Seznam vozil

ID Operator IJPP ID Interna št. Tip vozila Registracija Model
1301 Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. 109 BUS MB LE-507 MAN NL313 CNG
1300 Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. 108 BUS MB LE-506 MAN NL313 CNG