana 1
75133 SŽ Z01 149403197 0 (50654) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
567776 SŽ Z01 15171135 0 (52628) ? ? Sežana Ljubljana 1
6377 SŽ Z01 149042526 0 (50415) ? ? Pragersko Ormož 1
568281 SŽ Z01 151713508 0 (53133) ? ? Celje Velenje 1
6849 SŽ Z01 1490427521 0 (50993) ? ? Divača Koper 1
567945 SŽ Z01 151712444 0 (52797) ? ? Ljubljana Kranj 1
6660 SŽ Z01 149043842 0 (50803) ? ? Ormož Središče 1
567895 SŽ Z01 151712228 0 (52747) ? ? Litija Ljubljana 1
567874 SŽ Z01 151712272 0 (52726) ? ? Dobova Ljubljana 1
6528 SŽ Z01 149043215 0 (50671) ? ? Ljubljana Metlika 1
568008 SŽ Z01 151713227 0 (52860) ? ? Ljubljana Metlika 1
568206 SŽ Z01 151714464 0 (53058) ? ? Maribor Holmec 1
568199 SŽ Z01 151714444 0 (53051) ? ? Maribor Šentilj 1
568247 SŽ Z01 151713606 0 (53099) ? ? Imeno Stranje 1
6812 SŽ Z01 1490418091 0 (50956) ? ? Logatec Ljubljana 1
6770 SŽ Z01 149044514 0 (50914) ? ? Kočevje Grosuplje 1
567800 SŽ Z01 151713286 0 (52652) ? ? Rosalnice Ljubljana 1
6154 SŽ Z01 14904518 0 (50189) ? ? Ljubljana Maribor 1
6127 SŽ Z01 14904135 0 (50162) ? ? Sežana Ljubljana 1
6644 SŽ Z01 149043717 0 (50787) ? ? Celje Rogatec 1
568076 SŽ Z01 151713710 0 (52928) ? ? Rogatec Celje 1
567813 SŽ Z01 151713214 0 (52665) ? ? Metlika Ljubljana 1
6299 SŽ Z01 149042278 0 (50337) ? ? Dobova Ljubljana 1
568148 SŽ Z01 151712922 0 (53000) ? ? Zidani Most Maribor 1
6257 SŽ Z01 149042219 0 (50295) ? ? Ljubljana Litija 1
6141 SŽ Z01 14904315 0 (50176) ? ? Jesenice Dobova 1
568071 SŽ Z01 151713507 0 (52923) ? ? Velenje Celje 1
568205 SŽ Z01 151714462 0 (53057) ? ? Maribor Holmec 1
6178 SŽ Z01 14904630 0 (50216) ? ? Dobova Ljubljana 1
568030 SŽ Z01 151713377 0 (52882) ? ? Sevnica Trebnje 1
567829 SŽ Z01 151713171 0 (52681) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
567868 SŽ Z01 151712403 0 (52720) ? ? Jesenice Ljubljana 1
179712 SŽ Z01 150113185 0 (50619) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6526 SŽ Z01 149043213 0 (50669) ? ? Ljubljana Rosalnice 1
6238 SŽ Z01 149042010 0 (50276) ? ? Ljubljana Maribor 1
6258 SŽ Z01 149042220 0 (50296) ? ? Litija Kranj 1
6775 SŽ Z01 149044520 0 (50919) ? ? Kočevje Ljubljana 1
568361 SŽ Z01 15171853 0 (53213) ? ? Bohinjska Bistrica Most na Soči 1
75122 SŽ Z01 149403186 0 (50621) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
567843 SŽ Z01 151713149 0 (52695) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6445 SŽ Z01 149042926 0 (50483) ? ? Zidani Most Maribor 1
6664 SŽ Z01 149044010 0 (50807) ? ? Maribor Ruše 1
6124 SŽ Z01 1490435 0 (50159) ? ? Maribor Ljubljana 1
6174 SŽ Z01 14904617 0 (50212) ? ? Maribor Ljubljana 1
567817 SŽ Z01 151713195 0 (52669) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
568058 SŽ Z01 151714535 0 (52910) ? ? Ljubljana Kočevje 1
568362 SŽ Z01 15171857 0 (53214) ? ? Bohinjska Bistrica Most na Soči 1
6458 SŽ Z01 149042986 0 (50496) ? ? Poljčane Maribor 1
568338 SŽ Z01 151714203 0 (53190) ? ? Jesenice Sežana 1
567972 SŽ Z01 15171212 0 (52824) ? ? Dobova Jesenice 1
568134 SŽ Z01 151712992 0 (52986) ? ? Poljčane Maribor 1
567908 SŽ Z01 151712200 0 (52760) ? ? Sevnica Ljubljana 1
567798 SŽ Z01 151713282 0 (52650) ? ? Metlika Ljubljana 1
567954 SŽ Z01 151713162 0 (52806) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6374 SŽ Z01 149042523 0 (50412) ? ? Ormož Maribor 1
567797 SŽ Z01 151713234 0 (52649) ? ? Metlika Ljubljana 1
568189 SŽ Z01 151714024 0 (53041) ? ? Maribor Ruše 1
6835 SŽ Z01 1490426601 0 (50979) ? ? Ljubljana Logatec 1
6417 SŽ Z01 149042752 0 (50455) ? ? Ljubljana Divača 1
6534 SŽ Z01 149043222 0 (50677) ? ? Metlika Ljubljana 1
6630 SŽ Z01 149043618 0 (50773) ? ? Imeno Celje 1
6698 SŽ Z01 149044220 0 (50841) ? ? Nova Gorica Jesenice 1
567913 SŽ Z01 151711805 0 (52765) ? ? Sežana Ljubljana 1
568084 SŽ Z01 151713618 0 (52936) ? ? Imeno Celje 1
567771 SŽ Z01 151712231 0 (52623) ? ? Ljubljana Litija 1
568295 SŽ Z01 151712656 0 (53147) ? ? Ljubljana Borovnica 1
6414 SŽ Z01 149042715 0 (50452) ? ? Pivka Ilirska Bistrica 1
567844 SŽ Z01 151712633 0 (52696) ? ? Logatec Ljubljana 1
6425 SŽ Z01 149042900 0 (50463) ? ? Zidani Most Maribor 1
6123 SŽ Z01 1490431 0 (50158) ? ? Maribor Ljubljana 1
568279 SŽ Z01 151713504 0 (53131) ? ? Celje Velenje 1
568145 SŽ Z01 151712912 0 (52997) ? ? Zidani Most Maribor 1
6522 SŽ Z01 149043209 0 (50665) ? ? Ljubljana Črnomelj 1
6219 SŽ Z01 149041804 0 (50257) ? ? Logatec Sežana 1
6758 SŽ Z01 149044500 0 (50902) ? ? Kočevje Ljubljana 1
567724 SŽ Z01 151712271 0 (52575) ? ? Ljubljana Dobova 1
567808 SŽ Z01 151713202 0 (52660) ? ? Novo mesto Kandija Ljubljana 1
6292 SŽ Z01 149042271 0 (50330) ? ? Ljubljana Dobova 1
6626 SŽ Z01 149043613 0 (50769) ? ? Stranje Podčetrtek 1
567753 SŽ Z01 151712911 0 (52604) ? ? Maribor Zidani Most 1
568068 SŽ Z01 151712929 0 (52920) ? ? Maribor Celje 1
567702 SŽ Z01 15171213 0 (52553) ? ? Jesenice Dobova 1
6807 SŽ Z01 1490418051 0 (50951) ? ? Logatec Ljubljana 1
568103 SŽ Z01 151712993 0 (52955) ? ? Maribor Poljčane 1
567783 SŽ Z01 151714536 0 (52635) ? ? Kočevje Ljubljana 1
568353 SŽ Z01 151714295 0 (53205) ? ? Jesenice Nova Gorica 1
567926 SŽ Z01 15171630 0 (52778) ? ? Dobova Ljubljana 1
6183 SŽ Z01 14904635 0 (50221) ? ? Ljubljana Dobova 1
568240 SŽ Z01 15171502 0 (53092) ? ? Koper Hodoš 1
568019 SŽ Z01 151713225 0 (52871) ? ? Ljubljana Novo mesto Kandija 1
215390 ? ? Pesnica Dobova 1
568212 SŽ Z01 151712530 0 (53064) ? ? Maribor Ormož 1
6727 SŽ Z01 149044438 0 (50870) ? ? Maribor Šentilj 1
6548 SŽ Z01 149043282 0 (50691) ? ? Metlika Ljubljana 1
567870 SŽ Z01 151712407 0 (52722) ? ? Jesenice Ljubljana 1
179721 SŽ Z01 150113194 0 (50646) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
567826 SŽ Z01 151713165 0 (52678) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6500 ? ? None None 1
6426 SŽ Z01 149042901 0 (50464) ? ? Maribor Zidani Most 1
567745 SŽ Z01 151712901 0 (52596) ? ? Maribor Zidani Most 1
179381 SŽ Z01 15011613 0 (50209) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6814 SŽ Z01 1490418122 0 (50958) ? ? Ljubljana Logatec 1
567705 SŽ Z01 15171629 0 (52556) ? ? Ljubljana Dobova 1
6618 SŽ Z01 149043605 0 (50761) ? ? Celje Imeno 1
179709 SŽ Z01 150113182 0 (50610) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
567892 SŽ Z01 151712218 0 (52744) ? ? Litija Ljubljana 1
6173 SŽ Z01 14904615 0 (50211) ? ? Maribor Ljubljana 1
568156 SŽ Z01 151712517 0 (53008) ? ? Hodoš Maribor 1
6381 SŽ Z01 149042530 0 (50419) ? ? Maribor Ormož 1
568051 SŽ Z01 151714503 0 (52903) ? ? Ljubljana Kočevje 1
6275 SŽ Z01 149042237 0 (50313) ? ? Ljubljana Litija 1
568085 SŽ Z01 151713700 0 (52937) ? ? Rogatec Celje 1
568176 SŽ Z01 15171526 0 (53028) ? ? Ljubljana Maribor 1
6593 SŽ Z01 149043509 0 (50736) ? ? Velenje Celje 1
6234 SŽ Z01 149042004 0 (50272) ? ? Ljubljana Maribor 1
179678 SŽ Z01 150113121 0 (50514) ? ? Domžale Ljubljana 1
6561 SŽ Z01 149043295 0 (50704) ? ? Ljubljana Ivančna Gorica 1
6286 SŽ Z01 149042262 0 (50324) ? ? Dobova Ljubljana 1
6825 SŽ Z01 1490426192 0 (50969) ? ? Logatec Ljubljana 1
6619 SŽ Z01 149043606 0 (50762) ? ? Imeno Stranje 1
6122 SŽ Z01 1490420 0 (50157) ? ? Ljubljana Maribor 1
6346 SŽ Z01 149042446 0 (50384) ? ? Ljubljana Kranj 1
568182 SŽ Z01 15171158 0 (53034) ? ? Dobova Maribor 1
567853 SŽ Z01 151712619 0 (52705) ? ? Sežana Ljubljana 1
6429 SŽ Z01 149042904 0 (50467) ? ? Zidani Most Maribor 1
567811 SŽ Z01 151713210 0 (52663) ? ? Metlika Ljubljana 1
568373 SŽ Z01 151712701 0 (53225) ? ? Pivka Ilirska Bistrica 1
6716 SŽ Z01 149044298 0 (50859) ? ? Nova Gorica Bohinjska Bistrica 1
568202 SŽ Z01 151714452 0 (53054) ? ? Maribor Holmec 1
568283 SŽ Z01 151713526 0 (53135) ? ? Celje Velenje 1
6670 SŽ Z01 149044018 0 (50813) ? ? Maribor Ruše 1
567743 SŽ Z01 151712221 0 (52594) ? ? Ljubljana Zidani Most 1
568245 SŽ Z01 151712510 0 (53097) ? ? Maribor Hodoš 1
6643 SŽ Z01 149043712 0 (50786) ? ? Sveti Rok ob Sotli Celje 1
567738 SŽ Z01 151713378 0 (52589) ? ? Trebnje Sevnica 1
6620 SŽ Z01 149043607 0 (50763) ? ? Stranje Imeno 1
6332 SŽ Z01 149042424 0 (50370) ? ? Ljubljana Jesenice 1
567958 SŽ Z01 151713196 0 (52810) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
568184 SŽ Z01 151714092 0 (53036) ? ? Maribor Maribor Studenci 1
567933 SŽ Z01 15171611 0 (52785) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
568183 SŽ Z01 15171311 0 (53035) ? ? Ljubljana Maribor 1
6830 SŽ Z01 1490426351 0 (50974) ? ? Logatec Ljubljana 1
6273 SŽ Z01 149042235 0 (50311) ? ? Ljubljana Litija 1
179706 SŽ Z01 150113179 0 (50601) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6455 SŽ Z01 149042983 0 (50493) ? ? Maribor Poljčane 1
6724 SŽ Z01 149044435 0 (50867) ? ? Šentilj Maribor 1
6240 SŽ Z01 149042201 0 (50278) ? ? Ljubljana Litija 1
568243 SŽ Z01 151712506 0 (53095) ? ? Ljutomer mesto Hodoš 1
179693 SŽ Z01 150113166 0 (50564) ? ? Ljubljana Jarše-Mengeš 1
6762 SŽ Z01 149044506 0 (50906) ? ? Kočevje Grosuplje 1
568257 SŽ Z01 151713717 0 (53109) ? ? Celje Rogatec 1
6204 SŽ Z01 149041604 0 (50242) ? ? Koper Maribor 1
6452 SŽ Z01 149042980 0 (50490) ? ? Poljčane Maribor 1
567975 SŽ Z01 15171600 0 (52827) ? ? Nova Gorica Jesenice 1
75134 SŽ Z01 149403199 0 (50657) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
568155 SŽ Z01 151712908 0 (53007) ? ? Zidani Most Maribor 1
6156 SŽ Z01 14904521 0 (50191) ? ? Maribor Ljubljana 1
6539 SŽ Z01 149043227 0 (50682) ? ? Ljubljana Metlika 1
6449 SŽ Z01 149042931 0 (50487) ? ? Maribor Zidani Most 1
6654 SŽ Z01 149043830 0 (50797) ? ? Ormož Središče 1
6523 SŽ Z01 149043210 0 (50666) ? ? Metlika Ljubljana 1
6786 SŽ Z01 149044536 0 (50930) ? ? Kočevje Ljubljana 1
6132 SŽ Z01 14904210 0 (50167) ? ? Dobova Jesenice 1
568020 SŽ Z01 151713233 0 (52872) ? ? Ljubljana Novo mesto Kandija 1
6581 SŽ Z01 149043386 0 (50724) ? ? Trebnje Sevnica 1
6614 SŽ Z01 149043531 0 (50757) ? ? Velenje Celje 1
6217 SŽ Z01 149041802 0 (50255) ? ? Logatec Sežana 1
6817 SŽ Z01 1490426011 0 (50961) ? ? Logatec Ljubljana 1
6281 SŽ Z01 149042256 0 (50319) ? ? Dobova Ljubljana 1
568341 SŽ Z01 151711824 0 (53193) ? ? Ljubljana Sežana 1
6611 SŽ Z01 149043528 0 (50754) ? ? Celje Velenje 1
6268 SŽ Z01 149042230 0 (50306) ? ? Litija Ljubljana 1
6764 SŽ Z01 149044508 0 (50908) ? ? Kočevje Grosuplje 1
567971 SŽ Z01 15171210 0 (52823) ? ? Dobova Jesenice 1
6589 SŽ Z01 149043505 0 (50732) ? ? Velenje Celje 1
75080 SŽ Z01 149403103 0 (50504) ? ? Domžale Ljubljana 1
568166 SŽ Z01 151712513 0 (53018) ? ? Murska Sobota Maribor 1
567744 SŽ Z01 151712223 0 (52595) ? ? Ljubljana Zidani Most 1
567994 SŽ Z01 151712422 0 (52846) ? ? Ljubljana Jesenice 1
568047 SŽ Z01 151714522 0 (52899) ? ? Kočevje Grosuplje 1
6631 SŽ Z01 149043622 0 (50774) ? ? Imeno Stranje 1
568123 SŽ Z01 151714437 0 (52975) ? ? Šentilj Maribor 1
6753 SŽ Z01 149044491 0 (50897) ? ? Grosuplje Kočevje 1
567887 SŽ Z01 151712236 0 (52739) ? ? Litija Ljubljana 1
568268 SŽ Z01 151711606 0 (53120) ? ? Ljubljana Podčetrtek 1
6121 SŽ Z01 1490414 0 (50156) ? ? Ljubljana Maribor 1
568077 SŽ Z01 151713712 0 (52929) ? ? Sveti Rok ob Sotli Celje 1
6231 SŽ Z01 149041897 0 (50269) ? ? Sežana Ljubljana 1
179681 SŽ Z01 150113148 0 (50526) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6691 SŽ Z01 149044213 0 (50834) ? ? Jesenice Nova Gorica 1
567729 SŽ Z01 151711259 0 (52580) ? ? Maribor Dobova 1
568116 SŽ Z01 151714451 0 (52968) ? ? Holmec Maribor 1
6200 SŽ Z01 149041259 0 (50238) ? ? Maribor Dobova 1
567918 SŽ Z01 151711611 0 (52770) ? ? Maribor Ljubljana 1
179679 SŽ Z01 150113122 0 (50517) ? ? Ljubljana Domžale 1
179718 SŽ Z01 150113191 0 (50637) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
568227 SŽ Z01 151717802 0 (53079) ? ? Ormož Središče 1
567942 SŽ Z01 151712220 0 (52794) ? ? Litija Kranj 1
6180 SŽ Z01 14904632 0 (50218) ? ? Dobova Ljubljana 1
6370 SŽ Z01 149042519 0 (50408) ? ? Murska Sobota Maribor 1
6415 SŽ Z01 149042750 0 (50453) ? ? Divača Koper 1
6344 SŽ Z01 149042444 0 (50382) ? ? Ljubljana Kranj 1
568006 SŽ Z01 151713215 0 (52858) ? ? Ljubljana Metlika 1
567734 SŽ Z01 151713370 0 (52585) ? ? Trebnje Sevnica 1
6362 SŽ Z01 149042511 0 (50400) ? ? Hodoš Murska Sobota 1
568059 SŽ Z01 151714537 0 (52911) ? ? Ljubljana Kočevje 1
567957 SŽ Z01 151713194 0 (52809) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6331 SŽ Z01 149042423 0 (50369) ? ? Jesenice Ljubljana 1
6294 SŽ Z01 149042273 0 (50332) ? ? Ljubljana Dobova 1
568064 SŽ Z01 151714517 0 (52916) ? ? Ljubljana Kočevje 1
6655 SŽ Z01 149043831 0 (50798) ? ? Središče Ormož 1
6583 SŽ Z01 149043388 0 (50726) ? ? Trebnje Sevnica 1
568278 SŽ Z01 151713502 0 (53130) ? ? Celje Velenje 1
567790 SŽ Z01 151713290 0 (52642) ? ? Metlika Ljubljana 1
568149 SŽ Z01 151712924 0 (53001) ? ? Zidani Most Maribor 1
6789 SŽ Z01 149047707 0 (50933) ? ? Divača Hrpelje-Kozina 1
568021 SŽ Z01 151713287 0 (52873) ? ? Ljubljana Novo mesto Kandija 1
568038 SŽ Z01 151713297 0 (52890) ? ? Ljubljana Ivančna Gorica 1
6495 ? ? None None 1
6277 SŽ Z01 149042251 0 (50315) ? ? Ljubljana Dobova 1
6677 SŽ Z01 149044092 0 (50820) ? ? Maribor Maribor Studenci 1
6130 SŽ Z01 14904158 0 (50165) ? ? Dobova Maribor 1
567789 SŽ Z01 151714520 0 (52641) ? ? Kočevje Ljubljana 1
567839 SŽ Z01 151712702 0 (52691) ? ? Ilirska Bistrica Ljubljana 1
567998 SŽ Z01 151712406 0 (52850) ? ? Ljubljana Jesenice 1
179687 SŽ Z01 150113160 0 (50547) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
568246 SŽ Z01 151712514 0 (53098) ? ? Murska Sobota Hodoš 1
568009 SŽ Z01 151713293 0 (52861) ? ? Novo mesto Metlika 1
567875 SŽ Z01 151712274 0 (52727) ? ? Dobova Ljubljana 1
291441 SŽ Z01 15062415 0 (52214) ? ? Jesenice Dobova 1
567831 SŽ Z01 151713175 0 (52683) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6201 SŽ Z01 149041272 0 (50239) ? ? Divača Rakitovec 1
567968 SŽ Z01 151713176 0 (52820) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6532 SŽ Z01 149043219 0 (50675) ? ? Ljubljana Novo mesto Kandija 1
6235 SŽ Z01 149042006 0 (50273) ? ? Ljubljana Maribor 1
6473 ? ? None None 1
568117 SŽ Z01 151714455 0 (52969) ? ? Šentilj Maribor 1
567821 SŽ Z01 151713179 0 (52673) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6237 SŽ Z01 149042008 0 (50275) ? ? Ljubljana Maribor 1
567944 SŽ Z01 151712442 0 (52796) ? ? Ljubljana Kranj 1
6325 SŽ Z01 149042417 0 (50363) ? ? Jesenice Ljubljana 1
568032 SŽ Z01 151713381 0 (52884) ? ? Sevnica Trebnje 1
6820 SŽ Z01 1490426062 0 (50964) ? ? Ljubljana Logatec 1
6800 SŽ Z01 1490418012 0 (50944) ? ? Logatec Ljubljana 1
568060 SŽ Z01 151714509 0 (52912) ? ? Grosuplje Kočevje 1
568363 SŽ Z01 15171859 0 (53215) ? ? Bohinjska Bistrica Most na Soči 1
6256 SŽ Z01 149042218 0 (50294) ? ? Litija Ljubljana 1
567997 SŽ Z01 151712404 0 (52849) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6329 SŽ Z01 149042421 0 (50367) ? ? Jesenice Ljubljana 1
6855 SŽ Z01 149044504 0 (50999) ? ? Kočevje Ljubljana 1
75128 SŽ Z01 149403192 0 (50639) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
567704 SŽ Z01 15171415 0 (52555) ? ? Jesenice Dobova 1
568054 SŽ Z01 151714521 0 (52906) ? ? Grosuplje Kočevje 1
6617 SŽ Z01 149043601 0 (50760) ? ? Stranje Imeno 1
6485 ? ? None None 1
567876 SŽ Z01 151712276 0 (52728) ? ? Dobova Ljubljana 1
567720 SŽ Z01 151712255 0 (52571) ? ? Ljubljana Dobova 1
567938 SŽ Z01 15171517 0 (52790) ? ? Maribor Ljubljana 1
75130 SŽ Z01 149403194 0 (50645) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
568311 SŽ Z01 151712753 0 (53163) ? ? Koper Divača 1
568023 SŽ Z01 151713281 0 (52875) ? ? Ljubljana Novo mesto Šmihel 1
6419 SŽ Z01 149042801 0 (50457) ? ? Celje Sevnica 1
568308 SŽ Z01 151711803 0 (53160) ? ? Sežana Divača 1
567951 SŽ Z01 15171610 0 (52803) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
567867 SŽ Z01 151712425 0 (52719) ? ? Jesenice Ljubljana 1
6723 SŽ Z01 149044434 0 (50866) ? ? Maribor Šentilj 1
6462 SŽ Z01 149042990 0 (50500) ? ? Pragersko Maribor 1
568139 SŽ Z01 151712928 0 (52991) ? ? Zidani Most Maribor 1
6222 SŽ Z01 149041807 0 (50260) ? ? Sežana Logatec 1
6159 SŽ Z01 14904600 0 (50194) ? ? Nova Gorica Jesenice 1
6210 SŽ Z01 149041613 0 (50248) ? ? Maribor Ljubljana 1
568112 SŽ Z01 151714463 0 (52964) ? ? Holmec Maribor 1
6336 SŽ Z01 149042428 0 (50374) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6818 SŽ Z01 1490426022 0 (50962) ? ? Ljubljana Logatec 1
75117 SŽ Z01 149403181 0 (50606) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6252 SŽ Z01 149042214 0 (50290) ? ? Zidani Most Ljubljana 1
567710 SŽ Z01 151712803 0 (52561) ? ? Maribor Dobova 1
568326 SŽ Z01 151711808 0 (53178) ? ? Ljubljana Sežana 1
179689 SŽ Z01 150113162 0 (50553) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
75082 SŽ Z01 149403107 0 (50506) ? ? Domžale Ljubljana 1
568316 SŽ Z01 15171503 0 (53168) ? ? Hodoš Koper 1
567990 SŽ Z01 151712414 0 (52842) ? ? Ljubljana Jesenice 1
567939 SŽ Z01 15171519 0 (52791) ? ? Maribor Ljubljana 1
567700 SŽ Z01 15171159 0 (52551) ? ? Maribor Dobova 1
568174 SŽ Z01 15171512 0 (53026) ? ? Ljubljana Maribor 1
179708 SŽ Z01 150113181 0 (50607) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6637 SŽ Z01 149043706 0 (50780) ? ? Rogatec Stranje 1
568233 SŽ Z01 151712504 0 (53085) ? ? Pragersko Murska Sobota 1
568070 SŽ Z01 151713505 0 (52922) ? ? Velenje Celje 1
6801 SŽ Z01 1490418011 0 (50945) ? ? Logatec Ljubljana 1
6791 SŽ Z01 149047803 0 (50935) ? ? Središče Ormož 1
6585 SŽ Z01 149043500 0 (50728) ? ? Celje Velenje 1
6778 SŽ Z01 149044523 0 (50922) ? ? Grosuplje Kočevje 1
75131 SŽ Z01 149403195 0 (50648) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6594 SŽ Z01 149043510 0 (50737) ? ? Celje Velenje 1
567791 SŽ Z01 151713294 0 (52643) ? ? Ivančna Gorica Ljubljana 1
567977 SŽ Z01 151714296 0 (52829) ? ? Nova Gorica Jesenice 1
6187 SŽ Z01 14904853 0 (50225) ? ? Bohinjska Bistrica Most na Soči 1
567837 SŽ Z01 151713163 0 (52689) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6468 ? ? None None 1
568040 SŽ Z01 151714492 0 (52892) ? ? Kočevje Grosuplje 1
568055 SŽ Z01 151714523 0 (52907) ? ? Grosuplje Kočevje 1
6756 SŽ Z01 149044494 0 (50900) ? ? Kočevje Grosuplje 1
567795 SŽ Z01 151714496 0 (52647) ? ? Kočevje Ljubljana 1
568294 SŽ Z01 151712654 0 (53146) ? ? Ljubljana Borovnica 1
6714 SŽ Z01 149044295 0 (50857) ? ? Jesenice Nova Gorica 1
568222 SŽ Z01 151713828 0 (53074) ? ? Ormož Središče 1
567924 SŽ Z01 15171615 0 (52776) ? ? Maribor Ljubljana 1
567979 SŽ Z01 151714212 0 (52831) ? ? Prvačina Jesenice 1
6411 SŽ Z01 149042712 0 (50449) ? ? Ilirska Bistrica Pivka 1
75090 SŽ Z01 149403148 0 (50525) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
75127 SŽ Z01 149403191 0 (50636) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
567937 SŽ Z01 15171508 0 (52789) ? ? Koper Ljubljana 1
567897 SŽ Z01 151712232 0 (52749) ? ? Litija Ljubljana 1
567919 SŽ Z01 151711613 0 (52771) ? ? Maribor Ljubljana 1
568165 SŽ Z01 151712505 0 (53017) ? ? Murska Sobota Maribor 1
6243 SŽ Z01 149042205 0 (50281) ? ? Ljubljana Litija 1
6632 SŽ Z01 149043700 0 (50775) ? ? Rogatec Celje 1
568096 SŽ Z01 151713519 0 (52948) ? ? Velenje Celje 1
75100 SŽ Z01 149403161 0 (50549) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6424 SŽ Z01 149042809 0 (50462) ? ? Maribor Dobova 1
568017 SŽ Z01 151713217 0 (52869) ? ? Ljubljana Novo mesto Kandija 1
568371 SŽ Z01 15171481 0 (53223) ? ? Ljubljana Ilirska Bistrica 1
567718 SŽ Z01 151712301 0 (52569) ? ? Zidani Most Dobova 1
568365 SŽ Z01 15171850 0 (53217) ? ? Nova Gorica Bohinjska Bistrica 1
567856 SŽ Z01 151712427 0 (52708) ? ? Jesenice Ljubljana 1
568081 SŽ Z01 151713610 0 (52933) ? ? Imeno Celje 1
568171 SŽ Z01 151711604 0 (53023) ? ? Koper Maribor 1
568231 SŽ Z01 151712527 0 (53083) ? ? Hodoš Murska Sobota 1
6748 SŽ Z01 149044465 0 (50892) ? ? Holmec Maribor 1
6250 SŽ Z01 149042212 0 (50288) ? ? Litija Ljubljana 1
568234 SŽ Z01 151712509 0 (53086) ? ? Hodoš Murska Sobota 1
6285 SŽ Z01 149042261 0 (50323) ? ? Ljubljana Dobova 1
568120 SŽ Z01 151714095 0 (52972) ? ? Ruše Maribor 1
568072 SŽ Z01 151713509 0 (52924) ? ? Velenje Celje 1
6749 SŽ Z01 149044466 0 (50893) ? ? Maribor Prevalje 1
6496 ? ? None None 1
6530 SŽ Z01 149043217 0 (50673) ? ? Ljubljana Novo mesto Kandija 1
567818 SŽ Z01 151713197 0 (52670) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6476 ? ? None None 1
567748 SŽ Z01 151712927 0 (52599) ? ? Maribor Zidani Most 1
568376 SŽ Z01 151712707 0 (53228) ? ? Pivka Ilirska Bistrica 1
6216 SŽ Z01 149041801 0 (50254) ? ? Sežana Logatec 1
6653 SŽ Z01 149043828 0 (50796) ? ? Ormož Središče 1
567912 SŽ Z01 151711801 0 (52764) ? ? Sežana Ljubljana 1
567764 SŽ Z01 151712235 0 (52616) ? ? Ljubljana Litija 1
567885 SŽ Z01 151712270 0 (52737) ? ? Dobova Ljubljana 1
567809 SŽ Z01 151713204 0 (52661) ? ? Metlika Ljubljana 1
6471 ? ? None None 1
6722 SŽ Z01 149044433 0 (50865) ? ? Maribor Ruše 1
6434 SŽ Z01 149042910 0 (50472) ? ? Zidani Most Maribor 1
568378 SŽ Z01 151712713 0 (53230) ? ? Pivka Ilirska Bistrica 1
567903 SŽ Z01 151712216 0 (52755) ? ? Litija Ljubljana 1
6831 SŽ Z01 1490426352 0 (50975) ? ? Logatec Ljubljana 1
75111 SŽ Z01 149403174 0 (50586) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6176 SŽ Z01 14904621 0 (50214) ? ? Hodoš Pragersko 1
568337 SŽ Z01 151714201 0 (53189) ? ? Jesenice Sežana 1
179685 SŽ Z01 150113155 0 (50541) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6613 SŽ Z01 149043530 0 (50756) ? ? Celje Velenje 1
568350 SŽ Z01 151714211 0 (53202) ? ? Jesenice Nova Gorica 1
568179 SŽ Z01 15171608 0 (53031) ? ? Ljubljana Maribor 1
6228 SŽ Z01 149041824 0 (50266) ? ? Ljubljana Sežana 1
6403 SŽ Z01 149042703 0 (50441) ? ? Pivka Ilirska Bistrica 1
179722 SŽ Z01 150113195 0 (50649) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
567787 SŽ Z01 151714516 0 (52639) ? ? Kočevje Ljubljana 1
6239 SŽ Z01 149042200 0 (50277) ? ? Sevnica Ljubljana 1
568170 SŽ Z01 151711152 0 (53022) ? ? Dobova Maribor 1
568307 SŽ Z01 151711273 0 (53159) ? ? Rakitovec Divača 1
6623 SŽ Z01 149043610 0 (50766) ? ? Imeno Celje 1
568097 SŽ Z01 151713521 0 (52949) ? ? Velenje Celje 1
6541 SŽ Z01 149043229 0 (50684) ? ? Ljubljana Ivančna Gorica 1
6189 SŽ Z01 14904855 0 (50227) ? ? Bohinjska Bistrica Podbrdo 1
567834 SŽ Z01 151713155 0 (52686) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6575 SŽ Z01 149043380 0 (50718) ? ? Trebnje Sevnica 1
567762 SŽ Z01 151712213 0 (52614) ? ? Ljubljana Litija 1
567825 SŽ Z01 151713187 0 (52677) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6378 SŽ Z01 149042527 0 (50416) ? ? Hodoš Murska Sobota 1
6729 SŽ Z01 149044440 0 (50872) ? ? Maribor Šentilj 1
568016 SŽ Z01 151713209 0 (52868) ? ? Ljubljana Črnomelj 1
568249 SŽ Z01 151713622 0 (53101) ? ? Imeno Stranje 1
6188 SŽ Z01 14904854 0 (50226) ? ? Most na Soči Bohinjska Bistrica 1
568239 SŽ Z01 15171247 0 (53091) ? ? Ljubljana Hodoš 1
6795 SŽ Z01 149047809 0 (50939) ? ? Celje Sveti Rok ob Sotli 1
6773 SŽ Z01 149044517 0 (50917) ? ? Ljubljana Kočevje 1
568272 SŽ Z01 151713605 0 (53124) ? ? Celje Imeno 1
6282 SŽ Z01 149042258 0 (50320) ? ? Dobova Ljubljana 1
568087 SŽ Z01 151713525 0 (52939) ? ? Velenje Celje 1
6612 SŽ Z01 149043529 0 (50755) ? ? Velenje Celje 1
568332 SŽ Z01 151714350 0 (53184) ? ? Divača Sežana 1
567906 SŽ Z01 151712001 0 (52758) ? ? Maribor Ljubljana 1
6504 ? ? None None 1
568277 SŽ Z01 151713500 0 (53129) ? ? Celje Velenje 1
75099 SŽ Z01 149403157 0 (50543) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6640 SŽ Z01 149043709 0 (50783) ? ? Celje Rogatec 1
6253 SŽ Z01 149042215 0 (50291) ? ? Ljubljana Litija 1
567980 SŽ Z01 151714214 0 (52832) ? ? Nova Gorica Jesenice 1
6560 SŽ Z01 149043294 0 (50703) ? ? Ivančna Gorica Ljubljana 1
568235 SŽ Z01 151712511 0 (53087) ? ? Hodoš Murska Sobota 1
568067 SŽ Z01 151712802 0 (52919) ? ? Sevnica Celje 1
215392 ? ? Jesenice Dobova 1
6447 SŽ Z01 149042928 0 (50485) ? ? Zidani Most Maribor 1
6333 SŽ Z01 149042425 0 (50371) ? ? Jesenice Ljubljana 1
567859 SŽ Z01 151712447 0 (52711) ? ? Ljubljana Vižmarje Ljubljana 1
6461 SŽ Z01 149042989 0 (50499) ? ? Maribor Pragersko 1
179684 SŽ Z01 150113153 0 (50537) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6226 SŽ Z01 149041812 0 (50264) ? ? Logatec Sežana 1
6483 ? ? None None 1
6186 SŽ Z01 14904850 0 (50224) ? ? Nova Gorica Bohinjska Bistrica 1
6480 ? ? None None 1
568188 SŽ Z01 151714018 0 (53040) ? ? Maribor Ruše 1
568354 SŽ Z01 151714299 0 (53206) ? ? Bohinjska Bistrica Nova Gorica 1
568129 SŽ Z01 151714023 0 (52981) ? ? Ruše Maribor 1
6339 SŽ Z01 149042432 0 (50377) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6851 SŽ Z01 1490427531 0 (50995) ? ? Koper Divača 1
6711 SŽ Z01 149044291 0 (50854) ? ? Nova Gorica Ljubljana 1
568248 SŽ Z01 151713612 0 (53100) ? ? Imeno Stranje 1
568250 SŽ Z01 151713706 0 (53102) ? ? Rogatec Stranje 1
568367 SŽ Z01 15171856 0 (53219) ? ? Podbrdo Bohinjska Bistrica 1
6248 SŽ Z01 149042210 0 (50286) ? ? Litija Ljubljana 1
213177 ? ? Dobova Jesenice 1
567775 SŽ Z01 1517135 0 (52627) ? ? Maribor Ljubljana 1
179716 SŽ Z01 150113189 0 (50631) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
567848 SŽ Z01 151712655 0 (52700) ? ? Borovnica Ljubljana 1
6719 SŽ Z01 149044430 0 (50862) ? ? Maribor Šentilj 1
6582 SŽ Z01 149043387 0 (50725) ? ? Sevnica Trebnje 1
568335 SŽ Z01 151712658 0 (53187) ? ? Ljubljana Sežana 1
6854 SŽ Z01 149044502 0 (50998) ? ? Kočevje Ljubljana 1
568099 SŽ Z01 151712983 0 (52951) ? ? Maribor Poljčane 1
567713 SŽ Z01 151712273 0 (52564) ? ? Ljubljana Dobova 1
568301 SŽ Z01 151712704 0 (53153) ? ? Ilirska Bistrica Pivka 1
6208 SŽ Z01 149041608 0 (50246) ? ? Ljubljana Imeno 1
75083 SŽ Z01 149403118 0 (50508) ? ? Ljubljana Domžale 1
6616 SŽ Z01 149043600 0 (50759) ? ? Imeno Celje 1
567755 SŽ Z01 151712919 0 (52606) ? ? Maribor Zidani Most 1
75118 SŽ Z01 149403182 0 (50609) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6284 SŽ Z01 149042260 0 (50322) ? ? Dobova Ljubljana 1
6525 SŽ Z01 149043212 0 (50668) ? ? Metlika Ljubljana 1
567904 SŽ Z01 151711825 0 (52756) ? ? Sežana Ljubljana 1
568114 SŽ Z01 151714443 0 (52966) ? ? Šentilj Maribor 1
6177 SŽ Z01 14904629 0 (50215) ? ? Ljubljana Dobova 1
75086 SŽ Z01 149403140 0 (50520) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6262 SŽ Z01 149042224 0 (50300) ? ? Litija Ljubljana 1
567727 SŽ Z01 15171635 0 (52578) ? ? Ljubljana Dobova 1
568003 SŽ Z01 151713213 0 (52855) ? ? Ljubljana Rosalnice 1
75125 SŽ Z01 149403189 0 (50630) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
568228 SŽ Z01 151717806 0 (53080) ? ? Ormož Središče 1
6672 SŽ Z01 149044021 0 (50815) ? ? Ruše Maribor 1
567864 SŽ Z01 151712419 0 (52716) ? ? Jesenice Ljubljana 1
567794 SŽ Z01 151714291 0 (52646) ? ? Nova Gorica Ljubljana 1
6457 SŽ Z01 149042985 0 (50495) ? ? Maribor Poljčane 1
6233 SŽ Z01 149042002 0 (50271) ? ? Ljubljana Maribor 1
75107 SŽ Z01 149403169 0 (50572) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
179695 SŽ Z01 150113168 0 (50570) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
567846 SŽ Z01 151712651 0 (52698) ? ? Sežana Ljubljana 1
568197 SŽ Z01 151714438 0 (53049) ? ? Maribor Šentilj 1
567847 SŽ Z01 151712653 0 (52699) ? ? Sežana Ljubljana 1
6827 SŽ Z01 1490426212 0 (50971) ? ? Logatec Ljubljana 1
6327 SŽ Z01 149042419 0 (50365) ? ? Jesenice Ljubljana 1
6726 SŽ Z01 149044437 0 (50869) ? ? Šentilj Maribor 1
6278 SŽ Z01 149042252 0 (50316) ? ? Dobova Ljubljana 1
6648 SŽ Z01 149043721 0 (50791) ? ? Stranje Rogatec 1
6263 SŽ Z01 149042225 0 (50301) ? ? Ljubljana Litija 1
6368 SŽ Z01 149042517 0 (50406) ? ? Hodoš Maribor 1
6407 SŽ Z01 149042707 0 (50445) ? ? Pivka Ilirska Bistrica 1
6624 SŽ Z01 149043611 0 (50767) ? ? Celje Imeno 1
6721 SŽ Z01 149044432 0 (50864) ? ? Maribor Šentilj 1
567987 SŽ Z01 151712432 0 (52839) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6249 SŽ Z01 149042211 0 (50287) ? ? Ljubljana Litija 1
567769 SŽ Z01 151712225 0 (52621) ? ? Ljubljana Litija 1
567969 SŽ Z01 151713178 0 (52821) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6840 SŽ Z01 1490427511 0 (50984) ? ? Logatec Ljubljana 1
567750 SŽ Z01 151712933 0 (52601) ? ? Maribor Zidani Most 1
567725 SŽ Z01 15171631 0 (52576) ? ? Ljubljana Dobova 1
6153 SŽ Z01 14904517 0 (50188) ? ? Maribor Ljubljana 1
6602 SŽ Z01 149043519 0 (50745) ? ? Velenje Celje 1
6603 SŽ Z01 149043520 0 (50746) ? ? Celje Velenje 1
567986 SŽ Z01 151712430 0 (52838) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6199 SŽ Z01 149041247 0 (50237) ? ? Ljubljana Hodoš 1
6760 SŽ Z01 149044503 0 (50904) ? ? Ljubljana Kočevje 1
567872 SŽ Z01 151712411 0 (52724) ? ? Jesenice Ljubljana 1
6165 SŽ Z01 14904607 0 (50200) ? ? Maribor Ljubljana 1
568351 SŽ Z01 151714213 0 (53203) ? ? Jesenice Nova Gorica 1
6335 SŽ Z01 149042427 0 (50373) ? ? Jesenice Ljubljana 1
567736 SŽ Z01 151713374 0 (52587) ? ? Trebnje Sevnica 1
568368 SŽ Z01 15171858 0 (53220) ? ? Most na Soči Bohinjska Bistrica 1
567706 SŽ Z01 151712809 0 (52557) ? ? Maribor Dobova 1
6615 SŽ Z01 149043590 0 (50758) ? ? Celje Velenje 1
6388 SŽ Z01 149042608 0 (50426) ? ? Divača Sežana 1
567756 SŽ Z01 151712921 0 (52607) ? ? Maribor Zidani Most 1
6688 SŽ Z01 149044210 0 (50831) ? ? Sežana Jesenice 1
6223 SŽ Z01 149041808 0 (50261) ? ? Ljubljana Sežana 1
6440 SŽ Z01 149042920 0 (50478) ? ? Zidani Most Maribor 1
6383 SŽ Z01 149042601 0 (50421) ? ? Pivka Logatec 1
75103 SŽ Z01 149403165 0 (50560) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6151 SŽ Z01 14904509 0 (50186) ? ? Ljubljana Koper 1
6442 SŽ Z01 149042922 0 (50480) ? ? Zidani Most Maribor 1
6359 SŽ Z01 149042508 0 (50397) ? ? Murska Sobota Hodoš 1
568044 SŽ Z01 151714510 0 (52896) ? ? Kočevje Grosuplje 1
75106 SŽ Z01 149403168 0 (50569) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
568315 SŽ Z01 151711272 0 (53167) ? ? Divača Rakitovec 1
6702 SŽ Z01 149044226 0 (50845) ? ? Sežana Nova Gorica 1
6785 SŽ Z01 149044535 0 (50929) ? ? Ljubljana Kočevje 1
568366 SŽ Z01 15171854 0 (53218) ? ? Most na Soči Bohinjska Bistrica 1
75085 SŽ Z01 149403122 0 (50516) ? ? Ljubljana Domžale 1
567934 SŽ Z01 15171310 0 (52786) ? ? Maribor Ljubljana 1
179686 SŽ Z01 150113159 0 (50545) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
567814 SŽ Z01 151713189 0 (52666) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6129 SŽ Z01 14904151 0 (50164) ? ? Maribor Ljubljana 1
179694 SŽ Z01 150113167 0 (50567) ? ? Jarše-Mengeš Ljubljana 1
567714 SŽ Z01 151712275 0 (52565) ? ? Ljubljana Dobova 1
6475 ? ? None None 1
568029 SŽ Z01 151713218 0 (52881) ? ? Črnomelj Trebnje 1
6596 SŽ Z01 149043512 0 (50739) ? ? Laško Velenje 1
6133 SŽ Z01 14904211 0 (50168) ? ? Jesenice Dobova 1
567828 SŽ Z01 151713169 0 (52680) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6246 SŽ Z01 149042208 0 (50284) ? ? Litija Ljubljana 1
568127 SŽ Z01 151714019 0 (52979) ? ? Ruše Maribor 1
568124 SŽ Z01 151714439 0 (52976) ? ? Šentilj Maribor 1
6578 SŽ Z01 149043383 0 (50721) ? ? Sevnica Novo mesto Šmihel 1
568355 SŽ Z01 151714218 0 (53207) ? ? Sežana Nova Gorica 1
567749 SŽ Z01 151712931 0 (52600) ? ? Maribor Zidani Most 1
6545 SŽ Z01 149043235 0 (50688) ? ? Ljubljana Metlika 1
6384 SŽ Z01 149042602 0 (50422) ? ? Logatec Sežana 1
567983 SŽ Z01 151714294 0 (52835) ? ? Nova Gorica Jesenice 1
6498 ? ? None None 1
6435 SŽ Z01 149042911 0 (50473) ? ? Maribor Zidani Most 1
568346 SŽ Z01 151714255 0 (53198) ? ? Nova Gorica Prvačina 1
568162 SŽ Z01 151712006 0 (53014) ? ? Ljubljana Maribor 1
6490 ? ? None None 1
6601 SŽ Z01 149043518 0 (50744) ? ? Celje Velenje 1
567967 SŽ Z01 151713174 0 (52819) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6328 SŽ Z01 149042420 0 (50366) ? ? Ljubljana Jesenice 1
568325 SŽ Z01 151711806 0 (53177) ? ? Ljubljana Sežana 1
6157 SŽ Z01 14904523 0 (50192) ? ? Maribor Ljubljana 1
6272 SŽ Z01 149042234 0 (50310) ? ? Litija Ljubljana 1
6225 SŽ Z01 149041810 0 (50263) ? ? Ljubljana Sežana 1
6796 SŽ Z01 149047810 0 (50940) ? ? Sveti Rok ob Sotli Rogatec 1
6848 SŽ Z01 149042751 0 (50992) ? ? Divača Logatec 1
179698 SŽ Z01 150113171 0 (50578) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6725 SŽ Z01 149044436 0 (50868) ? ? Maribor Šentilj 1
6379 SŽ Z01 149042528 0 (50417) ? ? Maribor Ormož 1
568161 SŽ Z01 151712591 0 (53013) ? ? Ormož Maribor 1
568377 SŽ Z01 151712709 0 (53229) ? ? Pivka Ilirska Bistrica 1
568358 SŽ Z01 151714226 0 (53210) ? ? Sežana Nova Gorica 1
6652 SŽ Z01 149043823 0 (50795) ? ? Središče Ormož 1
6806 SŽ Z01 1490418052 0 (50950) ? ? Logatec Ljubljana 1
6503 ? ? None None 1
6833 SŽ Z01 1490426361 0 (50977) ? ? Ljubljana Logatec 1
6469 ? ? None None 1
179692 SŽ Z01 150113165 0 (50561) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6844 SŽ Z01 1490444203 0 (50988) ? ? Hrpelje-Kozina Koper 1
6572 SŽ Z01 149043377 0 (50715) ? ? Sevnica Trebnje 1
568093 SŽ Z01 151713513 0 (52945) ? ? Velenje Celje 1
568033 SŽ Z01 151713384 0 (52885) ? ? Novo mesto Šmihel Trebnje 1
567935 SŽ Z01 15171480 0 (52787) ? ? Ilirska Bistrica Ljubljana 1
6371 SŽ Z01 149042520 0 (50409) ? ? Maribor Murska Sobota 1
6519 SŽ Z01 149043204 0 (50662) ? ? Metlika Ljubljana 1
567982 SŽ Z01 151714292 0 (52834) ? ? Nova Gorica Jesenice 1
6845 SŽ Z01 1490444211 0 (50989) ? ? Koper Divača 1
568131 SŽ Z01 151714027 0 (52983) ? ? Ruše Maribor 1
6395 SŽ Z01 149042651 0 (50433) ? ? Sežana Ljubljana 1
6792 SŽ Z01 149047806 0 (50936) ? ? Ormož Središče 1
6422 SŽ Z01 149042805 0 (50460) ? ? Maribor Dobova 1
567862 SŽ Z01 151712415 0 (52714) ? ? Jesenice Ljubljana 1
179683 SŽ Z01 150113151 0 (50533) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6518 SŽ Z01 149043203 0 (50661) ? ? Ljubljana Novo mesto Šmihel 1
6690 SŽ Z01 149044212 0 (50833) ? ? Prvačina Jesenice 1
6743 SŽ Z01 149044460 0 (50886) ? ? Maribor Holmec 1
6746 SŽ Z01 149044463 0 (50890) ? ? Holmec Maribor 1
567746 SŽ Z01 151712903 0 (52597) ? ? Maribor Zidani Most 1
567901 SŽ Z01 151712212 0 (52753) ? ? Litija Ljubljana 1
179704 SŽ Z01 150113177 0 (50595) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6420 SŽ Z01 149042802 0 (50458) ? ? Sevnica Celje 1
568132 SŽ Z01 151712988 0 (52984) ? ? Poljčane Maribor 1
6712 SŽ Z01 149044292 0 (50855) ? ? Nova Gorica Jesenice 1
568375 SŽ Z01 151712705 0 (53227) ? ? Pivka Ilirska Bistrica 1
6266 SŽ Z01 149042228 0 (50304) ? ? Litija Ljubljana 1
6821 SŽ Z01 1490426061 0 (50965) ? ? Ljubljana Logatec 1
568287 SŽ Z01 151713512 0 (53139) ? ? Laško Velenje 1
75126 SŽ Z01 149403190 0 (50633) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6634 SŽ Z01 149043702 0 (50777) ? ? Sveti Rok ob Sotli Celje 1
568210 SŽ Z01 151712526 0 (53062) ? ? Pragersko Ormož 1
568242 SŽ Z01 151712500 0 (53094) ? ? Maribor Hodoš 1
6824 SŽ Z01 1490426191 0 (50968) ? ? Logatec Ljubljana 1
568244 SŽ Z01 151712508 0 (53096) ? ? Murska Sobota Hodoš 1
568126 SŽ Z01 151714017 0 (52978) ? ? Maribor Studenci Maribor 1
6733 SŽ Z01 149044445 0 (50876) ? ? Holmec Maribor 1
568065 SŽ Z01 151714519 0 (52917) ? ? Ljubljana Kočevje 1
6236 SŽ Z01 149042007 0 (50274) ? ? Maribor Ljubljana 1
6794 SŽ Z01 149047808 0 (50938) ? ? Sveti Rok ob Sotli Celje 1
568119 SŽ Z01 151714459 0 (52971) ? ? Holmec Maribor 1
568266 SŽ Z01 151717811 0 (53118) ? ? Celje Sveti Rok ob Sotli 1
6695 SŽ Z01 149044217 0 (50838) ? ? Nova Gorica Sežana 1
567993 SŽ Z01 151712420 0 (52845) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6416 SŽ Z01 1490427513 0 (50454) ? ? Koper Divača 1
6269 SŽ Z01 149042231 0 (50307) ? ? Ljubljana Litija 1
6610 SŽ Z01 149043527 0 (50753) ? ? Velenje Celje 1
568102 SŽ Z01 151712991 0 (52954) ? ? Maribor Poljčane 1
6577 SŽ Z01 149043382 0 (50720) ? ? Novo mesto Šmihel Sevnica 1
568050 SŽ Z01 151714501 0 (52902) ? ? Ljubljana Kočevje 1
6319 SŽ Z01 149042411 0 (50357) ? ? Jesenice Ljubljana 1
6423 SŽ Z01 149042807 0 (50461) ? ? Maribor Dobova 1
567822 SŽ Z01 151713181 0 (52674) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
568013 SŽ Z01 151713285 0 (52865) ? ? Novo mesto Metlika 1
6459 SŽ Z01 149042987 0 (50497) ? ? Maribor Poljčane 1
568216 SŽ Z01 151713831 0 (53068) ? ? Središče Ormož 1
6750 SŽ Z01 149044467 0 (50894) ? ? Prevalje Maribor 1
568001 SŽ Z01 151712412 0 (52853) ? ? Ljubljana Jesenice 1
568238 SŽ Z01 15171640 0 (53090) ? ? Maribor Murska Sobota 1
568172 SŽ Z01 151712002 0 (53024) ? ? Ljubljana Maribor 1
6343 SŽ Z01 149042443 0 (50381) ? ? Kranj Ljubljana 1
179680 SŽ Z01 150113123 0 (50519) ? ? Domžale Ljubljana 1
6160 SŽ Z01 14904601 0 (50195) ? ? Jesenice Nova Gorica 1
6148 SŽ Z01 14904502 0 (50183) ? ? Koper Hodoš 1
6527 SŽ Z01 149043214 0 (50670) ? ? Metlika Ljubljana 1
6657 SŽ Z01 149043836 0 (50800) ? ? Ormož Središče 1
75124 SŽ Z01 149403188 0 (50627) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
567810 SŽ Z01 151713206 0 (52662) ? ? Črnomelj Ljubljana 1
568086 SŽ Z01 151713523 0 (52938) ? ? Velenje Celje 1
568151 SŽ Z01 151712900 0 (53003) ? ? Zidani Most Maribor 1
6136 SŽ Z01 14904246 0 (50171) ? ? Hodoš Ljubljana 1
568178 SŽ Z01 15171606 0 (53030) ? ? Ljubljana Maribor 1
6685 SŽ Z01 149044207 0 (50828) ? ? Nova Gorica Sežana 1
568305 SŽ Z01 151712712 0 (53157) ? ? Ilirska Bistrica Pivka 1
568035 SŽ Z01 151713387 0 (52887) ? ? Sevnica Trebnje 1
567949 SŽ Z01 151713118 0 (52801) ? ? Ljubljana Jarše-Mengeš 1
567970 SŽ Z01 151713180 0 (52822) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6671 SŽ Z01 149044019 0 (50814) ? ? Ruše Maribor 1
6486 ? ? None None 1
6686 SŽ Z01 149044208 0 (50829) ? ? Sežana Jesenice 1
567802 SŽ Z01 151713216 0 (52654) ? ? Novo mesto Šmihel Ljubljana 1
567707 SŽ Z01 151712391 0 (52558) ? ? Zidani Most Dobova 1
6410 SŽ Z01 149042710 0 (50448) ? ? Ilirska Bistrica Pivka 1
179720 SŽ Z01 150113193 0 (50643) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6145 SŽ Z01 14904481 0 (50180) ? ? Ljubljana Ilirska Bistrica 1
6436 SŽ Z01 149042912 0 (50474) ? ? Zidani Most Maribor 1
568255 SŽ Z01 151713709 0 (53107) ? ? Celje Rogatec 1
6822 SŽ Z01 1490426162 0 (50966) ? ? Ljubljana Logatec 1
75095 SŽ Z01 149403153 0 (50536) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
568115 SŽ Z01 151714445 0 (52967) ? ? Holmec Maribor 1
6215 SŽ Z01 149041643 0 (50253) ? ? Murska Sobota Ljubljana 1
567730 SŽ Z01 151712251 0 (52581) ? ? Ljubljana Dobova 1
568144 SŽ Z01 151712910 0 (52996) ? ? Zidani Most Maribor 1
567728 SŽ Z01 151711153 0 (52579) ? ? Maribor Dobova 1
567735 SŽ Z01 151713372 0 (52586) ? ? Trebnje Sevnica 1
6291 SŽ Z01 149042270 0 (50329) ? ? Dobova Ljubljana 1
6850 SŽ Z01 1490427522 0 (50994) ? ? Hrpelje-Kozina Koper 1
567852 SŽ Z01 151712615 0 (52704) ? ? Sežana Ljubljana 1
6524 SŽ Z01 149043211 0 (50667) ? ? Ljubljana Metlika 1
567921 SŽ Z01 151711618 0 (52773) ? ? Ilirska Bistrica Ljubljana 1
568265 SŽ Z01 151717809 0 (53117) ? ? Celje Sveti Rok ob Sotli 1
6470 ? ? None None 1
568160 SŽ Z01 151712525 0 (53012) ? ? Ormož Maribor 1
567785 SŽ Z01 151714502 0 (52637) ? ? Kočevje Ljubljana 1
6444 SŽ Z01 149042925 0 (50482) ? ? Maribor Zidani Most 1
568306 SŽ Z01 151712714 0 (53158) ? ? Ilirska Bistrica Pivka 1
6392 SŽ Z01 149042633 0 (50430) ? ? Logatec Ljubljana 1
6467 ? ? None None 1
6466 ? ? None None 1
6144 SŽ Z01 14904480 0 (50179) ? ? Ilirska Bistrica Ljubljana 1
567799 SŽ Z01 151713284 0 (52651) ? ? Novo mesto Šmihel Ljubljana 1
6499 ? ? None None 1
567920 SŽ Z01 151711615 0 (52772) ? ? Maribor Ljubljana 1
6297 SŽ Z01 149042276 0 (50335) ? ? Dobova Ljubljana 1
6699 SŽ Z01 149044221 0 (50842) ? ? Nova Gorica Sežana 1
6463 SŽ Z01 149042991 0 (50501) ? ? Maribor Poljčane 1
567929 SŽ Z01 15171523 0 (52781) ? ? Maribor Ljubljana 1
6810 SŽ Z01 1490418072 0 (50954) ? ? Logatec Ljubljana 1
567963 SŽ Z01 151713190 0 (52815) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
568319 SŽ Z01 151712750 0 (53171) ? ? Divača Koper 1
568304 SŽ Z01 151712710 0 (53156) ? ? Ilirska Bistrica Pivka 1
568251 SŽ Z01 151713724 0 (53103) ? ? Rogatec Stranje 1
6570 SŽ Z01 149043375 0 (50713) ? ? Sevnica Novo mesto Šmihel 1
6550 SŽ Z01 149043284 0 (50693) ? ? Novo mesto Šmihel Ljubljana 1
567965 SŽ Z01 151713170 0 (52817) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6137 SŽ Z01 14904247 0 (50172) ? ? Ljubljana Hodoš 1
6597 SŽ Z01 149043513 0 (50740) ? ? Velenje Celje 1
6564 SŽ Z01 149043298 0 (50707) ? ? Ivančna Gorica Ljubljana 1
6406 SŽ Z01 149042706 0 (50444) ? ? Ilirska Bistrica Pivka 1
6198 SŽ Z01 149041246 0 (50236) ? ? Hodoš Maribor 1
567726 SŽ Z01 15171633 0 (52577) ? ? Ljubljana Dobova 1
568302 SŽ Z01 151712706 0 (53154) ? ? Ilirska Bistrica Pivka 1
568280 SŽ Z01 151713506 0 (53132) ? ? Celje Velenje 1
568138 SŽ Z01 151712926 0 (52990) ? ? Zidani Most Maribor 1
6194 SŽ Z01 14904860 0 (50232) ? ? Most na Soči Bohinjska Bistrica 1
6667 SŽ Z01 149044014 0 (50810) ? ? Maribor Ruše 1
6441 SŽ Z01 149042921 0 (50479) ? ? Maribor Zidani Most 1
567991 SŽ Z01 151712416 0 (52843) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6516 SŽ Z01 149043201 0 (50659) ? ? Novo mesto Rosalnice 1
6803 SŽ Z01 1490418022 0 (50947) ? ? Ljubljana Logatec 1
568292 SŽ Z01 151713524 0 (53144) ? ? Celje Velenje 1
6718 SŽ Z01 149044350 0 (50861) ? ? Divača Sežana 1
568079 SŽ Z01 151717808 0 (52931) ? ? Sveti Rok ob Sotli Celje 1
6689 SŽ Z01 149044211 0 (50832) ? ? Jesenice Nova Gorica 1
6193 SŽ Z01 14904859 0 (50231) ? ? Bohinjska Bistrica Most na Soči 1
568014 SŽ Z01 151713289 0 (52866) ? ? Ljubljana Metlika 1
6567 SŽ Z01 149043372 0 (50710) ? ? Trebnje Sevnica 1
75101 SŽ Z01 149403162 0 (50552) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
567989 SŽ Z01 151714208 0 (52841) ? ? Sežana Jesenice 1
568211 SŽ Z01 151712528 0 (53063) ? ? Maribor Ormož 1
6283 SŽ Z01 149042259 0 (50321) ? ? Ljubljana Dobova 1
568267 SŽ Z01 151717813 0 (53119) ? ? Rogatec Sveti Rok ob Sotli 1
567793 SŽ Z01 151713298 0 (52645) ? ? Ivančna Gorica Ljubljana 1
6584 SŽ Z01 149043407 0 (50727) ? ? Celje Laško 1
6464 SŽ Z01 149042992 0 (50502) ? ? Poljčane Maribor 1
568186 SŽ Z01 151714012 0 (53038) ? ? Maribor Ruše 1
567851 SŽ Z01 151712601 0 (52703) ? ? Pivka Ljubljana 1
6365 SŽ Z01 149042514 0 (50403) ? ? Murska Sobota Hodoš 1
6404 SŽ Z01 149042704 0 (50442) ? ? Ilirska Bistrica Pivka 1
567941 SŽ Z01 151712204 0 (52793) ? ? Litija Kranj 1
6579 SŽ Z01 149043384 0 (50722) ? ? Novo mesto Šmihel Trebnje 1
6167 SŽ Z01 14904609 0 (50202) ? ? Ljubljana Novo mesto 1
567768 SŽ Z01 151712219 0 (52620) ? ? Ljubljana Litija 1
568357 SŽ Z01 151714224 0 (53209) ? ? Sežana Nova Gorica 1
567830 SŽ Z01 151713173 0 (52682) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6673 SŽ Z01 149044023 0 (50816) ? ? Ruše Maribor 1
568336 SŽ Z01 151712660 0 (53188) ? ? Ljubljana Sežana 1
6739 SŽ Z01 149044456 0 (50882) ? ? Maribor Šentilj 1
568237 SŽ Z01 151712516 0 (53089) ? ? Ormož Murska Sobota 1
568327 SŽ Z01 151711810 0 (53179) ? ? Ljubljana Sežana 1
568031 SŽ Z01 151713379 0 (52883) ? ? Sevnica Trebnje 1
6382 SŽ Z01 149042591 0 (50420) ? ? Ormož Maribor 1
75112 SŽ Z01 149403176 0 (50591) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6227 SŽ Z01 149041814 0 (50265) ? ? Divača Sežana 1
567760 SŽ Z01 151712209 0 (52612) ? ? Ljubljana Litija 1
6205 SŽ Z01 149041605 0 (50243) ? ? Maribor Koper 1
568364 SŽ Z01 15171855 0 (53216) ? ? Bohinjska Bistrica Podbrdo 1
179710 SŽ Z01 150113183 0 (50613) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6730 SŽ Z01 149044441 0 (50873) ? ? Šentilj Maribor 1
6364 SŽ Z01 149042513 0 (50402) ? ? Murska Sobota Maribor 1
6230 SŽ Z01 149041896 0 (50268) ? ? Ljubljana Sežana 1
6621 SŽ Z01 149043608 0 (50764) ? ? Imeno Celje 1
179713 SŽ Z01 150113186 0 (50622) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6678 SŽ Z01 149044094 0 (50821) ? ? Maribor Ruše 1
6211 SŽ Z01 149041615 0 (50249) ? ? Maribor Ljubljana 1
6487 ? ? None None 1
6587 SŽ Z01 149043502 0 (50730) ? ? Celje Velenje 1
179700 SŽ Z01 150113173 0 (50584) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6398 SŽ Z01 149042660 0 (50436) ? ? Logatec Sežana 1
6413 SŽ Z01 149042714 0 (50451) ? ? Ilirska Bistrica Pivka 1
567823 SŽ Z01 151713183 0 (52675) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
568142 SŽ Z01 151712984 0 (52994) ? ? Poljčane Maribor 1
6212 SŽ Z01 149041618 0 (50250) ? ? Ilirska Bistrica Ljubljana 1
568088 SŽ Z01 151713527 0 (52940) ? ? Velenje Celje 1
6163 SŽ Z01 14904604 0 (50198) ? ? Ljubljana Maribor 1
6342 SŽ Z01 149042442 0 (50380) ? ? Ljubljana Kranj 1
6172 SŽ Z01 14904614 0 (50210) ? ? Zidani Most Ljubljana 1
6650 SŽ Z01 149043724 0 (50793) ? ? Rogatec Stranje 1
6710 SŽ Z01 149044290 0 (50853) ? ? Ljubljana Nova Gorica 1
6680 SŽ Z01 149044200 0 (50823) ? ? Nova Gorica Jesenice 1
6629 SŽ Z01 149043616 0 (50772) ? ? Imeno Celje 1
6454 SŽ Z01 149042982 0 (50492) ? ? Poljčane Maribor 1
6598 SŽ Z01 149043515 0 (50741) ? ? Velenje Celje 1
567854 SŽ Z01 151712621 0 (52706) ? ? Logatec Ljubljana 1
6175 SŽ Z01 14904620 0 (50213) ? ? Pragersko Hodoš 1
6507 ? ? None None 1
6171 ? ? None None 1
568037 SŽ Z01 151713295 0 (52889) ? ? Ljubljana Ivančna Gorica 1
179719 SŽ Z01 150113192 0 (50640) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6512 ? ? None None 1
567840 SŽ Z01 151712751 0 (52692) ? ? Koper Ljubljana 1
567959 SŽ Z01 151713182 0 (52811) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6274 SŽ Z01 149042236 0 (50312) ? ? Litija Ljubljana 1
567747 SŽ Z01 151712905 0 (52598) ? ? Maribor Zidani Most 1
6314 SŽ Z01 149042406 0 (50352) ? ? Ljubljana Jesenice 1
179378 SŽ Z01 15011610 0 (50204) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
568056 SŽ Z01 151714531 0 (52908) ? ? Ljubljana Kočevje 1
6290 SŽ Z01 149042268 0 (50328) ? ? Dobova Ljubljana 1
179696 SŽ Z01 150113169 0 (50573) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
568276 SŽ Z01 151713615 0 (53128) ? ? Stranje Imeno 1
6242 SŽ Z01 149042204 0 (50280) ? ? Litija Kranj 1
6437 SŽ Z01 149042914 0 (50475) ? ? Zidani Most Maribor 1
6757 SŽ Z01 149044496 0 (50901) ? ? Kočevje Ljubljana 1
568078 SŽ Z01 151713720 0 (52930) ? ? Rogatec Celje 1
6837 SŽ Z01 1490426632 0 (50981) ? ? Logatec Ljubljana 1
6276 SŽ Z01 149042250 0 (50314) ? ? Dobova Ljubljana 1
568273 SŽ Z01 151713607 0 (53125) ? ? Stranje Imeno 1
568146 SŽ Z01 151712914 0 (52998) ? ? Zidani Most Maribor 1
6184 SŽ Z01 14904640 0 (50222) ? ? Maribor Murska Sobota 1
6819 SŽ Z01 1490426021 0 (50963) ? ? Ljubljana Logatec 1
179711 SŽ Z01 150113184 0 (50616) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6717 SŽ Z01 149044299 0 (50860) ? ? Bohinjska Bistrica Nova Gorica 1
567902 SŽ Z01 151712214 0 (52754) ? ? Zidani Most Ljubljana 1
6318 SŽ Z01 149042410 0 (50356) ? ? Ljubljana Jesenice 1
568118 SŽ Z01 151714457 0 (52970) ? ? Šentilj Maribor 1
567836 SŽ Z01 151713161 0 (52688) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6389 SŽ Z01 149042615 0 (50427) ? ? Sežana Ljubljana 1
568101 SŽ Z01 151712987 0 (52953) ? ? Maribor Poljčane 1
6676 SŽ Z01 149044027 0 (50819) ? ? Ruše Maribor 1
6220 SŽ Z01 149041805 0 (50258) ? ? Sežana Logatec 1
6360 SŽ Z01 149042509 0 (50398) ? ? Hodoš Murska Sobota 1
6559 SŽ Z01 149043293 0 (50702) ? ? Novo mesto Metlika 1
567731 SŽ Z01 151712227 0 (52582) ? ? Ljubljana Sevnica 1
6479 ? ? None None 1
6809 SŽ Z01 1490418061 0 (50953) ? ? Ljubljana Logatec 1
568218 SŽ Z01 151713841 0 (53070) ? ? Središče Ormož 1
6736 SŽ Z01 149044452 0 (50879) ? ? Maribor Holmec 1
75105 SŽ Z01 149403167 0 (50566) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
567849 SŽ Z01 151712657 0 (52701) ? ? Borovnica Ljubljana 1
6846 SŽ Z01 1490444212 0 (50990) ? ? Koper Divača 1
6408 SŽ Z01 149042708 0 (50446) ? ? Ilirska Bistrica Pivka 1
568041 SŽ Z01 151714494 0 (52893) ? ? Kočevje Grosuplje 1
6732 SŽ Z01 149044444 0 (50875) ? ? Maribor Šentilj 1
568290 SŽ Z01 151713520 0 (53142) ? ? Celje Velenje 1
567782 SŽ Z01 151714534 0 (52634) ? ? Kočevje Ljubljana 1
568089 SŽ Z01 151713529 0 (52941) ? ? Velenje Celje 1
6295 SŽ Z01 149042274 0 (50333) ? ? Dobova Ljubljana 1
567952 SŽ Z01 151713148 0 (52804) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
567985 SŽ Z01 151712428 0 (52837) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6120 SŽ Z01 1490411 0 (50155) ? ? Maribor Ljubljana 1
6839 SŽ Z01 1490427022 0 (50983) ? ? Logatec Ljubljana 1
568284 SŽ Z01 151713528 0 (53136) ? ? Celje Velenje 1
6790 SŽ Z01 149047802 0 (50934) ? ? Ormož Središče 1
568275 SŽ Z01 151713611 0 (53127) ? ? Celje Imeno 1
568150 SŽ Z01 151712800 0 (53002) ? ? Dobova Maribor 1
567936 SŽ Z01 15171482 0 (52788) ? ? Ilirska Bistrica Ljubljana 1
6394 SŽ Z01 149042650 0 (50432) ? ? Ljubljana Sežana 1
6245 SŽ Z01 149042207 0 (50283) ? ? Ljubljana Zidani Most 1
6647 SŽ Z01 149043720 0 (50790) ? ? Rogatec Celje 1
6139 SŽ Z01 14904311 0 (50174) ? ? Ljubljana Maribor 1
6705 SŽ Z01 149044230 0 (50848) ? ? Bohinjska Bistrica Jesenice 1
6460 SŽ Z01 149042988 0 (50498) ? ? Poljčane Maribor 1
213176 ? ? Dobova Maribor 1
567803 SŽ Z01 151713220 0 (52655) ? ? Metlika Ljubljana 1
568317 SŽ Z01 15171509 0 (53169) ? ? Ljubljana Koper 1
567796 SŽ Z01 151713232 0 (52648) ? ? Rosalnice Ljubljana 1
6376 SŽ Z01 149042525 0 (50414) ? ? Ormož Maribor 1
568293 SŽ Z01 151712632 0 (53145) ? ? Ljubljana Borovnica 1
567765 SŽ Z01 151712237 0 (52617) ? ? Ljubljana Litija 1
568261 SŽ Z01 151713722 0 (53113) ? ? Sveti Rok ob Sotli Rogatec 1
6308 SŽ Z01 149042400 0 (50346) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6321 SŽ Z01 149042413 0 (50359) ? ? Jesenice Ljubljana 1
568158 SŽ Z01 151712521 0 (53010) ? ? Ormož Maribor 1
568221 SŽ Z01 151712507 0 (53073) ? ? Murska Sobota Ljutomer mesto 1
568289 SŽ Z01 151713518 0 (53141) ? ? Celje Velenje 1
567888 SŽ Z01 151712250 0 (52740) ? ? Dobova Ljubljana 1
6600 SŽ Z01 149043517 0 (50743) ? ? Velenje Celje 1
568094 SŽ Z01 151713515 0 (52946) ? ? Velenje Celje 1
6774 SŽ Z01 149044518 0 (50918) ? ? Kočevje Ljubljana 1
6326 SŽ Z01 149042418 0 (50364) ? ? Ljubljana Jesenice 1
568342 SŽ Z01 151711896 0 (53194) ? ? Ljubljana Sežana 1
568203 SŽ Z01 151714458 0 (53055) ? ? Podvelka Holmec 1
568011 SŽ Z01 151713237 0 (52863) ? ? Novo mesto Metlika 1
6491 ? ? None None 1
568298 SŽ Z01 151712616 0 (53150) ? ? Ljubljana Pivka 1
6537 SŽ Z01 149043225 0 (50680) ? ? Ljubljana Novo mesto Kandija 1
6300 SŽ Z01 149042279 0 (50338) ? ? Ljubljana Dobova 1
567931 SŽ Z01 15171605 0 (52783) ? ? Maribor Ljubljana 1
6428 SŽ Z01 149042903 0 (50466) ? ? Maribor Zidani Most 1
6146 SŽ Z01 14904482 0 (50181) ? ? Ilirska Bistrica Ljubljana 1
6580 SŽ Z01 149043385 0 (50723) ? ? Sevnica Trebnje 1
75093 SŽ Z01 149403151 0 (50532) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6502 ? ? None None 1
6829 SŽ Z01 1490426341 0 (50973) ? ? Ljubljana Logatec 1
568036 SŽ Z01 151713229 0 (52888) ? ? Ljubljana Ivančna Gorica 1
568226 SŽ Z01 151713842 0 (53078) ? ? Ormož Središče 1
6433 SŽ Z01 149042908 0 (50471) ? ? Zidani Most Maribor 1
6555 SŽ Z01 149043289 0 (50698) ? ? Ljubljana Metlika 1
567732 SŽ Z01 151712281 0 (52583) ? ? Ljubljana Sevnica 1
568024 SŽ Z01 151713373 0 (52876) ? ? Sevnica Novo mesto Šmihel 1
179707 SŽ Z01 150113180 0 (50604) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6771 SŽ Z01 149044515 0 (50915) ? ? Grosuplje Kočevje 1
567758 SŽ Z01 151712201 0 (52610) ? ? Ljubljana Litija 1
179699 SŽ Z01 150113172 0 (50581) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
568312 SŽ Z01 151714421 0 (53164) ? ? Koper Divača 1
6628 SŽ Z01 149043615 0 (50771) ? ? Stranje Imeno 1
6340 SŽ Z01 149042440 0 (50378) ? ? Ljubljana Ljubljana Vižmarje 1
567962 SŽ Z01 151713188 0 (52814) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
567819 SŽ Z01 151713199 0 (52671) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
568073 SŽ Z01 151717812 0 (52925) ? ? Sveti Rok ob Sotli Celje 1
6446 SŽ Z01 149042927 0 (50484) ? ? Maribor Zidani Most 1
6400 SŽ Z01 149042700 0 (50438) ? ? Ilirska Bistrica Pivka 1
567786 SŽ Z01 151714504 0 (52638) ? ? Kočevje Ljubljana 1
567716 SŽ Z01 151712279 0 (52567) ? ? Ljubljana Dobova 1
568194 SŽ Z01 151714432 0 (53046) ? ? Maribor Šentilj 1
6312 SŽ Z01 149042404 0 (50350) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6745 SŽ Z01 149044462 0 (50889) ? ? Maribor Holmec 1
6706 SŽ Z01 149044231 0 (50849) ? ? Jesenice Bohinjska Bistrica 1
568372 SŽ Z01 15171483 0 (53224) ? ? Ljubljana Ilirska Bistrica 1
6241 SŽ Z01 149042202 0 (50279) ? ? Sevnica Ljubljana 1
6349 SŽ Z01 149042451 0 (50387) ? ? Kranj Ljubljana 1
567850 SŽ Z01 151712453 0 (52702) ? ? Kranj Ljubljana 1
6768 SŽ Z01 149044512 0 (50912) ? ? Kočevje Grosuplje 1
6708 SŽ Z01 149044255 0 (50851) ? ? Nova Gorica Prvačina 1
568181 SŽ Z01 15171150 0 (53033) ? ? Ljubljana Maribor 1
568022 SŽ Z01 151713203 0 (52874) ? ? Ljubljana Novo mesto Šmihel 1
6787 SŽ Z01 149044537 0 (50931) ? ? Ljubljana Kočevje 1
568224 SŽ Z01 151713836 0 (53076) ? ? Ormož Središče 1
6501 ? ? None None 1
567824 SŽ Z01 151713185 0 (52676) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6696 SŽ Z01 149044218 0 (50839) ? ? Sežana Nova Gorica 1
568141 SŽ Z01 151712982 0 (52993) ? ? Poljčane Maribor 1
567877 SŽ Z01 151712278 0 (52729) ? ? Dobova Ljubljana 1
568109 SŽ Z01 1517114 0 (52961) ? ? Ljubljana Maribor 1
6536 SŽ Z01 149043224 0 (50679) ? ? Metlika Ljubljana 1
567784 SŽ Z01 151714500 0 (52636) ? ? Kočevje Ljubljana 1
179677 SŽ Z01 150113120 0 (50512) ? ? Ljubljana Domžale 1
567878 SŽ Z01 151712280 0 (52730) ? ? Dobova Ljubljana 1
567964 SŽ Z01 151713192 0 (52816) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6509 ? ? None None 1
6645 SŽ Z01 149043718 0 (50788) ? ? Sveti Rok ob Sotli Rogatec 1
75097 SŽ Z01 149403155 0 (50540) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6474 ? ? None None 1
6546 SŽ Z01 149043237 0 (50689) ? ? Novo mesto Metlika 1
6658 SŽ Z01 149043840 0 (50801) ? ? Ormož Središče 1
179676 SŽ Z01 150113118 0 (50509) ? ? Ljubljana Jarše-Mengeš 1
568000 SŽ Z01 151712410 0 (52852) ? ? Ljubljana Jesenice 1
567711 SŽ Z01 151712805 0 (52562) ? ? Maribor Dobova 1
6348 SŽ Z01 149042449 0 (50386) ? ? Kranj Ljubljana 1
568330 SŽ Z01 151714221 0 (53182) ? ? Nova Gorica Sežana 1
6191 SŽ Z01 14904857 0 (50229) ? ? Bohinjska Bistrica Most na Soči 1
179724 SŽ Z01 150113197 0 (50655) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6547 SŽ Z01 149043281 0 (50690) ? ? Ljubljana Novo mesto Šmihel 1
179697 SŽ Z01 150113170 0 (50575) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
567917 SŽ Z01 151711607 0 (52769) ? ? Podčetrtek Ljubljana 1
6399 SŽ Z01 149042663 0 (50437) ? ? Sežana Logatec 1
568025 SŽ Z01 151713375 0 (52877) ? ? Sevnica Novo mesto Šmihel 1
6350 SŽ Z01 149042453 0 (50388) ? ? Kranj Ljubljana 1
6551 SŽ Z01 149043285 0 (50694) ? ? Novo mesto Metlika 1
6841 SŽ Z01 1490427512 0 (50985) ? ? Logatec Ljubljana 1
6588 SŽ Z01 149043504 0 (50731) ? ? Celje Velenje 1
6661 SŽ Z01 149043853 0 (50804) ? ? Središče Ormož 1
567884 SŽ Z01 151712268 0 (52736) ? ? Dobova Ljubljana 1
6816 SŽ Z01 1490426012 0 (50960) ? ? Logatec Ljubljana 1
6438 SŽ Z01 149042917 0 (50476) ? ? Maribor Zidani Most 1
567950 SŽ Z01 151713166 0 (52802) ? ? Ljubljana Jarše-Mengeš 1
567890 SŽ Z01 151712256 0 (52742) ? ? Dobova Ljubljana 1
6155 SŽ Z01 14904519 0 (50190) ? ? Maribor Ljubljana 1
6310 SŽ Z01 149042402 0 (50348) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6799 SŽ Z01 149047813 0 (50943) ? ? Rogatec Sveti Rok ob Sotli 1
568092 SŽ Z01 151713511 0 (52944) ? ? Velenje Celje 1
568285 SŽ Z01 151713530 0 (53137) ? ? Celje Velenje 1
6279 SŽ Z01 149042253 0 (50317) ? ? Ljubljana Dobova 1
6126 SŽ Z01 14904134 0 (50161) ? ? Ljubljana Sežana 1
6131 SŽ Z01 14904159 0 (50166) ? ? Maribor Dobova 1
6330 SŽ Z01 149042422 0 (50368) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6385 SŽ Z01 149042605 0 (50423) ? ? Sežana Divača 1
6264 SŽ Z01 149042226 0 (50302) ? ? Litija Ljubljana 1
6857 SŽ Z01 14904605 0 (51001) ? ? Maribor Ljubljana 1
6763 SŽ Z01 149044507 0 (50907) ? ? Grosuplje Kočevje 1
6197 SŽ Z01 149041153 0 (50235) ? ? Maribor Dobova 1
568015 SŽ Z01 151713291 0 (52867) ? ? Ljubljana Metlika 1
6574 SŽ Z01 149043379 0 (50717) ? ? Sevnica Trebnje 1
567984 SŽ Z01 151712426 0 (52836) ? ? Ljubljana Jesenice 1
568288 SŽ Z01 151713516 0 (53140) ? ? Celje Velenje 1
568185 SŽ Z01 151714010 0 (53037) ? ? Maribor Ruše 1
6687 SŽ Z01 149044209 0 (50830) ? ? Bohinjska Bistrica Prvačina 1
6674 SŽ Z01 149044024 0 (50817) ? ? Maribor Ruše 1
568370 SŽ Z01 151714298 0 (53222) ? ? Nova Gorica Bohinjska Bistrica 1
6856 SŽ Z01 149044519 0 (51000) ? ? Ljubljana Kočevje 1
568380 SŽ Z01 15171603 0 (53232) ? ? Ljubljana Metlika 1
6823 SŽ Z01 1490426161 0 (50967) ? ? Ljubljana Logatec 1
6703 SŽ Z01 149044228 0 (50846) ? ? Bohinjska Bistrica Jesenice 1
567922 SŽ Z01 15171613 0 (52774) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6134 SŽ Z01 14904212 0 (50169) ? ? Dobova Jesenice 1
6402 SŽ Z01 149042702 0 (50440) ? ? Ilirska Bistrica Logatec 1
568113 SŽ Z01 151714465 0 (52965) ? ? Holmec Maribor 1
6366 SŽ Z01 149042515 0 (50404) ? ? Murska Sobota Maribor 1
6520 SŽ Z01 149043205 0 (50663) ? ? Ljubljana Metlika 1
568130 SŽ Z01 151714025 0 (52982) ? ? Ruše Maribor 1
568260 SŽ Z01 151713721 0 (53112) ? ? Stranje Rogatec 1
6322 SŽ Z01 149042414 0 (50360) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6409 SŽ Z01 149042709 0 (50447) ? ? Pivka Ilirska Bistrica 1
6656 SŽ Z01 149043835 0 (50799) ? ? Središče Ormož 1
6557 SŽ Z01 149043291 0 (50700) ? ? Ljubljana Metlika 1
6826 SŽ Z01 1490426211 0 (50970) ? ? Logatec Ljubljana 1
568291 SŽ Z01 151713522 0 (53143) ? ? Celje Velenje 1
6675 SŽ Z01 149044025 0 (50818) ? ? Ruše Maribor 1
6293 SŽ Z01 149042272 0 (50331) ? ? Dobova Ljubljana 1
75129 SŽ Z01 149403193 0 (50642) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
568091 SŽ Z01 151713600 0 (52943) ? ? Imeno Celje 1
567722 SŽ Z01 151712261 0 (52573) ? ? Ljubljana Dobova 1
567841 SŽ Z01 151713121 0 (52693) ? ? Domžale Ljubljana 1
6838 SŽ Z01 1490427021 0 (50982) ? ? Logatec Ljubljana 1
6147 SŽ Z01 14904483 0 (50182) ? ? Ljubljana Ilirska Bistrica 1
6568 SŽ Z01 149043373 0 (50711) ? ? Sevnica Novo mesto Šmihel 1
6666 SŽ Z01 149044013 0 (50809) ? ? Ruše Maribor 1
6488 ? ? None None 1
6182 SŽ Z01 14904634 0 (50220) ? ? Dobova Ljubljana 1
6506 ? ? None None 1
6784 SŽ Z01 149044534 0 (50928) ? ? Kočevje Ljubljana 1
567739 SŽ Z01 151713380 0 (52590) ? ? Trebnje Sevnica 1
567907 SŽ Z01 151712007 0 (52759) ? ? Maribor Ljubljana 1
567981 SŽ Z01 151714220 0 (52833) ? ? Nova Gorica Jesenice 1
6808 SŽ Z01 1490418062 0 (50952) ? ? Ljubljana Logatec 1
6513 ? ? None None 1
6693 SŽ Z01 149044215 0 (50836) ? ? Most na Soči Nova Gorica 1
6788 SŽ Z01 149047706 0 (50932) ? ? Hrpelje-Kozina Divača 1
6427 SŽ Z01 149042902 0 (50465) ? ? Zidani Most Maribor 1
568259 SŽ Z01 151713719 0 (53111) ? ? Stranje Rogatec 1
6638 SŽ Z01 149043707 0 (50781) ? ? Celje Sveti Rok ob Sotli 1
6244 SŽ Z01 149042206 0 (50282) ? ? Litija Ljubljana 1
568214 SŽ Z01 151717807 0 (53066) ? ? Središče Ormož 1
6232 SŽ Z01 149042001 0 (50270) ? ? Maribor Ljubljana 1
6387 SŽ Z01 149042607 0 (50425) ? ? Sežana Divača 1
179714 SŽ Z01 150113187 0 (50625) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6450 SŽ Z01 149042933 0 (50488) ? ? Maribor Zidani Most 1
568274 SŽ Z01 151713609 0 (53126) ? ? Celje Imeno 1
6302 SŽ Z01 149042281 0 (50340) ? ? Ljubljana Sevnica 1
6609 SŽ Z01 149043526 0 (50752) ? ? Celje Velenje 1
568012 SŽ Z01 151713283 0 (52864) ? ? Novo mesto Metlika 1
568345 SŽ Z01 151714209 0 (53197) ? ? Bohinjska Bistrica Prvačina 1
6766 SŽ Z01 149044510 0 (50910) ? ? Kočevje Grosuplje 1
6701 SŽ Z01 149044224 0 (50844) ? ? Sežana Nova Gorica 1
568147 SŽ Z01 151712920 0 (52999) ? ? Zidani Most Maribor 1
6843 SŽ Z01 1490444202 0 (50987) ? ? Hrpelje-Kozina Koper 1
6482 ? ? None None 1
6772 SŽ Z01 149044516 0 (50916) ? ? Kočevje Ljubljana 1
75123 SŽ Z01 149403187 0 (50624) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6847 SŽ Z01 1490444213 0 (50991) ? ? Koper Divača 1
6590 SŽ Z01 149043506 0 (50733) ? ? Celje Velenje 1
75120 SŽ Z01 149403184 0 (50615) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6270 SŽ Z01 149042232 0 (50308) ? ? Litija Ljubljana 1
6751 SŽ Z01 149044468 0 (50895) ? ? Maribor Prevalje 1
568318 SŽ Z01 151711605 0 (53170) ? ? Maribor Koper 1
568057 SŽ Z01 151714533 0 (52909) ? ? Ljubljana Kočevje 1
6207 SŽ Z01 149041607 0 (50245) ? ? Podčetrtek Ljubljana 1
6639 SŽ Z01 149043708 0 (50782) ? ? Rogatec Celje 1
568201 SŽ Z01 151714446 0 (53053) ? ? Maribor Holmec 1
6361 SŽ Z01 149042510 0 (50399) ? ? Maribor Hodoš 1
6608 SŽ Z01 149043525 0 (50751) ? ? Velenje Celje 1
567996 SŽ Z01 151712402 0 (52848) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6196 SŽ Z01 149041152 0 (50234) ? ? Dobova Maribor 1
6390 SŽ Z01 149042616 0 (50428) ? ? Logatec Pivka 1
567956 SŽ Z01 151713168 0 (52808) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6309 SŽ Z01 149042401 0 (50347) ? ? Jesenice Ljubljana 1
6747 SŽ Z01 149044464 0 (50891) ? ? Maribor Holmec 1
568133 SŽ Z01 151712990 0 (52985) ? ? Pragersko Maribor 1
6769 SŽ Z01 149044513 0 (50913) ? ? Grosuplje Kočevje 1
568125 SŽ Z01 151714441 0 (52977) ? ? Šentilj Maribor 1
567896 SŽ Z01 151712230 0 (52748) ? ? Litija Ljubljana 1
568007 SŽ Z01 151713223 0 (52859) ? ? Ljubljana Metlika 1
6320 SŽ Z01 149042412 0 (50358) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6797 SŽ Z01 149047811 0 (50941) ? ? Celje Sveti Rok ob Sotli 1
6709 SŽ Z01 149044286 0 (50852) ? ? Sežana Nova Gorica 1
6627 SŽ Z01 149043614 0 (50770) ? ? Imeno Celje 1
6393 SŽ Z01 149042636 0 (50431) ? ? Logatec Pivka 1
6540 SŽ Z01 149043228 0 (50683) ? ? Ivančna Gorica Ljubljana 1
568026 SŽ Z01 151713383 0 (52878) ? ? Sevnica Novo mesto Šmihel 1
6759 SŽ Z01 149044501 0 (50903) ? ? Ljubljana Kočevje 1
6478 ? ? None None 1
568180 SŽ Z01 1517136 0 (53032) ? ? Ljubljana Maribor 1
567792 SŽ Z01 151713296 0 (52644) ? ? Ivančna Gorica Ljubljana 1
567741 SŽ Z01 151713386 0 (52592) ? ? Trebnje Sevnica 1
179725 SŽ Z01 150113199 0 (50658) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6313 SŽ Z01 149042405 0 (50351) ? ? Jesenice Ljubljana 1
6135 SŽ Z01 14904213 0 (50170) ? ? Jesenice Dobova 1
6852 SŽ Z01 1490427532 0 (50996) ? ? Koper Divača 1
6605 SŽ Z01 149043522 0 (50748) ? ? Celje Velenje 1
568140 SŽ Z01 151712980 0 (52992) ? ? Poljčane Maribor 1
567909 SŽ Z01 151712202 0 (52761) ? ? Sevnica Ljubljana 1
568263 SŽ Z01 151713701 0 (53115) ? ? Celje Sveti Rok ob Sotli 1
568154 SŽ Z01 151712906 0 (53006) ? ? Zidani Most Maribor 1
6489 ? ? None None 1
568168 SŽ Z01 15171612 0 (53020) ? ? Ljubljana Maribor 1
567733 SŽ Z01 151712801 0 (52584) ? ? Celje Sevnica 1
6684 SŽ Z01 149044205 0 (50827) ? ? Jesenice Nova Gorica 1
6514 ? ? None None 1
6363 SŽ Z01 149042512 0 (50401) ? ? Pragersko Murska Sobota 1
75115 SŽ Z01 149403179 0 (50600) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
567915 SŽ Z01 151711809 0 (52767) ? ? Sežana Ljubljana 1
568136 SŽ Z01 151714013 0 (52988) ? ? Ruše Maribor 1
568192 SŽ Z01 151714453 0 (53044) ? ? Maribor Ruše 1
6453 SŽ Z01 149042981 0 (50491) ? ? Maribor Poljčane 1
6164 SŽ Z01 14904606 0 (50199) ? ? Ljubljana Maribor 1
567894 SŽ Z01 151712226 0 (52746) ? ? Litija Ljubljana 1
6289 SŽ Z01 149042266 0 (50327) ? ? Dobova Ljubljana 1
568258 SŽ Z01 151713718 0 (53110) ? ? Sveti Rok ob Sotli Rogatec 1
567995 SŽ Z01 151712424 0 (52847) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6397 SŽ Z01 149042658 0 (50435) ? ? Ljubljana Sežana 1
568193 SŽ Z01 151714430 0 (53045) ? ? Maribor Šentilj 1
6465 SŽ Z01 149042993 0 (50503) ? ? Maribor Poljčane 1
567815 SŽ Z01 151713191 0 (52667) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
568004 SŽ Z01 151713205 0 (52856) ? ? Ljubljana Metlika 1
568252 SŽ Z01 151713726 0 (53104) ? ? Rogatec Stranje 1
6355 SŽ Z01 149042504 0 (50393) ? ? Pragersko Murska Sobota 1
568063 SŽ Z01 151714515 0 (52915) ? ? Grosuplje Kočevje 1
567842 SŽ Z01 151713123 0 (52694) ? ? Domžale Ljubljana 1
568105 SŽ Z01 151712501 0 (52957) ? ? Hodoš Pragersko 1
568331 SŽ Z01 151714223 0 (53183) ? ? Nova Gorica Sežana 1
567873 SŽ Z01 151712413 0 (52725) ? ? Jesenice Ljubljana 1
6497 ? ? None None 1
568215 SŽ Z01 151713823 0 (53067) ? ? Središče Ormož 1
567898 SŽ Z01 151712206 0 (52750) ? ? Litija Ljubljana 1
6553 SŽ Z01 149043287 0 (50696) ? ? Ljubljana Novo mesto Kandija 1
6353 SŽ Z01 149042502 0 (50391) ? ? Pragersko Ormož 1
567899 SŽ Z01 151712208 0 (52751) ? ? Litija Ljubljana 1
6569 SŽ Z01 149043374 0 (50712) ? ? Trebnje Sevnica 1
568095 SŽ Z01 151713517 0 (52947) ? ? Velenje Celje 1
568042 SŽ Z01 151714506 0 (52894) ? ? Kočevje Grosuplje 1
568187 SŽ Z01 151714014 0 (53039) ? ? Maribor Ruše 1
567773 SŽ Z01 1517111 0 (52625) ? ? Maribor Ljubljana 1
568271 SŽ Z01 151713601 0 (53123) ? ? Stranje Imeno 1
568169 SŽ Z01 15171643 0 (53021) ? ? Murska Sobota Maribor 1
568052 SŽ Z01 151714505 0 (52904) ? ? Ljubljana Kočevje 1
567779 SŽ Z01 151714524 0 (52631) ? ? Kočevje Ljubljana 1
6783 SŽ Z01 149044533 0 (50927) ? ? Ljubljana Kočevje 1
568152 SŽ Z01 151712902 0 (53004) ? ? Zidani Most Maribor 1
567770 SŽ Z01 151712229 0 (52622) ? ? Ljubljana Litija 1
6484 ? ? None None 1
568005 SŽ Z01 151713211 0 (52857) ? ? Ljubljana Metlika 1
567869 SŽ Z01 151712405 0 (52721) ? ? Jesenice Ljubljana 1
6214 SŽ Z01 149041641 0 (50252) ? ? Hodoš Ljubljana 1
6728 SŽ Z01 149044439 0 (50871) ? ? Šentilj Maribor 1
6304 SŽ Z01 149042301 0 (50342) ? ? Zidani Most Dobova 1
6595 SŽ Z01 149043511 0 (50738) ? ? Velenje Celje 1
568309 SŽ Z01 151712605 0 (53161) ? ? Sežana Divača 1
6781 SŽ Z01 149044531 0 (50925) ? ? Ljubljana Kočevje 1
568286 SŽ Z01 151713590 0 (53138) ? ? Celje Velenje 1
568322 SŽ Z01 15171134 0 (53174) ? ? Ljubljana Sežana 1
568108 SŽ Z01 151712989 0 (52960) ? ? Maribor Pragersko 1
568340 SŽ Z01 151711814 0 (53192) ? ? Divača Sežana 1
568066 SŽ Z01 151713407 0 (52918) ? ? Celje Laško 1
6811 SŽ Z01 1490418071 0 (50955) ? ? Logatec Ljubljana 1
567955 SŽ Z01 151713164 0 (52807) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6351 SŽ Z01 149042500 0 (50389) ? ? Maribor Hodoš 1
568090 SŽ Z01 151713531 0 (52942) ? ? Velenje Celje 1
567910 SŽ Z01 151711641 0 (52762) ? ? Hodoš Ljubljana 1
568262 SŽ Z01 151717810 0 (53114) ? ? Sveti Rok ob Sotli Rogatec 1
567882 SŽ Z01 151712264 0 (52734) ? ? Dobova Ljubljana 1
567857 SŽ Z01 151712443 0 (52709) ? ? Kranj Ljubljana 1
6738 SŽ Z01 149044455 0 (50881) ? ? Šentilj Maribor 1
6287 SŽ Z01 149042264 0 (50325) ? ? Dobova Ljubljana 1
6203 SŽ Z01 149041281 0 (50241) ? ? Ljubljana Ilirska Bistrica 1
6828 SŽ Z01 1490426342 0 (50972) ? ? Ljubljana Logatec 1
6206 SŽ Z01 149041606 0 (50244) ? ? Ljubljana Podčetrtek 1
6166 SŽ Z01 14904608 0 (50201) ? ? Ljubljana Maribor 1
75081 SŽ Z01 149403105 0 (50505) ? ? Domžale Ljubljana 1
6663 SŽ Z01 149044003 0 (50806) ? ? Prevalje Maribor 1
567930 SŽ Z01 15171602 0 (52782) ? ? Metlika Ljubljana 1
6731 SŽ Z01 149044443 0 (50874) ? ? Šentilj Maribor 1
6305 SŽ Z01 149042391 0 (50343) ? ? Zidani Most Dobova 1
6713 SŽ Z01 149044294 0 (50856) ? ? Nova Gorica Jesenice 1
567766 SŽ Z01 151712441 0 (52618) ? ? Kranj Litija 1
568209 SŽ Z01 151712524 0 (53061) ? ? Maribor Ormož 1
568343 SŽ Z01 151712602 0 (53195) ? ? Ljubljana Sežana 1
6682 SŽ Z01 149044202 0 (50825) ? ? Sežana Most na Soči 1
568100 SŽ Z01 151712985 0 (52952) ? ? Maribor Poljčane 1
6805 SŽ Z01 1490418041 0 (50949) ? ? Ljubljana Logatec 1
6683 SŽ Z01 149044203 0 (50826) ? ? Jesenice Sežana 1
6767 SŽ Z01 149044511 0 (50911) ? ? Grosuplje Kočevje 1
6202 SŽ Z01 149041273 0 (50240) ? ? Rakitovec Divača 1
568106 SŽ Z01 151712503 0 (52958) ? ? Ormož Pragersko 1
568191 SŽ Z01 151714433 0 (53043) ? ? Maribor Ruše 1
6668 SŽ Z01 149044015 0 (50811) ? ? Ruše Maribor 1
6493 ? ? None None 1
6635 SŽ Z01 149043703 0 (50778) ? ? Celje Rogatec 1
6181 SŽ Z01 14904633 0 (50219) ? ? Ljubljana Dobova 1
568348 SŽ Z01 15171861 0 (53200) ? ? Bohinjska Bistrica Nova Gorica 1
567742 SŽ Z01 151712207 0 (52593) ? ? Ljubljana Zidani Most 1
6793 SŽ Z01 149047807 0 (50937) ? ? Središče Ormož 1
567927 SŽ Z01 15171632 0 (52779) ? ? Dobova Ljubljana 1
567721 SŽ Z01 151712259 0 (52572) ? ? Ljubljana Dobova 1
568299 SŽ Z01 151712636 0 (53151) ? ? Ljubljana Pivka 1
567715 SŽ Z01 151712277 0 (52566) ? ? Ljubljana Dobova 1
568200 SŽ Z01 151714456 0 (53052) ? ? Maribor Šentilj 1
567880 SŽ Z01 151712260 0 (52732) ? ? Dobova Ljubljana 1
6533 SŽ Z01 149043220 0 (50676) ? ? Metlika Ljubljana 1
6128 SŽ Z01 14904150 0 (50163) ? ? Ljubljana Maribor 1
6267 SŽ Z01 149042229 0 (50305) ? ? Ljubljana Litija 1
567900 SŽ Z01 151712210 0 (52752) ? ? Litija Ljubljana 1
568111 SŽ Z01 151714461 0 (52963) ? ? Holmec Maribor 1
567759 SŽ Z01 151712205 0 (52611) ? ? Ljubljana Litija 1
6405 SŽ Z01 149042705 0 (50443) ? ? Pivka Ilirska Bistrica 1
568253 SŽ Z01 151713703 0 (53105) ? ? Celje Rogatec 1
6162 SŽ Z01 14904603 0 (50197) ? ? Ljubljana Metlika 1
568204 SŽ Z01 151714460 0 (53056) ? ? Maribor Holmec 1
568049 SŽ Z01 151714493 0 (52901) ? ? Grosuplje Kočevje 1
6755 SŽ Z01 149044493 0 (50899) ? ? Grosuplje Kočevje 1
6306 SŽ Z01 149042393 0 (50344) ? ? Zidani Most Dobova 1
6418 SŽ Z01 149042800 0 (50456) ? ? Dobova Maribor 1
567778 SŽ Z01 15171246 0 (52630) ? ? Hodoš Ljubljana 1
568107 SŽ Z01 151712529 0 (52959) ? ? Ormož Pragersko 1
567772 SŽ Z01 151712233 0 (52624) ? ? Ljubljana Litija 1
568374 SŽ Z01 151712703 0 (53226) ? ? Pivka Ilirska Bistrica 1
6345 SŽ Z01 149042445 0 (50383) ? ? Kranj Ljubljana 1
6543 SŽ Z01 149043233 0 (50686) ? ? Ljubljana Novo mesto Kandija 1
568320 SŽ Z01 151712752 0 (53172) ? ? Ljubljana Koper 1
6255 SŽ Z01 149042217 0 (50293) ? ? Ljubljana Litija 1
6679 SŽ Z01 149044095 0 (50822) ? ? Ruše Maribor 1
567763 SŽ Z01 151712215 0 (52615) ? ? Ljubljana Litija 1
6531 SŽ Z01 149043218 0 (50674) ? ? Črnomelj Trebnje 1
179702 SŽ Z01 150113175 0 (50589) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
75104 SŽ Z01 149403166 0 (50563) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6549 SŽ Z01 149043283 0 (50692) ? ? Novo mesto Metlika 1
567966 SŽ Z01 151713172 0 (52818) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6168 ? ? None None 1
6347 SŽ Z01 149042447 0 (50385) ? ? Ljubljana Vižmarje Ljubljana 1
567916 SŽ Z01 15171634 0 (52768) ? ? Dobova Ljubljana 1
6737 SŽ Z01 149044453 0 (50880) ? ? Maribor Ruše 1
75113 SŽ Z01 149403177 0 (50594) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
567911 SŽ Z01 151711643 0 (52763) ? ? Murska Sobota Ljubljana 1
568219 SŽ Z01 151713853 0 (53071) ? ? Središče Ormož 1
6607 SŽ Z01 149043524 0 (50750) ? ? Celje Velenje 1
567976 SŽ Z01 151712400 0 (52828) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6170 SŽ Z01 14904612 0 (50207) ? ? Ljubljana Maribor 1
179379 SŽ Z01 15011611 0 (50206) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
567767 SŽ Z01 151712217 0 (52619) ? ? Ljubljana Litija 1
6280 SŽ Z01 149042255 0 (50318) ? ? Ljubljana Dobova 1
6508 ? ? None None 1
6798 SŽ Z01 149047812 0 (50942) ? ? Sveti Rok ob Sotli Celje 1
567812 SŽ Z01 151713212 0 (52664) ? ? Metlika Ljubljana 1
6642 SŽ Z01 149043711 0 (50785) ? ? Celje Rogatec 1
568270 SŽ Z01 151711608 0 (53122) ? ? Ljubljana Imeno 1
6707 SŽ Z01 149044254 0 (50850) ? ? Prvačina Nova Gorica 1
6556 SŽ Z01 149043290 0 (50699) ? ? Metlika Ljubljana 1
6779 SŽ Z01 149044524 0 (50923) ? ? Kočevje Ljubljana 1
568256 SŽ Z01 151713711 0 (53108) ? ? Celje Rogatec 1
6776 SŽ Z01 149044521 0 (50920) ? ? Grosuplje Kočevje 1
568135 SŽ Z01 151714003 0 (52987) ? ? Prevalje Maribor 1
568300 SŽ Z01 151712700 0 (53152) ? ? Ilirska Bistrica Pivka 1
568028 SŽ Z01 151713292 0 (52880) ? ? Metlika Novo mesto 1
567871 SŽ Z01 151712409 0 (52723) ? ? Jesenice Ljubljana 1
6158 SŽ Z01 14904526 0 (50193) ? ? Ljubljana Maribor 1
567805 SŽ Z01 151713224 0 (52657) ? ? Metlika Ljubljana 1
568175 SŽ Z01 15171518 0 (53027) ? ? Ljubljana Maribor 1
568098 SŽ Z01 151712981 0 (52950) ? ? Maribor Poljčane 1
6565 SŽ Z01 149043299 0 (50708) ? ? Ljubljana Ivančna Gorica 1
6190 SŽ Z01 14904856 0 (50228) ? ? Podbrdo Bohinjska Bistrica 1
6209 SŽ Z01 149041611 0 (50247) ? ? Maribor Ljubljana 1
567788 SŽ Z01 151714518 0 (52640) ? ? Kočevje Ljubljana 1
224210 SŽ Z01 150312432 0 (52208) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6358 SŽ Z01 149042507 0 (50396) ? ? Murska Sobota Ljutomer mesto 1
6515 ? ? None None 1
567863 SŽ Z01 151712417 0 (52715) ? ? Jesenice Ljubljana 1
6303 SŽ Z01 149042283 0 (50341) ? ? Ljubljana Dobova 1
6443 SŽ Z01 149042924 0 (50481) ? ? Zidani Most Maribor 1
6704 SŽ Z01 149044229 0 (50847) ? ? Jesenice Bohinjska Bistrica 1
6338 SŽ Z01 149042430 0 (50376) ? ? Ljubljana Jesenice 1
567883 SŽ Z01 151712266 0 (52735) ? ? Dobova Ljubljana 1
6715 SŽ Z01 149044296 0 (50858) ? ? Nova Gorica Jesenice 1
6697 SŽ Z01 149044219 0 (50840) ? ? Jesenice Nova Gorica 1
179690 SŽ Z01 150113163 0 (50555) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
179691 SŽ Z01 150113164 0 (50558) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
567777 SŽ Z01 15171151 0 (52629) ? ? Maribor Ljubljana 1
567835 SŽ Z01 151713159 0 (52687) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6604 SŽ Z01 149043521 0 (50747) ? ? Velenje Celje 1
568207 SŽ Z01 151712502 0 (53059) ? ? Pragersko Ormož 1
568018 SŽ Z01 151713219 0 (52870) ? ? Ljubljana Novo mesto Kandija 1
567780 SŽ Z01 151714530 0 (52632) ? ? Kočevje Ljubljana 1
6448 SŽ Z01 149042929 0 (50486) ? ? Maribor Celje 1
6720 SŽ Z01 149044431 0 (50863) ? ? Šentilj Maribor 1
179682 SŽ Z01 150113149 0 (50529) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
568356 SŽ Z01 151714219 0 (53208) ? ? Jesenice Nova Gorica 1
567740 SŽ Z01 151713382 0 (52591) ? ? Novo mesto Šmihel Sevnica 1
567978 SŽ Z01 151714210 0 (52830) ? ? Sežana Jesenice 1
179701 SŽ Z01 150113174 0 (50587) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
568010 SŽ Z01 151713235 0 (52862) ? ? Ljubljana Metlika 1
568333 SŽ Z01 151712608 0 (53185) ? ? Divača Sežana 1
568121 SŽ Z01 151714431 0 (52973) ? ? Šentilj Maribor 1
179705 SŽ Z01 150113178 0 (50598) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
567838 SŽ Z01 151712663 0 (52690) ? ? Sežana Ljubljana 1
6271 SŽ Z01 149042233 0 (50309) ? ? Ljubljana Litija 1
568062 SŽ Z01 151714513 0 (52914) ? ? Grosuplje Kočevje 1
567953 SŽ Z01 151713160 0 (52805) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6380 SŽ Z01 149042529 0 (50418) ? ? Ormož Pragersko 1
568264 SŽ Z01 151713707 0 (53116) ? ? Celje Sveti Rok ob Sotli 1
567893 SŽ Z01 151712224 0 (52745) ? ? Litija Ljubljana 1
75116 SŽ Z01 149403180 0 (50603) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
568324 SŽ Z01 151711804 0 (53176) ? ? Ljubljana Sežana 1
568296 SŽ Z01 151712622 0 (53148) ? ? Ljubljana Logatec 1
6832 SŽ Z01 1490426362 0 (50976) ? ? Ljubljana Logatec 1
567752 SŽ Z01 151712907 0 (52603) ? ? Maribor Zidani Most 1
6316 SŽ Z01 149042408 0 (50354) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6317 SŽ Z01 149042409 0 (50355) ? ? Jesenice Ljubljana 1
567999 SŽ Z01 151712408 0 (52851) ? ? Ljubljana Jesenice 1
567891 SŽ Z01 151712258 0 (52743) ? ? Dobova Ljubljana 1
6633 SŽ Z01 149043701 0 (50776) ? ? Celje Sveti Rok ob Sotli 1
289236 SŽ Z01 15061414 0 (52212) ? ? Dobova Jesenice 1
6125 SŽ Z01 1490436 0 (50160) ? ? Ljubljana Maribor 1
6323 SŽ Z01 149042415 0 (50361) ? ? Jesenice Ljubljana 1
6782 SŽ Z01 149044532 0 (50926) ? ? Kočevje Ljubljana 1
568080 SŽ Z01 151713608 0 (52932) ? ? Imeno Celje 1
567806 SŽ Z01 151713226 0 (52658) ? ? Novo mesto Kandija Ljubljana 1
568190 SŽ Z01 151714094 0 (53042) ? ? Maribor Ruše 1
568048 SŽ Z01 151714491 0 (52900) ? ? Grosuplje Kočevje 1
6367 SŽ Z01 149042516 0 (50405) ? ? Ormož Murska Sobota 1
179715 SŽ Z01 150113188 0 (50628) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
568196 SŽ Z01 151714436 0 (53048) ? ? Maribor Šentilj 1
6700 SŽ Z01 149044223 0 (50843) ? ? Nova Gorica Sežana 1
568069 SŽ Z01 151713501 0 (52921) ? ? Velenje Celje 1
567861 SŽ Z01 151712451 0 (52713) ? ? Kranj Ljubljana 1
75119 SŽ Z01 149403183 0 (50612) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6224 SŽ Z01 149041809 0 (50262) ? ? Sežana Logatec 1
75108 SŽ Z01 149403171 0 (50577) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6692 SŽ Z01 149044214 0 (50835) ? ? Nova Gorica Jesenice 1
6142 SŽ Z01 14904414 0 (50177) ? ? Dobova Jesenice 1
568241 SŽ Z01 15171620 0 (53093) ? ? Pragersko Hodoš 1
6357 SŽ Z01 149042506 0 (50395) ? ? Ljutomer mesto Hodoš 1
6334 SŽ Z01 149042426 0 (50372) ? ? Ljubljana Jesenice 1
75132 SŽ Z01 149403196 0 (50651) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
179717 SŽ Z01 150113190 0 (50634) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6492 ? ? None None 1
6754 SŽ Z01 149044492 0 (50898) ? ? Kočevje Grosuplje 1
567914 SŽ Z01 151711807 0 (52766) ? ? Sežana Ljubljana 1
567751 SŽ Z01 151712937 0 (52602) ? ? Maribor Zidani Most 1
6780 SŽ Z01 149044530 0 (50924) ? ? Kočevje Ljubljana 1
6247 SŽ Z01 149042209 0 (50285) ? ? Ljubljana Litija 1
6681 SŽ Z01 149044201 0 (50824) ? ? Jesenice Sežana 1
6494 ? ? None None 1
567804 SŽ Z01 151713222 0 (52656) ? ? Metlika Ljubljana 1
6221 SŽ Z01 149041806 0 (50259) ? ? Logatec Sežana 1
6591 SŽ Z01 149043507 0 (50734) ? ? Velenje Celje 1
6311 SŽ Z01 149042403 0 (50349) ? ? Jesenice Ljubljana 1
568173 SŽ Z01 151712004 0 (53025) ? ? Ljubljana Maribor 1
6742 SŽ Z01 149044459 0 (50885) ? ? Holmec Maribor 1
6542 SŽ Z01 149043232 0 (50685) ? ? Rosalnice Ljubljana 1
567832 SŽ Z01 151713151 0 (52684) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
75089 SŽ Z01 149403147 0 (50523) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6432 SŽ Z01 149042907 0 (50470) ? ? Maribor Zidani Most 1
567905 SŽ Z01 151711897 0 (52757) ? ? Sežana Ljubljana 1
568128 SŽ Z01 151714021 0 (52980) ? ? Ruše Maribor 1
568321 SŽ Z01 151714420 0 (53173) ? ? Divača Koper 1
568303 SŽ Z01 151712708 0 (53155) ? ? Ilirska Bistrica Pivka 1
6599 SŽ Z01 149043516 0 (50742) ? ? Celje Velenje 1
567708 SŽ Z01 151712393 0 (52559) ? ? Zidani Most Dobova 1
6815 SŽ Z01 1490418121 0 (50959) ? ? Ljubljana Logatec 1
567781 SŽ Z01 151714532 0 (52633) ? ? Kočevje Ljubljana 1
6586 SŽ Z01 149043501 0 (50729) ? ? Velenje Celje 1
6288 SŽ Z01 149042265 0 (50326) ? ? Ljubljana Dobova 1
6777 SŽ Z01 149044522 0 (50921) ? ? Kočevje Grosuplje 1
567974 SŽ Z01 15171414 0 (52826) ? ? Dobova Jesenice 1
6646 SŽ Z01 149043719 0 (50789) ? ? Stranje Rogatec 1
568329 SŽ Z01 151714217 0 (53181) ? ? Nova Gorica Sežana 1
6352 SŽ Z01 149042501 0 (50390) ? ? Hodoš Pragersko 1
6307 SŽ Z01 149042395 0 (50345) ? ? Zidani Most Dobova 1
6472 ? ? None None 1
6315 SŽ Z01 149042407 0 (50353) ? ? Jesenice Ljubljana 1
567940 SŽ Z01 151712440 0 (52792) ? ? Ljubljana Ljubljana Vižmarje 1
567855 SŽ Z01 151712625 0 (52707) ? ? Logatec Ljubljana 1
75087 SŽ Z01 149403141 0 (50521) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
567943 SŽ Z01 151712222 0 (52795) ? ? Litija Kranj 1
75084 SŽ Z01 149403120 0 (50511) ? ? Ljubljana Domžale 1
567960 SŽ Z01 151713184 0 (52812) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6651 SŽ Z01 149043726 0 (50794) ? ? Rogatec Stranje 1
568164 SŽ Z01 151712010 0 (53016) ? ? Ljubljana Maribor 1
6659 SŽ Z01 149043841 0 (50802) ? ? Središče Ormož 1
568314 SŽ Z01 151717707 0 (53166) ? ? Divača Hrpelje-Kozina 1
6296 SŽ Z01 149042275 0 (50334) ? ? Ljubljana Dobova 1
568074 SŽ Z01 151713702 0 (52926) ? ? Sveti Rok ob Sotli Celje 1
6298 SŽ Z01 149042277 0 (50336) ? ? Ljubljana Dobova 1
6369 SŽ Z01 149042518 0 (50407) ? ? Maribor Murska Sobota 1
568230 SŽ Z01 151712520 0 (53082) ? ? Maribor Murska Sobota 1
6261 SŽ Z01 149042223 0 (50299) ? ? Ljubljana Zidani Most 1
568053 SŽ Z01 151714507 0 (52905) ? ? Grosuplje Kočevje 1
6694 SŽ Z01 149044216 0 (50837) ? ? Sežana Nova Gorica 1
568045 SŽ Z01 151714512 0 (52897) ? ? Kočevje Grosuplje 1
567865 SŽ Z01 151712421 0 (52717) ? ? Jesenice Ljubljana 1
568225 SŽ Z01 151713840 0 (53077) ? ? Ormož Središče 1
6260 SŽ Z01 149042222 0 (50298) ? ? Litija Kranj 1
567932 SŽ Z01 15171607 0 (52784) ? ? Maribor Ljubljana 1
6804 SŽ Z01 1490418042 0 (50948) ? ? Ljubljana Logatec 1
6185 SŽ Z01 14904643 0 (50223) ? ? Murska Sobota Maribor 1
6265 SŽ Z01 149042227 0 (50303) ? ? Ljubljana Sevnica 1
568223 SŽ Z01 151713830 0 (53075) ? ? Ormož Središče 1
6510 ? ? None None 1
179703 SŽ Z01 150113176 0 (50592) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
568039 SŽ Z01 151713299 0 (52891) ? ? Ljubljana Ivančna Gorica 1
567833 SŽ Z01 151713153 0 (52685) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
568002 SŽ Z01 151713201 0 (52854) ? ? Novo mesto Rosalnice 1
75110 SŽ Z01 149403173 0 (50583) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
567973 SŽ Z01 15171314 0 (52825) ? ? Dobova Jesenice 1
568027 SŽ Z01 15171609 0 (52879) ? ? Ljubljana Novo mesto 1
6324 SŽ Z01 149042416 0 (50362) ? ? Ljubljana Jesenice 1
567947 SŽ Z01 151713120 0 (52799) ? ? Ljubljana Domžale 1
6529 SŽ Z01 149043216 0 (50672) ? ? Novo mesto Šmihel Ljubljana 1
568157 SŽ Z01 151712519 0 (53009) ? ? Murska Sobota Maribor 1
568061 SŽ Z01 151714511 0 (52913) ? ? Grosuplje Kočevje 1
6213 SŽ Z01 149041640 0 (50251) ? ? Ljubljana Murska Sobota 1
567719 SŽ Z01 151712253 0 (52570) ? ? Ljubljana Dobova 1
567889 SŽ Z01 151712252 0 (52741) ? ? Dobova Ljubljana 1
568254 SŽ Z01 151713705 0 (53106) ? ? Celje Rogatec 1
567845 SŽ Z01 151712635 0 (52697) ? ? Logatec Ljubljana 1
6535 SŽ Z01 149043223 0 (50678) ? ? Ljubljana Metlika 1
6765 SŽ Z01 149044509 0 (50909) ? ? Grosuplje Kočevje 1
567757 SŽ Z01 151712925 0 (52609) ? ? Maribor Zidani Most 1
6481 ? ? None None 1
567816 SŽ Z01 151713193 0 (52668) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
567709 SŽ Z01 151712395 0 (52560) ? ? Zidani Most Dobova 1
568143 SŽ Z01 151712986 0 (52995) ? ? Poljčane Maribor 1
568282 SŽ Z01 151713510 0 (53134) ? ? Celje Velenje 1
568034 SŽ Z01 151713385 0 (52886) ? ? Sevnica Trebnje 1
568379 SŽ Z01 151712715 0 (53231) ? ? Pivka Ilirska Bistrica 1
6735 SŽ Z01 149044451 0 (50878) ? ? Holmec Maribor 1
6744 SŽ Z01 149044461 0 (50888) ? ? Holmec Maribor 1
568359 SŽ Z01 151714254 0 (53211) ? ? Prvačina Nova Gorica 1
6143 SŽ Z01 14904415 0 (50178) ? ? Jesenice Dobova 1
567717 SŽ Z01 151712283 0 (52568) ? ? Ljubljana Dobova 1
6576 SŽ Z01 149043381 0 (50719) ? ? Sevnica Trebnje 1
6161 SŽ Z01 14904602 0 (50196) ? ? Metlika Ljubljana 1
6386 SŽ Z01 149042606 0 (50424) ? ? Logatec Sežana 1
6140 SŽ Z01 14904314 0 (50175) ? ? Dobova Jesenice 1
568083 SŽ Z01 151713616 0 (52935) ? ? Imeno Celje 1
6150 SŽ Z01 14904508 0 (50185) ? ? Koper Ljubljana 1
6149 SŽ Z01 14904503 0 (50184) ? ? Hodoš Koper 1
75121 SŽ Z01 149403185 0 (50618) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6842 SŽ Z01 1490444201 0 (50986) ? ? Divača Koper 1
568198 SŽ Z01 151714440 0 (53050) ? ? Maribor Šentilj 1
6254 SŽ Z01 149042216 0 (50292) ? ? Litija Ljubljana 1
567701 SŽ Z01 15171211 0 (52552) ? ? Jesenice Dobova 1
567820 SŽ Z01 151713177 0 (52672) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
6552 SŽ Z01 149043286 0 (50695) ? ? Rosalnice Ljubljana 1
568339 SŽ Z01 151711812 0 (53191) ? ? Ljubljana Sežana 1
568137 SŽ Z01 151714015 0 (52989) ? ? Ruše Maribor 1
6412 SŽ Z01 149042713 0 (50450) ? ? Pivka Ilirska Bistrica 1
568075 SŽ Z01 151713708 0 (52927) ? ? Rogatec Celje 1
6622 SŽ Z01 149043609 0 (50765) ? ? Celje Imeno 1
6836 SŽ Z01 1490426631 0 (50980) ? ? Logatec Ljubljana 1
567923 SŽ Z01 15171614 0 (52775) ? ? Zidani Most Ljubljana 1
567774 SŽ Z01 1517131 0 (52626) ? ? Maribor Ljubljana 1
567961 SŽ Z01 151713186 0 (52813) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
567886 SŽ Z01 151712234 0 (52738) ? ? Litija Ljubljana 1
567761 SŽ Z01 151712211 0 (52613) ? ? Ljubljana Litija 1
567754 SŽ Z01 151712917 0 (52605) ? ? Maribor Zidani Most 1
568347 SŽ Z01 15171601 0 (53199) ? ? Jesenice Nova Gorica 1
75102 SŽ Z01 149403164 0 (50557) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
567723 SŽ Z01 151712265 0 (52574) ? ? Ljubljana Dobova 1
568313 SŽ Z01 151717706 0 (53165) ? ? Hrpelje-Kozina Divača 1
6562 SŽ Z01 149043296 0 (50705) ? ? Ivančna Gorica Ljubljana 1
6734 SŽ Z01 149044446 0 (50877) ? ? Maribor Holmec 1
568220 SŽ Z01 151713855 0 (53072) ? ? Središče Ormož 1
6761 SŽ Z01 149044505 0 (50905) ? ? Ljubljana Kočevje 1
6592 SŽ Z01 149043508 0 (50735) ? ? Celje Velenje 1
568323 SŽ Z01 151711802 0 (53175) ? ? Ljubljana Sežana 1
568153 SŽ Z01 151712904 0 (53005) ? ? Zidani Most Maribor 1
568104 SŽ Z01 15171621 0 (52956) ? ? Hodoš Pragersko 1
6606 SŽ Z01 149043523 0 (50749) ? ? Velenje Celje 1
6538 SŽ Z01 149043226 0 (50681) ? ? Novo mesto Kandija Ljubljana 1
567860 SŽ Z01 151712449 0 (52712) ? ? Kranj Ljubljana 1
6152 SŽ Z01 14904512 0 (50187) ? ? Ljubljana Maribor 1
6195 SŽ Z01 14904861 0 (50233) ? ? Bohinjska Bistrica Nova Gorica 1
6636 SŽ Z01 149043705 0 (50779) ? ? Celje Rogatec 1
567737 SŽ Z01 151713376 0 (52588) ? ? Trebnje Sevnica 1
568167 SŽ Z01 151712515 0 (53019) ? ? Murska Sobota Maribor 1
6451 SŽ Z01 149042937 0 (50489) ? ? Maribor Zidani Most 1
567712 SŽ Z01 151712807 0 (52563) ? ? Maribor Dobova 1
6169 ? ? None None 1
568213 SŽ Z01 151717803 0 (53065) ? ? Središče Ormož 1
6662 SŽ Z01 149043855 0 (50805) ? ? Središče Ormož 1
567992 SŽ Z01 151712418 0 (52844) ? ? Ljubljana Jesenice 1
6138 SŽ Z01 14904310 0 (50173) ? ? Maribor Ljubljana 1
75092 SŽ Z01 149403150 0 (50530) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
6439 SŽ Z01 149042919 0 (50477) ? ? Maribor Zidani Most 1
6813 SŽ Z01 1490418092 0 (50957) ? ? Logatec Ljubljana 1
6566 SŽ Z01 149043370 0 (50709) ? ? Trebnje Sevnica 1
75094 SŽ Z01 149403152 0 (50534) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
568352 SŽ Z01 151714216 0 (53204) ? ? Sežana Nova Gorica 1
6558 SŽ Z01 149043292 0 (50701) ? ? Metlika Novo mesto 1
6192 SŽ Z01 14904858 0 (50230) ? ? Most na Soči Bohinjska Bistrica 1
6356 SŽ Z01 149042505 0 (50394) ? ? Murska Sobota Maribor 1
567866 SŽ Z01 151712423 0 (52718) ? ? Jesenice Ljubljana 1
567881 SŽ Z01 151712262 0 (52733) ? ? Dobova Ljubljana 1
6401 SŽ Z01 149042701 0 (50439) ? ? Pivka Ilirska Bistrica 1
568163 SŽ Z01 151712008 0 (53015) ? ? Ljubljana Maribor 1
6341 SŽ Z01 149042441 0 (50379) ? ? Kranj Litija 1
6741 SŽ Z01 149044458 0 (50884) ? ? Podvelka Holmec 1
6740 SŽ Z01 149044457 0 (50883) ? ? Šentilj Maribor 1
6669 SŽ Z01 149044017 0 (50812) ? ? Maribor Studenci Maribor 1
6665 SŽ Z01 149044012 0 (50808) ? ? Maribor Ruše 1
568159 SŽ Z01 151712523 0 (53011) ? ? Ormož Maribor 1
6372 SŽ Z01 149042521 0 (50410) ? ? Ormož Maribor 1
179723 SŽ Z01 150113196 0 (50652) ? ? Ljubljana Kamnik Graben 1
75091 SŽ Z01 149403149 0 (50528) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
568217 SŽ Z01 151713835 0 (53069) ? ? Središče Ormož 1
6229 SŽ Z01 149041825 0 (50267) ? ? Sežana Ljubljana 1
568334 SŽ Z01 151712650 0 (53186) ? ? Ljubljana Sežana 1
568360 SŽ Z01 151714290 0 (53212) ? ? Ljubljana Nova Gorica 1
6456 SŽ Z01 149042984 0 (50494) ? ? Poljčane Maribor 1
179688 SŽ Z01 150113161 0 (50550) ? ? Kamnik Graben Ljubljana 1
567801 SŽ Z01 151713288 0 (52653) ? ? Metlika Ljubljana 1
6853 SŽ Z01 1490427533 0 (50997) ? ? Koper Divača 1
6752 SŽ Z01 149044469 0 (50896) ? ? Prevalje Maribor 1
568195 SŽ Z01 151714434 0 (53047) ? ? Maribor Šentilj 1
6511 ? ? None None 1
6391 SŽ Z01 149042619 0 (50429) ? ? Sežana Logatec 1
6834 SŽ Z01 1490426602 0 (50978) ? ? Ljubljana Logatec 1
6337 SŽ Z01 149042429 0 (50375) ? ? Jesenice Ljubljana 1
568310 SŽ Z01 151712607 0 (53162) ? ? Sežana Divača 1
6505 ? ? None None 1
6802 SŽ Z01 1490418021 0 (50946) ? ? Ljubljana Logatec 1
6421 SŽ Z01 149042803 0 (50459) ? ? Maribor Dobova 1
6649 SŽ Z01 149043722 0 (50792) ? ? Sveti Rok ob Sotli Rogatec 1
6573 SŽ Z01 149043378 0 (50716) ? ? Trebnje Sevnica 1
6571 SŽ Z01 149043376 0 (50714) ? ? Trebnje Sevnica 1
567948 SŽ Z01 151713122 0 (52800) ? ? Ljubljana Domžale 1
568110 SŽ Z01 1517120 0 (52962) ? ? Ljubljana Maribor 1
568208 SŽ Z01 151712522 0 (53060) ? ? Pragersko Ormož 1
568177 SŽ Z01 15171604 0 (53029) ? ? Ljubljana Maribor 1
568328 SŽ Z01 151714207 0 (53180) ? ? Nova Gorica Sežana 1
6521 SŽ Z01 149043206 0 (50664) ? ? Črnomelj Ljubljana 1