Seznam vozil

ID Operator IJPP ID Interna št. Tip vozila Registracija Model
1286 Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. 146 BUS MB PROM16 MB Citaro FL
1530 Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. 147 BUS MB PROM17 MB Citaro FL
1524 Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. 148 BUS MB PROM18 MB Citaro FL
949 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-162 MB Citaro FL