Seznam vozil

ID Operator IJPP ID Interna št. Tip vozila Registracija Model
1275 Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. 107 BUS MB EE-163 Scania Citywide LE 2014 12m
1297 Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. 104 BUS Scania Citywide LE 2014 12m
1298 Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. 105 BUS Scania Citywide LE 2014 12m
1299 Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. 106 BUS MB EE-162 Scania Citywide LE 2014 12m