Seznam vozil

ID Operator IJPP ID Interna št. Tip vozila Registracija Model
1004 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-241 MB Conecto LF G
1007 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-244 MB Conecto LF G
994 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-231 MB Conecto LF G
1003 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-240 MB Conecto LF G
992 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-229 MB Conecto LF G
997 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-234 MB Conecto LF G
988 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-225 MB Conecto LF G
987 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-224 MB Conecto LF G
990 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-227 MB Conecto LF G
1006 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-243 MB Conecto LF G
982 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-219 MB Conecto LF G
983 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-220 MB Conecto LF G
984 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-221 MB Conecto LF G
1010 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-247 MB Conecto LF G
1005 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-242 MB Conecto LF G
991 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-228 MB Conecto LF G
1000 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-237 MB Conecto LF G
996 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-233 MB Conecto LF G
989 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-226 MB Conecto LF G
998 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-235 MB Conecto LF G
1008 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-245 MB Conecto LF G
985 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-222 MB Conecto LF G
986 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-223 MB Conecto LF G
1009 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-246 MB Conecto LF G
1001 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-238 MB Conecto LF G
999 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-236 MB Conecto LF G
1002 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-239 MB Conecto LF G
993 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-230 MB Conecto LF G
995 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-232 MB Conecto LF G