Seznam vozil

ID Operator IJPP ID Interna št. Tip vozila Registracija Model
225 Arriva d.o.o. 951543 1615 BUS MB 15-HUU Iveco Crossway LE
372 Arriva d.o.o. 951147 3617 BUS KR BC-350 Iveco Crossway LE
444 Arriva d.o.o. 950559 1614 BUS MB 14HUU Iveco Crossway LE
360 Arriva d.o.o. 1000354 3616 BUS KR BC-349 Iveco Crossway LE
721 Arriva d.o.o. 1000322 1165 BUS KR BS-895 Iveco Crossway LE
135 Arriva d.o.o. 951322 3343 BUS KR EF-617 Iveco Crossway LE
968 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-193 Iveco Crossway LE
969 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-194 Iveco Crossway LE
966 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-191 Iveco Crossway LE
967 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-192 Iveco Crossway LE
965 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-190 Iveco Crossway LE