Edit

Vinica - Vrtača pri Semiču


ID 2819
Name Vinica - Vrtača pri Semiču
Route #5072
Schedule #529 (D)
IJPP ID 292366
TripInst Vehicle Time created
#51506 MPOV Vinica: None 26. Feb. 2024 21:16
#4319 MPOV Vinica: None 22. Dec. 2023 21:01
# Stop name Arrival Departure
1 Vinica 20:48 20:48
2 Drenovec/Vinici 20:50 20:50
3 Hrast pri Vinici 20:54 20:54
4 St.Lipa 20:57 20:57
5 M.Nerajec 21:00 21:00
6 Dragatuš 21:04 21:04
7 Sela pri Dragatušu 21:07 21:07
8 Kvasica 21:09 21:09
9 Jerneja vas 21:11 21:11
10 Kanižarica Tris 21:13 21:13
11 Kanižarica 21:14 21:14
12 Črnomelj "Kočevje" 21:16 21:16
13 Črnomelj 21:17 21:17
14 Črnomelj PTT 21:18 21:18
15 Črnomelj h.Lahinja 21:19 21:19
16 Črnomelj Esol 21:21 21:21
17 Črnomelj h.Lahinja 21:23 21:23
18 Črnomelj Čardak 21:24 21:24
19 Lokve/Črnomlju Hudorovac 21:27 21:27
20 Lokve/Črnomlju 21:29 21:29
21 Rožanec K 21:31 21:31
22 Petrova vas K 21:33 21:33
23 Mihelja vas 21:35 21:35
24 Ručetna vas K 21:37 21:37
25 Starihov Vrh K 21:39 21:39
26 Lipovec 21:41 21:41
27 Semič 21:45 21:45
28 Vrtača pri Semiču 21:47 -