Edit

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o.


ID 9
Name Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o.
IJPP ID 1118
NVR ID A15
ID IJPP ID Interna št. Tip vozila Registracija Model
1162 BUS LJ LPP-640 Iveco Crossway
1027 BUS LJ LPP-393 MAN NG312
981 BUS LJ LPP-218 MB Citaro G
1090 BUS LJ LPP-471 MAN Lion's City G CNG
1004 BUS LJ LPP-241 MB Conecto LF G
1007 BUS LJ LPP-244 MB Conecto LF G
41921 BUS LJ LPP-U2
973 BUS LJ LPP-210 MB Citaro G
1089 BUS LJ LPP-470 MAN Lion's City G CNG
945 BUS LJ LPP-139 MAN NL223
1032 BUS LJ LPP-405 MAN NG312
1037 BUS LJ LPP-416 MAN NG312
1105 BUS LJ LPP-486 MAN Lion's City G CNG
1106 BUS LJ LPP-487 MAN Lion's City G CNG
1108 BUS LJ LPP-489 MAN Lion's City G CNG
894 BUS LJ LPP-062 MAN/AS Domžale TGE
1110 BUS LJ LPP-500 Feniksbus FBI 83 PE
1111 BUS LJ LPP-520 Iveco Crossway
976 BUS LJ LPP-213 MB Citaro G
1147 BUS LJ LPP-625 MAN Lion's Regio C
1057 BUS LJ LPP-438 MAN Lion's City G
1062 BUS LJ LPP-443 MAN Lion's City G
921 BUS LJ LPP-110 Irisbus Citelis CNG
918 BUS LJ LPP-107 Irisbus Citelis CNG
994 BUS LJ LPP-231 MB Conecto LF G
1166 BUS LJ LPP-644 Iveco Crossway
959 BUS LJ LPP-173 MB Citaro 2 NGT-H
917 BUS LJ LPP-106 Irisbus Citelis CNG
1167 BUS LJ LPP-645 Iveco Crossway
1133 BUS LJ LPP-602 MAN SÜ313
1145 BUS LJ LPP-623 Irisbus Arway
1146 BUS LJ LPP-624 Irisbus Arway
971 BUS LJ LPP-208 MB Citaro G
1165 BUS LJ LPP-643 Iveco Crossway
1060 BUS LJ LPP-441 MAN Lion's City G
938 BUS LJ LPP-127 MB Citaro 2 NGT-H
1003 BUS LJ LPP-240 MB Conecto LF G
897 BUS LJ LPP-068 Feniksbus FBI 83 M
1016 BUS LJ LPP-305 MAN Lion's City G CNG-H
1121 BUS LJ LPP-551 MB Citaro LÜ
922 BUS LJ LPP-111 Irisbus Citelis CNG
1178 BUS LJ MBT-007 Margento IPKE
1176 BUS LJ LPPE1
1177 BUS LJ LPP-U1
978 BUS LJ LPP-215 MB Citaro G
1124 BUS LJ LPP-554 MB Citaro LÜ
992 BUS LJ LPP-229 MB Conecto LF G
1087 BUS LJ LPP-468 MAN Lion's City G CNG
1022 BUS LJ LPP-382 MAN NG312
902 BUS LJ LPP-074 Feniksbus FBI 83 M
1031 BUS LJ LPP-402 MAN NG312
1126 BUS LJ LPP-556 Setra Multiclass S419UL
997 BUS LJ LPP-234 MB Conecto LF G
1018 BUS LJ LPP-307 MAN Lion's City G CNG-H
1023 BUS LJ LPP-385 MAN NG312
939 BUS LJ LPP-128 MB Citaro 2 NGT-H
1102 BUS LJ LPP-483 MAN Lion's City G CNG
1043 BUS LJ LPP-422 MAN NG313
1094 BUS LJ LPP-475 MAN Lion's City G CNG
988 BUS LJ LPP-225 MB Conecto LF G
1052 BUS LJ LPP-433 MAN Lion's City GL
1159 BUS LJ LPP-637 Iveco Crossway
1069 BUS LJ LPP-450 Iveco Citelis CNG
987 BUS LJ LPP-224 MB Conecto LF G
1143 BUS LJ LPP-621 Irisbus Arway
1149 BUS LJ LPP-627 MAN Lion's Regio C
1154 BUS LJ LPP-632 MAN Lion's Regio C
1051 BUS LJ LPP-432 MAN NG313
41948 BUS I 14FX
41950 BUS MA MB 1422
928 BUS LJ LPP-117 Irisbus Citelis CNG
927 BUS LJ LPP-116 Irisbus Citelis CNG
1104 BUS LJ LPP-485 MAN Lion's City G CNG
1038 BUS LJ LPP-417 MAN NG312
990 BUS LJ LPP-227 MB Conecto LF G
1164 BUS LJ LPP-642 Iveco Crossway
1006 BUS LJ LPP-243 MB Conecto LF G
895 BUS LJ LPP-066 Feniksbus FBI 83 M
968 BUS LJ LPP-193 Iveco Crossway LE
962 BUS LJ LPP-176 MB Citaro 2 NGT-H
963 BUS LJ LPP-177 MB Citaro 2 NGT-H
920 BUS LJ LPP-109 Irisbus Citelis CNG
909 BUS LJ LPP-084 Otokar Vectio U
926 BUS LJ LPP-115 Irisbus Citelis CNG
1142 BUS LJ LPP-620 MAN Lion's City ÜLL
1039 BUS LJ LPP-418 MAN NG312
1148 BUS LJ LPP-626 MAN Lion's Regio C
903 BUS LJ LPP-075 Feniksbus FBI 83 M
1098 BUS LJ LPP-479 MAN Lion's City G CNG
1085 BUS LJ LPP-466 MAN Lion's City G CNG
1152 BUS LJ LPP-630 MAN Lion's Regio C
899 BUS LJ LPP-071 Feniksbus FBI 83 M
1054 BUS LJ LPP-435 MAN Lion's City G
1055 BUS LJ LPP-436 MAN Lion's City G
1117 BUS LJ LPP-526 Iveco Crossway
1130 BUS LJ LPP-560 Setra Business S418LE
1077 BUS LJ LPP-458 MAN Lion's City G CNG
1078 BUS LJ LPP-459 MAN Lion's City G CNG
1079 BUS LJ LPP-460 MAN Lion's City G CNG
912 BUS LJ LPP-101 Irisbus Citelis CNG
1036 BUS LJ LPP-414 MAN NG312
900 BUS LJ LPP-072 Feniksbus FBI 83 M
960 BUS LJ LPP-174 MB Citaro 2 NGT-H
961 BUS LJ LPP-175 MB Citaro 2 NGT-H
1047 BUS LJ LPP-426 MAN NG313
896 BUS LJ LPP-067 Feniksbus FBI 83 M
982 BUS LJ LPP-219 MB Conecto LF G
983 BUS LJ LPP-220 MB Conecto LF G
984 BUS LJ LPP-221 MB Conecto LF G
1010 BUS LJ LPP-247 MB Conecto LF G
1014 BUS LJ LPP-303 MAN Lion's City G CNG-H
1017 BUS LJ LPP-306 MAN Lion's City G CNG-H
1035 BUS LJ LPP-411 MAN NG312
1135 BUS LJ LPP-608 MAN Lion's Classic Ü
1075 BUS LJ LPP-456 MAN Lion's City G CNG
934 BUS LJ LPP-123 MB Citaro 2 NGT-H
1080 BUS LJ LPP-461 MAN Lion's City G CNG
1082 BUS LJ LPP-463 MAN Lion's City G CNG
1046 BUS LJ LPP-425 MAN NG313
1084 BUS LJ LPP-465 MAN Lion's City G CNG
1042 BUS LJ LPP-421 MAN NG313
1061 BUS LJ LPP-442 MAN Lion's City G
1005 BUS LJ LPP-242 MB Conecto LF G
1129 BUS LJ LPP-559 Setra Business S418LE
1030 BUS LJ LPP-400 MAN NG312
1101 BUS LJ LPP-482 MAN Lion's City G CNG
948 BUS LJ LPP-142 MAN NL223
1092 BUS LJ LPP-473 MAN Lion's City G CNG
1180 BUS LJ MPP-410 MAN NG312
1140 BUS LJ LPP-618 MAN Lion's City ÜLL
1171 BUS LJ LPP-649 Iveco Crossway
969 BUS LJ LPP-194 Iveco Crossway LE
991 BUS LJ LPP-228 MB Conecto LF G
1144 BUS LJ LPP-622 Irisbus Arway
1083 BUS LJ LPP-464 MAN Lion's City G CNG
1150 BUS LJ LPP-628 MAN Lion's Regio C
966 BUS LJ LPP-191 Iveco Crossway LE
1168 BUS LJ LPP-646 Iveco Crossway
1024 BUS LJ LPP-389 MAN NG312
1025 BUS LJ LPP-391 MAN NG312
1028 BUS LJ LPP-396 MAN NG312
1169 BUS LJ LPP-647 Iveco Crossway
1029 BUS LJ LPP-399 MAN NG312
1099 BUS LJ LPP-480 MAN Lion's City G CNG
1034 BUS LJ LPP-409 MAN NG312
925 BUS LJ LPP-114 Irisbus Citelis CNG
1093 BUS LJ LPP-474 MAN Lion's City G CNG
1065 BUS LJ LPP-446 MAN Lion's City G
1000 BUS LJ LPP-237 MB Conecto LF G
1097 BUS LJ LPP-478 MAN Lion's City G CNG
1119 BUS LJ LPP-528 Iveco Crossway
911 BUS LJ LPP-100 Irisbus Citelis CNG
979 BUS LJ LPP-216 MB Citaro G
980 BUS LJ LPP-217 MB Citaro G
1134 BUS LJ LPP-606 MAN Lion's Classic Ü
1050 BUS LJ LPP-430 MAN NG313
1056 BUS LJ LPP-437 MAN Lion's City G
1139 BUS LJ LPP-617 MAN Lion's Regio C
957 BUS LJ LPP-171 MB Citaro 2 NGT-H
958 BUS LJ LPP-172 MB Citaro 2 NGT-H
933 BUS LJ LPP-122 Irisbus Citelis CNG
919 BUS LJ LPP-108 Irisbus Citelis CNG
1033 BUS LJ LPP-406 MAN NG312
1127 BUS LJ LPP-557 Setra Multiclass S419UL
1132 BUS LJ LPP-562 Setra Business S418LE
949 BUS LJ LPP-162 MB Citaro FL
950 BUS LJ LPP-164 MB Conecto LF
952 BUS LJ LPP-166 MB Conecto LF
953 BUS LJ LPP-167 MB Conecto LF
955 BUS LJ LPP-169 MB Conecto LF
1070 BUS LJ LPP-451 MAN Lion's City G CNG
907 BUS LJ LPP-082 Otokar Vectio C
1163 BUS LJ LPP-641 Iveco Crossway
1138 BUS LJ LPP-616 MAN Lion's Regio C
1170 BUS LJ LPP-648 Iveco Crossway
996 BUS LJ LPP-233 MB Conecto LF G
1091 BUS LJ LPP-472 MAN Lion's City G CNG
1021 BUS LJ LPP-381 MAN NG312
1064 BUS LJ LPP-445 MAN Lion's City G
1066 BUS LJ LPP-447 MAN Lion's City G
1067 BUS LJ LPP-448 MAN Lion's City G
1068 BUS LJ LPP-449 MAN Lion's City G
989 BUS LJ LPP-226 MB Conecto LF G
1072 BUS LJ LPP-453 MAN Lion's City G CNG
998 BUS LJ LPP-235 MB Conecto LF G
1013 BUS LJ LPP-302 MAN Lion's City G CNG-H
943 BUS LJ LPP-137 MAN NL223
954 BUS LJ LPP-168 MB Conecto LF
946 BUS LJ LPP-140 MAN NL223
940 BUS LJ LPP-129 MB Citaro 2 NGT-H
1118 BUS LJ LPP-527 Iveco Crossway
1125 BUS LJ LPP-555 Setra Multiclass S419UL
1008 BUS LJ LPP-245 MB Conecto LF G
975 BUS LJ LPP-212 MB Citaro G
977 BUS LJ LPP-214 MB Citaro G
1015 BUS LJ LPP-304 MAN Lion's City G CNG-H
1020 BUS LJ LPP-309 MAN Lion's City G CNG-H
1155 BUS LJ LPP-633 Iveco Crossway
1156 BUS LJ LPP-634 Iveco Crossway
1157 BUS LJ LPP-635 Iveco Crossway
1160 BUS LJ LPP-638 Iveco Crossway
1161 BUS LJ LPP-639 Iveco Crossway
915 BUS LJ LPP-104 Irisbus Citelis CNG
1131 BUS LJ LPP-561 Setra Business S418LE
964 BUS LJ LPP-178 MB Citaro 2 NGT-H
1116 BUS LJ LPP-525 Iveco Crossway
1053 BUS LJ LPP-434 MAN Lion's City G
891 BUS LJ LP-408 MAN NG312
1048 BUS LJ LPP-427 MAN NG313
941 BUS LJ LPP-130 MB Citaro 2 NGT-H
942 BUS LJ LPP-132 MAN NL222
985 BUS LJ LPP-222 MB Conecto LF G
944 BUS LJ LPP-138 MAN NL223
947 BUS LJ LPP-141 MAN NL223
1128 BUS LJ LPP-558 Setra Business S418LE
929 BUS LJ LPP-118 Irisbus Citelis CNG
1115 BUS LJ LPP-524 Iveco Crossway
986 BUS LJ LPP-223 MB Conecto LF G
1049 BUS LJ LPP-428 MAN NG313
967 BUS LJ LPP-192 Iveco Crossway LE
1026 BUS LJ LPP-392 MAN NG312
1081 BUS LJ LPP-462 MAN Lion's City G CNG
1045 BUS LJ LPP-424 MAN NG313
1009 BUS LJ LPP-246 MB Conecto LF G
1174 BUS LJ LPP-652 Iveco Crossway
1175 BUS LJ LPP-653 Iveco Crossway
1179 BUS LJ MPP-394 MAN NG312
910 BUS LJ LPP-085 Otokar Vectio U
1076 BUS LJ LPP-457 MAN Lion's City G CNG
930 BUS LJ LPP-119 Irisbus Citelis CNG
951 BUS LJ LPP-165 MB Conecto LF
1151 BUS LJ LPP-629 MAN Lion's Regio C
1153 BUS LJ LPP-631 MAN Lion's Regio C
1158 BUS LJ LPP-636 Iveco Crossway
1096 BUS LJ LPP-477 MAN Lion's City G CNG
1095 BUS LJ LPP-476 MAN Lion's City G CNG
898 BUS LJ LPP-069 Feniksbus FBI 83 M
905 BUS LJ LPP-080 Otokar Vectio C
1001 BUS LJ LPP-238 MB Conecto LF G
1019 BUS LJ LPP-308 MAN Lion's City G CNG-H
1071 BUS LJ LPP-452 MAN Lion's City G CNG
1100 BUS LJ LPP-481 MAN Lion's City G CNG
935 BUS LJ LPP-124 MB Citaro 2 NGT-H
936 BUS LJ LPP-125 MB Citaro 2 NGT-H
1058 BUS LJ LPP-439 MAN Lion's City G
1107 BUS LJ LPP-488 MAN Lion's City G CNG
916 BUS LJ LPP-105 Irisbus Citelis CNG
1123 BUS LJ LPP-553 MB Citaro LÜ
937 BUS LJ LPP-126 MB Citaro 2 NGT-H
914 BUS LJ LPP-103 Irisbus Citelis CNG
999 BUS LJ LPP-236 MB Conecto LF G
1059 BUS LJ LPP-440 MAN Lion's City G
1063 BUS LJ LPP-444 MAN Lion's City G
1173 BUS LJ LPP-651 Iveco Crossway
1044 BUS LJ LPP-423 MAN NG313
923 BUS LJ LPP-112 Irisbus Citelis CNG
901 BUS LJ LPP-073 Feniksbus FBI 83 M
932 BUS LJ LPP-121 Irisbus Citelis CNG
956 BUS LJ LPP-170 MB Citaro 2 NGT-H
908 BUS LJ LPP-083 Otokar Vectio C
1137 BUS LJ LPP-615 MAN Lion's Regio C
1073 BUS LJ LPP-454 MAN Lion's City G CNG
1074 BUS LJ LPP-455 MAN Lion's City G CNG
1113 BUS LJ LPP-522 Iveco Crossway
1141 BUS LJ LPP-619 MAN Lion's City ÜLL
892 BUS LJ LP-413 MAN NG312
1088 BUS LJ LPP-469 MAN Lion's City G CNG
1002 BUS LJ LPP-239 MB Conecto LF G
1041 BUS LJ LPP-420 MAN NG313
904 BUS LJ LPP-076 Feniksbus FBI 83 M
906 BUS LJ LPP-081 Otokar Vectio C
972 BUS LJ LPP-209 MB Citaro G
1122 BUS LJ LPP-552 MB Citaro LÜ
931 BUS LJ LPP-120 Irisbus Citelis CNG
1120 BUS LJ LPP-550 MB Citaro LÜ
970 BUS LJ LPP-206 AM/MB O405GN2
913 BUS LJ LPP-102 Irisbus Citelis CNG
1172 BUS LJ LPP-650 Iveco Crossway
965 BUS LJ LPP-190 Iveco Crossway LE
1040 BUS LJ LPP-419 MAN NG312
1011 BUS LJ LPP-300 MAN Lion's City G CNG-H
1012 BUS LJ LPP-301 MAN Lion's City G CNG-H
1086 BUS LJ LPP-467 MAN Lion's City G CNG
1112 BUS LJ LPP-521 Iveco Crossway
1114 BUS LJ LPP-523 Iveco Crossway
993 BUS LJ LPP-230 MB Conecto LF G
893 BUS LJ LPP-061 MAN/AS Domžale TGE
995 BUS LJ LPP-232 MB Conecto LF G
974 BUS LJ LPP-211 MB Citaro G
924 BUS LJ LPP-113 Irisbus Citelis CNG
1136 BUS LJ LPP-610 MAN Lion's Classic Ü
1103 BUS LJ LPP-484 MAN Lion's City G CNG
1109 BUS LJ LPP-490 MAN Lion's City G CNG
ID Reg. št. VR Ime linije Ime route Prva postaja Zadnja postaja Trips
4951 54 1 ? Vrh-Gradišče-Smrjene-Želimlje Škofljica OŠ Škofljica OŠ 1
4986 2050 9 ? Turjak Zagorica/Dobrepolju Ljubljana AP 1
929669 7003 8 ? Borovnica Merc - Ljubljana Borovnica Merc. Ljubljana AP 1
926775 9506 7 ? Podsmreka Gaberje pri Dobrovi Ljubljana AP 1
5011 3504 11 ? Bakrc Ambrus Zagradec/Krki 1
926782 4066 7 ? Bl.Brezovica - Ljubljana Sinja Gorica P+R Ljubljana AP 1
4994 PR A15 4068 7 (49510) ? Plešivica/Logu Sinja Gorica P+R Ljubljana AP 1
926770 ? Borovnica K None None 1
4991 9531 2 ? Vrhnika AC Vrhnika Voljčeva Ljubljana AP 1
5019 6011 10 ? Grosuplje Šentvid pri Stični Ljubljana AP 1
4968 PR A15 6034 5 (46284) ? Borovnica K Vrhnika Jazon Ljubljana AP 1
4969 PR A15 7003 6 (46285) ? Borovnica Merc - Ljubljana Borovnica Merc. Ljubljana AP 1
1367896 741 0 ? ? Grosuplje Grosuplje 1
4983 PR A15 4066 6 (46653) ? Bl.Brezovica - Ljubljana Sinja Gorica P+R Ljubljana AP 1
926786 4068 8 ? Plešivica/Logu Sinja Gorica P+R Ljubljana AP 1
4973 PR A15 9506 6 (46294) ? Podsmreka Gaberje pri Dobrovi Ljubljana AP 1
926776 9528 7 ? ? Ljubljana AP Horjul 1
926771 ? Borovnica Merc - Ljubljana None None 1
4974 PR A15 9528 6 (46298) ? ? Ljubljana AP Horjul 1
929668 6034 7 ? Borovnica K Vrhnika Jazon Ljubljana AP 1
4950 9002 9 ? Krka - Zagradec/Krki Krka Zagradec/Krki 1
5043 59 10 ? Ig-Iška Loka-Strahomer-Ig Ig AP Ig AP 2
929670 PR A15 7013 11 (54469) ? Preserje/Krimom Ljubljana AP Borovnica Merc. 2
569332 9532 4 ? Peč pri Polici Grosuplje Ivančna Gorica K 2
926785 4067 11 ? Plešivica/Logu Ljubljana AP Sinja Gorica P+R 2
4967 9527 4 ? ? Žiri Želimlje 2
4999 PR A15 9529 5 (49579) ? Vrhnika OŠ AM Slomška Ljubljana AP Vrhnika Voljčeva 2
1367840 172 0 ? ? Vrhnika Voljčeva Ljubljana AP 2
1129761 7013 12 ? ? Ljubljana AP Borovnica P+R 2
926779 ? Preserje/Krimom None None 2
926792 9511 11 ? Dobrova Horjul Ljubljana AP 2
5041 ? Peč pri Polici None None 2
1367843 440 0 ? ? Brezje/Dobrepolju Ivančna Gorica ŠC 2
1367850 100 0 ? ? Žiri Želimlje 2
5037 PR A15 9511 10 (49720) ? Dobrova Horjul Ljubljana AP 2
4958 9050 2 ? Velike Lašče-Turjak-Pijava Gorica Kompolje/Dobrepolju Želimlje 2
4977 PR A15 7013 9 (46309) ? Preserje/Krimom Ljubljana AP Borovnica Merc. 2
1367838 170 0 ? ? Vrhnika Voljčeva Ljubljana Tivolska 2
4992 PR A15 4067 10 (49508) ? Plešivica/Logu Ljubljana AP Sinja Gorica P+R 2
1367849 550 0 ? ? Kompolje/Dobrepolju Želimlje 2
1367844 450 0 ? ? Grosuplje Ivančna Gorica ŠC 2
926787 9529 6 ? Vrhnika OŠ AM Slomška Ljubljana AP Vrhnika Voljčeva 2
5010 3502 10 ? Breg pri Zagradcu Ivančna Gorica K Zagradec/Krki 3
926795 9530 6 ? Vrhnika OŠ A.M. Slomška Vrhnika Voljčeva Ljubljana AP 3
4946 6028 5 ? Ivančna Gorica - Šentvid pri Stični Ivančna Gorica Šentvid pri Stični 3
4989 60 8 ? Ig-Iška Loka-Tomišelj A-Strahomer-Ig Ig AP Ig AP 3
5042 PR A15 9530 5 (49732) ? Vrhnika OŠ A.M. Slomška Vrhnika Voljčeva Ljubljana AP 3
186937 9001 12 ? Hočevje Ivančna Gorica K Brezje/Dobrepolju 3
4982 9052 4 ? Selo-Šinkov Turn Vesca/Vodicah Vodice/Lj. 3
1367905 470 1 ? ? Ambrus Ivančna Gorica 3
5013 7019 17 ? Škofljica-Grosuplje Ljubljana AP Ivančna Gorica 3
1367868 812 0 ? ? Polhov Gradec Ljubljana AP 4
926783 6018 12 ? Vrhnika-Logatec Ljubljana AP Hrušica/Kalcah 4
1367873 830 0 ? ? Polhov Gradec Suhi Dol/Planino 4
4957 9 2 ? Truščine Polica/Viš.G. Grosuplje 4
1367855 320 1 ? ? Ljubljana AP Borovnica P+R 4
4945 6023 1 ? Vrhnika Jazon - Horjul Vrhnika Jazon Horjul 4
1367872 822 0 ? ? Polhov Gradec Črni Vrh 4
926784 8015 11 ? Logatec-Vrhnika Hrušica/Kalcah Ljubljana AP 4
4984 9516 4 ? Škofljica-Šmarje Sap-Grosuplje Ljubljana AP Šentvid pri Stični 4
5009 55 3 ? Vrh-Gradišče-Drenik-Blato Škofljica OŠ Škofljica OŠ 4
4985 9517 5 ? Ivančna G.-Višnja G.-AC Šentvid pri Stični Ljubljana AP 4
4955 12 3 ? Sp.Blato-Gatina-Sp.Duplice Grosuplje Grosuplje 4
926788 9501 11 ? Dobrova Polhov Gradec Ljubljana AP 4
4987 PR A15 6018 11 (47014) ? Vrhnika-Logatec Ljubljana AP Hrušica/Kalcah 4
4988 PR A15 8015 10 (47016) ? Logatec-Vrhnika Hrušica/Kalcah Ljubljana AP 4
926789 9502 11 ? Dobrova Ljubljana AP Polhov Gradec 4
5034 PR A15 9502 10 (49717) ? Dobrova Ljubljana AP Polhov Gradec 4
5006 PR A15 0007 3 (49586) ? Grosuplje - Sp.Slivnica Sp.Slivnica Grosuplje OŠ Brinje 4
5033 PR A15 9501 10 (49716) ? Dobrova Polhov Gradec Ljubljana AP 4
4956 8 2 ? Peč pri Polici Grosuplje Polica/Viš.G. 4
1367852 131 0 ? ? Ljubljana AP Postojna 4
558541 10 4 ? Luče vas Grosuplje Grosuplje OŠ Brinje 4
569331 7 4 ? Grosuplje - Sp.Slivnica Sp.Slivnica Grosuplje OŠ Brinje 4
1367829 111 0 ? ? Hrušica/Kalcah Ljubljana AP 4
1353978 9517 6 ? ? Šentvid pri Stični Ljubljana AP 4
1367864 613 0 ? ? Šentjošt Ljubljana AP 4
558543 9515 4 ? Polhov Gradec - Črni Vrh Črni Vrh Polhov Gradec 5
5003 4 3 ? Drenik-Blato-Želimlje-Gradišče-Vrh Škofljica OŠ Škofljica OŠ 5
1367833 142 0 ? ? Vrhnika Voljčeva Ljubljana AP 5
5008 13 3 ? Grosuplje/Brezje Grosuplje/Brezje Grosuplje OŠ Brinje 5
5038 PR A15 9519 11 (49723) ? Vrhnika-Smrečje Vrhnika Jazon Žiri 5
5022 PR A15 9001 11 (49700) ? Hočevje Brezje/Dobrepolju Ivančna Gorica K 5
926793 9519 12 ? Vrhnika-Smrečje Vrhnika Jazon Žiri 5
901683 2020 7 ? Luče na Šoli Grosuplje Grosuplje 5
4990 61 8 ? ? Ig AP Zapotok vas 5
4943 PR A15 2020 6 (17780) ? Luče na Šoli Grosuplje Grosuplje 5
4993 11 3 ? Ilova Gora-Čušperk Prilesje/Ilovi Gori Grosuplje OŠ Brinje 5
4949 PR A15 9515 3 (21552) ? Polhov Gradec - Črni Vrh Črni Vrh Polhov Gradec 5
1367842 180 0 ? ? Horjul Vrhnika Jazon 6
4980 PR A15 9510 10 (46314) ? Dobrova-Horjul Ljubljana AP Šentjošt 6
926799 9509 13 ? Horjul-Dobrova Šentjošt Ljubljana AP 6
1367859 430 1 ? ? Ambrus Ivančna Gorica 6
1367851 524 0 ? ? Videm/Dobrepolju Ljubljana AP 6
1367826 110 0 ? ? Hrušica/Kalcah Ljubljana AP 6
1367899 791 0 ? ? Škofljica OŠ Škofljica OŠ 6
4981 PR A15 9509 11 (46315) ? Horjul-Dobrova Šentjošt Ljubljana AP 6
253113 PR A15 9509 12 (52293) ? Horjul-Dobrova Šentjošt Ljubljana AP 6
5005 6 2 ? Št.Jurij Grosuplje Škocjan/Turjaku 6
1367871 821 0 ? ? Polhov Gradec Črni Vrh 6
1367894 731 0 ? ? Polica/Viš.G. Grosuplje 6
926800 9510 12 ? Dobrova-Horjul Ljubljana AP Šentjošt 6
253114 PR A15 9510 11 (52294) ? Dobrova-Horjul Ljubljana AP Šentjošt 6
5026 9014 16 ? Goričica pod Krimom-Preserje/Krimom Notranje Gorice Š Preserje/Krimom 6
1367848 522 0 ? ? Videm/Dobrepolju Ljubljana AP 6
5015 8002 11 ? Strahomer-Iška Loka Strahomer Ig AP 7
5016 8003 10 ? Ljubljana - Šentvid pri Stični Ljubljana AP Šentvid pri Stični 7
1367860 141 1 ? ? Vrhnika Voljčeva Ljubljana AP 7
4952 7020 6 ? Temenica - Šentvid pri Stični Temenica Šentvid pri Stični 7
1367883 2032 0 ? ? Strahomer Ig AP 7
4944 5038 7 ? Polhov Gradec - Suhi dol/Planino Suhi Dol/Planino Polhov Gradec 7
1367892 721 0 ? ? Škocjan/Turjaku Grosuplje 8
1367863 612 0 ? ? Šentjošt Ljubljana AP 8
4942 PR A15 0014 0 (17731) ? Šmarje Sap Šmarje-Sap Cikava 8
4947 7009 6 ? Rakitna - Notranje Gorice Rakitna Notranje Gorice Š 8
1367867 811 0 ? ? Polhov Gradec Ljubljana AP 8
1367831 112 0 ? ? Hrušica/Kalcah Ljubljana AP 8
926794 9520 13 ? Smrečje-Vrhnika Smrečje/Vrhniko Vrhnika Jazon 8
137598 5048 13 ? Ivančna Gorica - Ambrus Ambrus Ivančna Gorica 8
4960 9008 8 ? Škofljica Želimlje Ljubljana AP 8
1367846 490 0 ? ? Šentvid pri Stični Ljubljana AP 8
1367845 480 0 ? ? Šentvid pri Stični Ljubljana AP 8
5007 PR A15 0010 3 (49596) ? Luče vas Grosuplje Grosuplje OŠ Brinje 8
5039 PR A15 9520 12 (49724) ? Smrečje-Vrhnika Smrečje/Vrhniko Vrhnika Jazon 8
4948 7011 5 ? Notranje Gorice - Rakitna Notranje Gorice Š Rakitna 8
5028 9022 6 ? Utik-Šinkov Turn-Selo-Vojsko-Polje-Zapoge Vodice/Lj. Vojsko/Vodicah 9
1367895 740 0 ? ? Grosuplje Grosuplje 9
1367828 130 0 ? ? Grčarevec Ljubljana AP 9
4953 9004 9 ? Peč pri Polici Grosuplje Polica/Viš.G. 9
1367858 411 1 ? ? Temenica Ljubljana AP 9
4954 9012 10 ? Truščine Polica/Viš.G. Grosuplje 9
15575 6010 13 ? Škofljica Grosuplje Ljubljana Železna 10
4961 ? Škofljica None None 10
5000 1 2 ? Drenik-Gorenje Blato-Gumnišče Škofljica OŠ Škofljica OŠ 10
4964 6009 11 ? Škofljica Ljubljana Železna Grosuplje 10
1367853 161 1 ? ? Smrečje/Vrhniko Vrhnika Jazon 10
4996 ? Ivančna Gorica - Ambrus None None 10
1367886 2112 0 ? ? Selo pri Vodicah Ljubljana AP 10
5029 9053 5 ? Selo Vodice/Lj. Vojsko/Vodicah 10
1367900 750 0 ? ? Škofljica OŠ Škofljica OŠ 11
5027 9016 4 ? Sp.Slivnica Škocjan/Turjaku Grosuplje 11
5004 ? Lavrica None None 12
5036 PR A15 9504 12 (49719) ? Dobrova-Polhov Gradec Ljubljana AP Smolnik Zalog 12
15574 5 5 ? Lavrica Orle/Škofljici Lavrica 12
5001 ? Želimlje-Drenik-Gorenje Blato None None 12
96885 2 4 ? Želimlje-Drenik-Gorenje Blato Škofljica OŠ Škofljica OŠ 12
926791 9504 13 ? Dobrova-Polhov Gradec Ljubljana AP Smolnik Zalog 12
1367841 173 0 ? ? Vrhnika Voljčeva Ljubljana AP 14
926780 PR A15 9508 11 (54407) ? Horjul-Dobrova Šentjošt Ljubljana AP 14
1367880 2022 0 ? ? Ig AP Zapotok vas 14
4978 PR A15 9508 10 (46312) ? Horjul-Dobrova Šentjošt Ljubljana AP 14
1108153 9508 12 ? ? Šentjošt Ljubljana AP 14
926790 9503 13 ? Polhov Gradec-Dobrova Smolnik Zalog Ljubljana AP 14
5035 PR A15 9503 12 (49718) ? Polhov Gradec-Dobrova Smolnik Zalog Ljubljana AP 14
1367837 150 0 ? ? Žiri Vrhnika Jazon 14
5046 6004 12 ? Logatec-Vrhnika-AC Grčarevec Ljubljana AP 15
1367884 2031 0 ? ? Strahomer Ig AP 16
569330 6008 13 ? Ljubljana - Letališče Brnik Brnik/airport Ljubljana Ljubljana AP 16
1367847 521 0 ? ? Videm/Dobrepolju Ljubljana AP 16
1367870 820 0 ? ? Polhov Gradec Črni Vrh 16
1367856 311 1 ? ? Breg pri Borovnici Vrhnika Jazon 16
1367898 761 0 ? ? Škofljica OŠ Škofljica OŠ 16
5012 PR A15 6008 12 (49614) ? Ljubljana - Letališče Brnik Brnik/airport Ljubljana Ljubljana AP 16
1367876 922 0 ? ? Notranje Gorice Š Rakitna 16
1367901 780 0 ? ? Želimlje Ljubljana AP 16
1367897 790 0 ? ? Škofljica OŠ Škofljica OŠ 17
4962 5051 13 ? Škofljica Ljubljana Železna Grosuplje 17
15576 5052 14 ? Škofljica Grosuplje Ljubljana Železna 17
926781 9512 13 ? Dobrova-Horjul Ljubljana AP Šentjošt 17
4963 ? Škofljica None None 17
4979 PR A15 9512 12 (46313) ? Dobrova-Horjul Ljubljana AP Šentjošt 17
1367839 171 0 ? ? Vrhnika Voljčeva Ljubljana AP 18
5024 9009 9 ? Grosuplje - Škocjan/Turjaku Škocjan/Turjaku Grosuplje 18
1367836 145 0 ? ? Vrhnika Voljčeva Ljubljana AP 18
1367893 730 0 ? ? Polica/Viš.G. Grosuplje 18
1367915 2041 0 ? ? Sora obračališče Stanežiče nas. 18
4976 PR A15 9514 11 (46304) ? Dobrova Polhov Gradec Ljubljana AP 19
926778 9514 12 ? Dobrova Polhov Gradec Ljubljana AP 19
1367857 410 1 ? ? Temenica Ljubljana AP 20
1367854 310 2 ? ? Breg pri Borovnici Vrhnika Jazon 20
1367889 713 0 ? ? Grosuplje Ljubljana Železna 20
926777 9505 14 ? Dobrova Ljubljana AP Polhov Gradec 21
4975 PR A15 9505 13 (46299) ? Dobrova Ljubljana AP Polhov Gradec 21
5031 9055 14 ? Šmartno-Vojsko-Selo-Šinkov Turn Vojsko/Vodicah Ljubljana AP 21
1373207 193 0 ? ? Iška vas Obračališče Tomačevo 22
1367904 460 1 ? ? Šentvid pri Stični Ljubljana AP 22
1378502 611 1 ? ? Šentjošt Ljubljana AP 22
5032 9056 8 ? Utik-Selo Polje obračališče Vodice/Lj. 22
5002 3 3 ? Vrh nad Želimljami-Gradišče-Smrjane Škofljica OŠ Škofljica OŠ 22
1367906 520 2 ? ? Videm/Dobrepolju Ljubljana AP 22
1367862 611 0 ? ? Šentjošt Ljubljana AP 22
1367881 2021 0 ? ? Ig AP Zapotok vas 24
1367869 813 0 ? ? Polhov Gradec Ljubljana AP 24
1367887 2111 0 ? ? Selo Mali Dunaj Ljubljana AP 24
1129762 9005 11 ? ? Breg pri Borovnici Vrhnika Jazon 24
558542 PR A15 9005 9 (52486) ? Vrhnika Jazon - Breg pri Borovnici Breg pri Borovnici Vrhnika Jazon 25
1367882 2030 0 ? ? Strahomer Ig AP 25
1373206 192 0 ? ? Iška vas Obračališče Tomačevo 25
5023 PR A15 9005 8 (49701) ? Vrhnika Jazon - Breg pri Borovnici Breg pri Borovnici Vrhnika Jazon 25
1299326 8010 16 ? ? Ig AP Ig AP 25
1367914 603 0 ? ? Notranje Gorice Ljubljana Železna 26
1367913 602 0 ? ? Notranje Gorice Ljubljana Železna 26
5021 8010 15 ? Strahomer-Tomišelj A.-Iška Loka Ig AP Ig AP 26
5020 PR A15 8006 16 (49698) ? AC-Grosuplje Videm/Dobrepolju Ljubljana AP 27
386607 8006 17 ? AC-Grosuplje Videm/Dobrepolju Ljubljana AP 27
4970 PR A15 5016 11 (46288) ? Brezovica pri Ljubljani Ljubljana AP Vrhnika Voljčeva 28
569329 6007 12 ? Ljubljana - Letališče Brnik Brnik/airport Ljubljana Ljubljana AP 28
926774 9006 10 ? Brezovica pri Ljubljani Vrhnika Voljčeva Ljubljana AP 28
4959 PR A15 6007 11 (45602) ? Ljubljana - Letališče Brnik Brnik/airport Ljubljana Ljubljana AP 28
926772 5016 12 ? Brezovica pri Ljubljani Ljubljana AP Vrhnika Voljčeva 28
4972 PR A15 9006 9 (46293) ? Brezovica pri Ljubljani Vrhnika Voljčeva Ljubljana AP 28
4998 PR A15 9051 9 (49578) ? Zbilje-Hraše-Zapoge Medvode Vodice/Lj. 30
558539 9051 10 ? Zbilje-Hraše-Zapoge Medvode Vodice/Lj. 30
558540 5044 14 ? Zapoge-Hraše-Zbilje Vodice/Lj. Medvode 31
1367908 2040 0 ? ? Stanežiče nas. Sora obračališče 31
1367891 720 0 ? ? Škocjan/Turjaku Grosuplje 31
4995 PR A15 5044 13 (49565) ? Zapoge-Hraše-Zbilje Vodice/Lj. Medvode 31
1299325 8004 15 ? ? Strahomer Ig AP 31
1367878 2011 0 ? ? Medvode Vodice/Lj. 32
1367875 921 0 ? ? Notranje Gorice Š Rakitna 32
1367877 2010 0 ? ? Medvode Vodice/Lj. 32
1367861 610 0 ? ? Šentjošt Ljubljana AP 32
5017 8004 14 ? Strahomer-Iška Loka Strahomer Ig AP 33
1353977 8005 23 ? ? Ljubljana AP Šentvid pri Stični 33
1367827 120 0 ? ? Hrušica/Kalcah Ljubljana AP 33
5018 8005 21 ? AC-Grosuplje Ljubljana AP Šentvid pri Stični 33
5044 PR A15 6003 19 (50094) ? Logatec Grčarevec Ljubljana AP 34
926796 6003 20 ? Logatec Grčarevec Ljubljana AP 34
1367911 255 0 ? ? MEDVODE naselje Zadobrova 34
1367910 254 0 ? ? MEDVODE naselje Zadobrova 34
1367866 810 0 ? ? Polhov Gradec Ljubljana AP 34
1367888 712 0 ? ? Grosuplje Ljubljana Železna 34
5045 PR A15 5007 22 (50127) ? Logatec Ljubljana AP Hrušica/Kalcah 36
926797 5007 23 ? Logatec Ljubljana AP Hrušica/Kalcah 36
1394496 121 1 ? ? Grčarevec Ljubljana AP 36
1367830 121 0 ? ? Grčarevec Ljubljana AP 36
1367879 2220 0 ? ? Ig AP Zapotok vas 37
1367874 920 0 ? ? Notranje Gorice Š Rakitna 38
1367835 144 0 ? ? Vrhnika Voljčeva Ljubljana AP 38
5030 9054 15 ? Šmartno-Repnje-Zapoge Vodice/Lj. Ljubljana AP 40
1367890 2113 0 ? ? Ljubljana AP Vodice/Lj. 46
1367916 1712 0 ? ? Škofljica OŠ Litostroj 50
1367917 191 0 ? ? Iška vas Obračališče Tomačevo 52
1367834 143 0 ? ? Vrhnika Voljčeva Ljubljana AP 58
4971 PR A15 6000 10 (46289) ? Brezovica pri Ljubljani Ljubljana AP Vrhnika Voljčeva 60
1367912 601 0 ? ? Notranje Gorice Ljubljana Železna 60
926773 6000 11 ? Brezovica pri Ljubljani Ljubljana AP Vrhnika Voljčeva 60
1367909 253 0 ? ? Ljubljana Slovenija avto Zadobrova 61
1367885 711 0 ? ? Grosuplje Ljubljana Železna 62
1367907 1711 0 ? ? Škofljica OŠ Litostroj 66
137599 PR A15 6002 14 (51854) ? Brezovica pri Ljubljani Vrhnika Voljčeva Ljubljana AP 72
1367832 140 0 ? ? Vrhnika Voljčeva Ljubljana AP 72
926798 6002 15 ? Brezovica pri Ljubljani Vrhnika Voljčeva Ljubljana AP 72
4997 ? Brezovica pri Ljubljani None None 73
1373189 190 0 ? ? Tomačevo Iška vas Obračališče 75
1367865 710 0 ? ? Grosuplje Ljubljana Železna 76
4966 ? Škofljica None None 76
15577 5005 19 ? Škofljica Grosuplje Ljubljana Železna 76
5040 9526 2 ? Sora Sora Medvode 81
4965 5004 19 ? Škofljica Ljubljana Železna Grosuplje 82
1367902 252 0 ? ? MEDVODE naselje Zadobrova 88
5025 9013 17 ? ? Rakitna Notranje Gorice obr. 88
5014 7023 19 ? Zapotok/Kureščku Zapotok vas Ig AP 93
1367903 600 0 ? ? Ljubljana Železna Notranje Gorice obr. 95