Edit

DELETEDLuče vas


ID 5007
Operator Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Name Luče vas
IJPP ID 49596
Marprom ID
NVR name PR A15 0010 3 (49596)
ID IJPP ID Departure Seq.
1999 300969 06:30 None
1996 300896 07:30 None
1998 300954 14:35 None
1992 300885 06:27 None
1994 300887 13:30 None
1997 300953 13:35 None
1995 300891 14:20 None
1993 300886 07:20 None