Edit

DELETEDGančani-Turnišče-Nedelica


ID 3430
Operator Avtobusni promet Murska Sobota d.d.
Name Gančani-Turnišče-Nedelica
IJPP ID 49634
Marprom ID
NVR name 9614 4
ID IJPP ID Departure Seq.
300 301208 14:40 None