Seznam vozil

ID Operator IJPP ID Interna št. Tip vozila Registracija Model
1316 Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. 133 BUS MB PROM06 MAN NL313-15
1282 Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. 134 BUS MB PR0M07 MAN NL313-15