Edit

Oštrman tours d.o.o.


ID 53
Name Oštrman tours d.o.o.
IJPP ID 1208
NVR ID A55
ID IJPP ID Interna št. Tip vozila Registracija Model
ID Reg. št. VR Ime linije Ime route Prva postaja Zadnja postaja Trips
6099 7002 12 ? Sodevci St.trg ob Kolpi St.trg ob Kolpi 3
6101 PR A55 7009 10 (44940) ? Radenci Črnomelj ŽP St.trg ob Kolpi 3
642403 7009 11 ? Radenci Črnomelj ŽP St.trg ob Kolpi 3
6100 7003 13 ? Dobliče Črnomelj ŽP St.trg ob Kolpi 5
6102 PR A55 7001 16 (47111) ? Rajndol St.trg ob Kolpi Brezovica pri Predgradu 15
642402 7001 17 ? Rajndol St.trg ob Kolpi Brezovica pri Predgradu 15