Seznam vozil

ID Operator IJPP ID Interna št. Tip vozila Registracija Model
1090 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-471 MAN Lion's City G CNG
1089 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-470 MAN Lion's City G CNG
1105 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-486 MAN Lion's City G CNG
1106 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-487 MAN Lion's City G CNG
1108 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-489 MAN Lion's City G CNG
1087 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-468 MAN Lion's City G CNG
1102 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-483 MAN Lion's City G CNG
1094 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-475 MAN Lion's City G CNG
1104 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-485 MAN Lion's City G CNG
1098 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-479 MAN Lion's City G CNG
1085 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-466 MAN Lion's City G CNG
1077 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-458 MAN Lion's City G CNG
1078 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-459 MAN Lion's City G CNG
1079 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-460 MAN Lion's City G CNG
1075 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-456 MAN Lion's City G CNG
1080 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-461 MAN Lion's City G CNG
1082 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-463 MAN Lion's City G CNG
1084 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-465 MAN Lion's City G CNG
1101 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-482 MAN Lion's City G CNG
1092 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-473 MAN Lion's City G CNG
1083 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-464 MAN Lion's City G CNG
1099 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-480 MAN Lion's City G CNG
1093 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-474 MAN Lion's City G CNG
1097 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-478 MAN Lion's City G CNG
1070 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-451 MAN Lion's City G CNG
1091 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-472 MAN Lion's City G CNG
1072 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-453 MAN Lion's City G CNG
1081 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-462 MAN Lion's City G CNG
1076 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-457 MAN Lion's City G CNG
1096 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-477 MAN Lion's City G CNG
1095 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-476 MAN Lion's City G CNG
1071 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-452 MAN Lion's City G CNG
1100 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-481 MAN Lion's City G CNG
1107 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-488 MAN Lion's City G CNG
1073 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-454 MAN Lion's City G CNG
1074 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-455 MAN Lion's City G CNG
1088 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-469 MAN Lion's City G CNG
1086 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-467 MAN Lion's City G CNG
1103 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-484 MAN Lion's City G CNG
1109 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-490 MAN Lion's City G CNG