Edit

DELETED Novo mesto - Ljubljana AP


ID 1169
Name Novo mesto - Ljubljana AP
Route #4930
Schedule #530 (D*)
IJPP ID 303124
TripInst Vehicle Time created
# Stop name Arrival Departure
1 Novo mesto - 10:10
2 Novo mesto Drska 10:13 10:13
3 Srebrniče 10:16 10:16
4 Volavče 10:18 10:18
5 Potok/Straži 10:20 10:20
6 Jurka vas 10:21 10:21
7 Straža/N.mestu 10:23 10:23
8 Rumanja vas 10:25 10:25
9 D.Gradišče/Dol.T. 10:27 10:27
10 Dol.Toplice 10:29 10:29
11 Sela/Dol.T. 10:31 10:31
12 Podturn pri Dol.T. 10:33 10:33
13 Obrh 10:34 10:34
14 Podhosta 10:36 10:36
15 Loška vas 10:37 10:37
16 Soteska/Dvoru 10:39 10:39
17 D.Kot 10:44 10:44
18 Dvor/Žužemb. 10:47 10:47
19 Žužemberk 10:53 10:53
20 Prapreče/Žužemb. 10:55 10:55
21 Vrhovo pri Žužemb. 10:57 10:57
22 Šmihel pri Žužemb. 11:00 11:00
23 Breg pri Zagradcu 11:03 11:03
24 Zagradec/Krki 11:06 11:06
25 Marinča vas 11:08 11:08
26 V.Lese 11:10 11:10
27 Gabrovčec K 11:12 11:12
28 Znojilje K 11:14 11:14
29 Muljava 11:15 11:15
30 G.vas/Muljavi K 11:17 11:17
31 Škrjanče/Iv.G. 11:18 11:18
32 Mrzlo Polje 11:19 11:19
33 Ivančna Gorica 11:21 11:21
34 Ljubljana Strelišče 11:45 11:45
35 Ljubljana AP 11:52 -