Seznam vozil

ID Operator IJPP ID Interna št. Tip vozila Registracija Model
401 Nomago d.o.o. 950151 1007 BUS CE DZ-701 Otokar Vectio U
57 Nomago d.o.o. 1000208 179 BUS GO DE-479 Otokar Vectio U
1703 Nomago d.o.o. 950386 175 BUS GO KZ-375 Otokar Vectio U
693 Nomago d.o.o. 950359 7133 BUS KK UL-004 Otokar Vectio U
909 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-084 Otokar Vectio U
910 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. BUS LJ LPP-085 Otokar Vectio U