Edit

DELETEDGrad/Goričkem-Dolič


ID 807215
Operator Avtobusni promet Murska Sobota d.d.
Name Grad/Goričkem-Dolič
IJPP ID 53562
Marprom ID
NVR name PR A20 9003 8 (53562)
ID IJPP ID Departure Seq.
3096752 319046 07:50 None
3096753 319047 17:05 None
3096754 319048 14:45 None
3096750 319044 15:30 None
3096751 319045 07:05 None