Seznam vozil

ID Operator IJPP ID Interna št. Tip vozila Registracija Model
1394 Nomago d.o.o. 1000265 377 BUS CE AB-497 Iveco Evadys
99 Avtobusni promet Murska Sobota d.d. 1000215 BUS Iveco Evadys